Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "overschot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
publieksopkomst (er was een overschot van enkele miljoenen). Na twee jaar werd Dré Poppe een contractherziening voorgelegd: bewuste clausule moest hij laten vallen

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Hij had nog veel overschot

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zal ik je wat zeggen?! Wij willen dat de rekening opnieuw wordt opgemaakt, inclusief het overschot van het beheer van de gemeentegelden van het jaar 1564 tot heden

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Een eventueel overschot op de basissubsidies (maximaal 15%) wordt overgeheveld naar het 'stimuleringsfonds'. Een eventueel tekort op het voorziene krediet van de basissubsidies wordt opgelost door het

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Het overschot van de dode metselaar diende eerst door een ambulance opgepakt te worden en naar het doden-huisje gevoerd

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
47 Theater: een tweeluik van Cie De Koe Bruno Koninckx over De rest is overschot en 3 Koningen 51 Jeugdtheater: mag het iets meer

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
december had de groep een 'gevisualiseerde proloog' gebracht, het lokatieproject De rest is overschot...Vanuit dramaturgisch oogpunt is De rest is overschot niet echt een sterke produktie...Op het eerste gezicht is de link tussen De rest is overschot en 3 Koningen scenografisch: in de tweede produktie staat een soort controletoren die qua materiaal en vorm doet denken aan de houten

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
de strijd om de burgemeesterssjerp haalde de SP het nipt van de VLD met een paar tientallen stemmen op overschot

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
het heelal gesmeten, maar zijn stoffelijk overschot blijft als een satelliet naast de capsule zweven

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Overschot van gelijk...Melens verdedigt zich, als dramaturg, door erop te wijzen dat Meulemans beeld van de theaterpraktijk gedateerd en onvolledig is. Ook overschot van gelijk

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
niet anders). Hij heeft met deze stellingname overschot van gelijk

Nr. 75, Maart 2001 • Hugo Haeghens • De tragiek van het kijken
Brice Leroux, die Hernandez met het tapijt bedekte, vernietigt de hele grondstructuur door het bedekte lichaam uit de diagonaal tot midden vooraan de scène te slepen – haast als symbolisch overschot

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Wat blijft er over van het leven wanneer er te veel scène is, wanneer het van de scène overloopt, wanneer het obsceen is? Stoffelijk overschot: I'm down to my knees, baby, I'm begging you please, won

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Als gevolg hiervan is er een overschot aan energie want het elektron gaat van een hogere trede naar een lagere trede op de energieladder

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
het openingsbeeld het lichaam van een anonieme soldaat in een plastic lijkzak en het gezoem van vliegen rond zijn stoffelijk overschot

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
Zij is gisteren opnieuw naar Rwanda vertrokken, omdat men het massagraf gaat openen waarin zich misschien het stoffelijke overschot van haar man bevindt

Nr. 101, April 2006 • Tom Lanoye • Margaret Thatcher wil haar geld terug
Mijn verkiezingsuitslagen gaven mij overschot van gelijk

Nr. 101, April 2006 • OVER ANDRÉ LEPECKI'S BOEK
Ecologische catastrofen, neokoloniale democratiseringsdrang en terrorisme confronteren ons vandaag op globale schaal met de 'heteromobiliteit' en het 'kinetische overschot' van de westerse moderniteit

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Maar in tijden waarin het overschot aan fossiele brandstoffen zienderogen daalt, en vernieuwbare energiebronnen aan belang winnen, in een tijd waarin het bewustzijn groeit dat er nagedacht moet worden

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
Jan Ritsema heeft daar overschot van gelijk in: het gaat om je houding die je iedere keer opnieuw moet zien te vinden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK