Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1107 document(en) met "meer" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
AL MEER DAN HONDERDDUIZEND VAN VERKOCHT

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Het Weekendblad laat geen weekend meer verloren gaan

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Wil u het doek hoger, de spots feller, de spelers dichter bij u en uzelf dichter bij het toneel ? Wil u meer theater ? Abonneer u op ETCETERA, theatertijdschrift voor Vlaanderen, of geef een

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de hen, vanuit hun cultuur, aangeboren pathos, wordt plots een door personages gespeelde pathos en is daardoor niet meer zo geloofwaardig...Merkwaardig omdat dit Laenen toelaat zich niets meer te moeten aantrekken van Sophocles bij het schrijven van zijn nieuw stuk en zodoende de meest abrupte en zinloze wijzigingen en toevoegingen te...1969 zal hij trouwens een der stichters zijn van de 'Koöperatieve Vereniging Het Werkteater'. Dat Herman Vinck afkomstig is uit Vlaanderen, meer bepaald uit Aalst, waren we allang vergeten

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Sinds de tweede wereldoorlog lijken de winters nergens meer op...bezitten, terecht, zij het soms wat ongenuanceerd, afgeschreven voorbeeld: De Witte Kraai in Romeo en Juliette en Van een geestrijk ridder - in eerstgenoemd geval met meer recht afgeschreven dan in het tweede...zichzelf, Freek de Jonge weet waarover hij het heeft en Goethe heeft godverdomme een TRAGEDIE geschreven, die dan nog niet eens meer van hem is, want er werd ook nog vrolijk met de tekst gesmoezeld

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Reeds vele jaren actief in vooral het vormingswerk, maar ook meer en meer in een cultuurprogrammatie, leidde dat in 1982 tot een splitsing, waarbij Sfinks Animatie de v.z.w...Dat mag dan meteen als een verdienste genoteerd worden: er wordt meer risico genomen, men valt niet steeds op vaste waarden terug...Vanaf oktober 1982 echter veel meer omdat de voorheen in het BTK tewerkgestelden in Limelight en Stuc nu allemaal stempelen ; 4 gewetensbezwaarden ; 150 vrijwilligers

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er is een documentatiecentrum en een audiovisuele afdeling waar nu ook meer en meer met video wordt gewerkt...Daar ligt onze functie, voornamelijk bij wat vroeger het alternatieve theater heette - het is niet zo alternatief meer, het is 'n beetje gemeengoed geworden...Er moet nog meer informatie over het Nederlandse theater naar het buitenland

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Bij een eerste contact in de jaren vijftig leek het eerst alsof hier niets meer aanwezig was en alsof hier ook niets meer dan wat verwarde nonsens bij elkaar stond...Ze keerden dus terug naar toneelstukken en vonden meer rijkdom, meer uitdaging in oudere teksten...Een erg ontroerend stuk als dat van O'Neill wil de toeschouwer in tranen doen uitbarsten, omdat de schrijver hoopt dat de toeschouwer zo meer begrip voor de medemens zal opbrengen buiten de schouwburg

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Een paar jaar tevoren was ik zo onder de indruk van één van hun opvoeringen dat ik dacht: 'eigenlijk kan het niet verder meer...En ben dus ook daarna niet meer gaan kijken wat ze verder nog produceerden

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
waarom dat allemaal ineens niet meer waar zou zijn, een streep erdoor en niks geen opdracht meer, omdat in Parijs een generaal een slag van de molen heeft gekregen...Hoe meer twijfels er door onze hersenkronkels gaan, hoe zwaarder ze wegen...Als de levenden niet meer kunnen vechten, zullen de doden vechten

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat klopt aanvankelijk; in de latere stukken wordt die gang meer en meer een slenteren en uiteindelijk een stilstand, status quo...Het individu wint aan belangt wat kan hem de geschiedenis schelen) en dan meer bepaald het onbewuste, de driften, het lichamelijke, de machtsmechanismen tussen mensen...plaats van Müllers werk stuk voor stuk te lezen, maakt men zeven dwarsdoorsneden die min of meer overeenkomen met de zeven pistes waarop Genia Schulz doorheen het oeuvre schuift

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Door een stom toeval, Napoleon komt aan de macht, Frankrijk is geen republiek meer, vervalt de opdracht...Brecht wordt opgetrommeld en meer bepaald diens stuk Die Massnahme

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Anders dan bij de Duitse première bleef de zaal meer dan een uur stil en geboeid kijken...Kritiek op het klassieke toneelrealisme is immers geruime tijd een vanzelfsprekend onderdeel en niet meer het hoofdbestanddeel van het eigentijds toneel...Het eten vertraagt nog meer

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
zal Kurt, wiens vrouw en kind het slachtoffer werden van de milieuvervuiling (sluikstortingen) van het bedrijf waar Kurt werkt, naar de vakbond stappen: het maatschappelijk conflict wordt niet meer...begint meer en meer naar de Groenen 'af te glijden': Kroetz registreert dit, maar nog vasthoudend aan zijn realisme (beschrijvend, analytisch of perspectivisch...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Waarom is je toneel meer en meer 'gekleurd' geraakt...Het werd me meer en meer onmogelijk toneel te maken met andere mensen...Acteurs zouden meer respect moeten hebben voor de tafel

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Er werd geen aanleiding gegeven om achter de personages iets meer te zoeken dan hun karikaturale betekenis...Een uitweg uit deze oppervlakkigheid is het brengen van meer samenhang, een consequentere en meer zuivere persiflage, vooral in de afzonderlijke scènes...Meer over deze produkties leest u van Johan Thielemans in 'Het postmoderne Theater (pag

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Gevoelens worden uitvergroot tot het geen gevoelens meer zijn...Zoals in de volgende scène, waar structureel hetzelfde gebeurt (naast elkaar geplaatste monologen), maar dit zal in het verdere verloop van de voorstelling meer betekenis krijgen, zowel narratief als...Opnieuw is er sprake van een meer dan duidelijk aangebrachte dramatische tegenstelling: meer en meer blijkt dat het gevecht een loopgravenoorlog is, zonder beweging en met een hortend ritme

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Met Torquato Tasso verschijnt Goethe meer dan in andere van zijn drama's als navolger en rivaal van de antieken: de klassieke Goethe wil hier een boog beschrijven die meer dan tweeduizend jaar omspant...Krans en degen vallen niet meer samen binnen de magische kring...Hoe uiteenlopend ook in tendens en onthaal bij het publiek, zij wijzen er op dat ook klassieke stukken voor ons niet meer uitsluitend immanente schoonheid uitstralen, maar dat achter hun rug of op hun

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
30 Het eerste nummer van Etcetera werd meer en uitvoeriger besproken in de Nederlandse dan in de Vlaamse pers...Een polemiek die hardhandig is, meer nog, waar wapengekletter uit opklinkt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK