Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


404 document(en) met "materiaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Haar treurnis over de onmogelijkheid van het paar is zo existentieel dat de opheldering van de 'schuldvraag' voor haar niet genoeg is. De verzameling materiaal wordt elke repetitiedag...Ook deze keer is er veel meer materiaal dan er uiteindelijk wordt gebruikt...Over de verzameling van materiaal voor het stuk

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
uitgestraald en dat wellicht niemand in de twintigste eeuw zoveel boodschappen met zo weinig materiaal heeft weten uit te zenden...De vurigste volgelingen zoals de jonge Schechner of de jonge Marijnen moesten wel hun eigen materiaal bedenken, maar op de lange duur bleek dat niet bevredigend...Veel van deze spanning valt weg, als het materiaal waarmee hij werkt, erg kneedbaar blijkt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Heiner Müller Genia Schulz schreef het meest volledige boek : ze analyseert 18 stukken (de belangrijkste), betrekt ook Müllers proza en lyriek en brengt in de inleiding al het materiaal samen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Enkele realistische scènes leggen het loodje voor grote beelden en lichte truuks als het gebruik van junk-materiaal moeten plaats ruimen voor het grovere geschut van vuurwerk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De stem wordt een plastisch materiaal, het ritme van de woorden wordt afgewogen als in een partituur...De acteur zoals die daar te zien is, is geen te kneden en inpasbaar materiaal, is niet de slaapwandelende afwezige; integendeel, zeer wakker en onbevangen is hij bereid elke avond opnieuw de

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Puttend uit het materiaal dat in deze periode (ongeveer één maand) verzameld wordt, zal dan, in Moeder Courage (INS-Kollektief) een tweede fase, het stuk

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De acteur levert het materiaal daartoe af, behoudt tegelijk het recht zowel als het vermogen manipulerend (in een constructieve zin) met dit materiaal om te gaan, impulsen en suggesties m.b.t

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zijn muziek sloot zo nauw bij de tekst aan, dat Janacek een studie maakte van de intonatiepatronen van zijn moedertaal, en vanuit die kennis van het fonetisch materiaal zijn thema's opbouwde...De technische inspanningen die het theater zich getroost heeft (filmpjes van eigen materiaal, t.v

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het antidogmatisme van de Zendoctrine die benadrukt dat elk wezen, elk voorwerp, elk individu zijn eigen intrinsieke waarden heeft, leidde bij Cage en Cunningham tot de idee dat elk materiaal, elke

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
verworpen, toch blijft dit materiaal zijn stempel op de voorstelling drukken: North Atlantic ontleent vele elementen aan de musical, de muzikale film, het melodrama

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
verworpen, toch blijft dit materiaal zijn stempel op de voorstelling drukken: North Atlantic ontleent vele elementen aan de musical, de muzikale film, het melodrama

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...gesystematiseerd en bovendien onvolledig (Teaterjaarboek), Wetenschappelijk van zeer bedenkelijk niveau (Van Impe) of ideologisch eenzijdig (Bauwens). Meer materiaal gebruiken - o.a

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Een tekst die meer dan de vorige stukken louter taal wil zijn zonder de druk van een verhaal, van personages, van punten en komma's. Hel zijn variaties op het Medea-Jason materiaal

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Brechts dramaturgie was waarschijnlijk te zeer bepaald door een andere tijd: het kon die differentiëring in het nieuwe materiaal niet meer vatten, dat viel daardoor...Wetmatigheid U bewerkt, verwerkt, verbruikt literair materiaal: in de beginperiode bestond dat uit DDR-romans, later ook uit antieke stof zoals 'Philoktet, 'Der Horatier', ' Odipus Tyrann...De antieke dramateksten zijn niet verzonnen door auteurs, zij gebruikten bestaand materiaal

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Alsof het hem niet lukte de acteurs materiaal aan te reiken op basis waarvan zij een stijlbewuste of juist contrasterende invulling van die beelden konden ontwikkelen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Met het gevonden materiaal wordt de produktie opgebouwd...Niet het publiek en zijn verwachtingen of zijn onderwijsbaarheid staan centraal, maar de expressie van de toneelmaker en zijn worsteling met het materiaal...De Taakgroep Teaterweten-schap van de Groningse unlef pakt in de loop van dit schooljaar uit met vijf lesbrieven, boekjes van zo'n 80 bladzijden, die materiaal bieden voor leraren die met toneel en

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Zijn grond-materiaal is de klassieke scholing: "niet essentieel, wel nuttig". Door simultaan een opvoering en de video ervan te brengen (werk van Cerith Wyn Evans; de opnames brengen geen totaalbeeld

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De weerbarstigheid van het materiaal verhoogde de fascinatie...Wilson heeft een plot The CIVIL warS (Bob Wilson) - Foto's Leo Van Velzen bedacht die altijd maar voortgaat, en die al het materiaal dat in de vier hoeken van de...Binnen dat gegeven spelen zich dan nog een ontelbaar aantal andere acties af: het Amerikaanse element brengt wat meer materiaal uit de Burgeroorlog aan

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De enorme hoeveelheid materiaal, mij door hem aangereikt, woog me toen te zwaar: ik herinner me het gevoel steeds achter de rol aan te hollen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Precies op dit punt situeert zich de overeenkomst tussen deze twee zo verschillende kunstenaars: "Wat mij interesseert in het werken met jou, is dat voor u taal materiaal is zoals beelden...Duitsland heeft het woord 'materiaal' een negatieve connotatie, niet voor mij...Ik wacht op een opvoering waarin mijn tekst, mijn taal materiaal wordt, zoals muziek, zoals een beeld


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK