Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "lineaire" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het moderne theater tracht op de lineaire voortgang, de verhalende logica van de dramatische actie de dubbele bodem van de metafoor te enten; het rechtlijnige drama wordt stukgebroken en er ontstaat...Nu blijft de speeltekst op de brochurebladzijde doorgaans afhankelijk van een lineaire logica

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Men wil per se begrepen worden, wat resulteert in lineaire verhaalstructuren (van handje vasthouden tot over de drempel dragen). Men vertelt verhaaltjes, spannend weliswaar, maar af en toe te

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Aan de tegenpool van de lineaire plot van Le verre d'eau staat de collagevorm van Serenade, een vingeroefening in genres en stijlen rond één thema: de erotiek en haar perversie

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Van het zuiver dansante, mathematisch-lineaire van Fase, het eerste werk dat ik van De Keersmaeker zag, zijn de produkties, eerst schuchter via het gebruik van filmprojecties en korte stukken tekst

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
niet meer complexiteit nodig om alle relaties duidelijk te stellen ? "Ik heb bewust gekozen voor de permanente aanwezigheid van die lineaire structuur: ik wou de uiterst korte scènes van Gorki

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
niet-lineaire struktuur b.v

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Nelken / Palermo, Palermo
Bausch werkt niet met een eenduidige, lineaire structuur

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Kleuters hebben helemaal geen behoefte aan een lineaire verhaallijn, maar als die er is willen ze ze kunnen volgen...De keuze voor een lineaire verhaallijn betekent meestal een gemiste kans tot het centraal stellen van verbeelding

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
De moeilijkheid met het geloof dat je door het schrijven de dans (en de betekenis van de dans) kunt vastleggen en in 'de lineaire voortgang van de dagelijkse tijd' (zoals Kantor het bovenaan deze...achter ons laten en, zoals Kantor voorstelt, enkele deuren van onze dagelijkse en lineaire tijd openmaken om te zien wat er zich achter beweegt...hij aan de lineaire tijd van het dagelijkse leven ontsnapt om naar de ritmische tijd van het geheugen te gaan

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
het Westen heeft dit soort onderzoek, via de niet-equilibrium thermodynamica, uiteindelijk een vervolg gekregen in niet-lineaire dynamica (in de volksmond de 'chaos-theorieën'), synerge-tica en

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Het is een soort afkooksel van het Egyptische submodel, met een zeer lineaire verhaallijn

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
Het verloop van de bewegingen toonde geen duidelijke lineaire ontwikkeling, leek spontaan als een improvisatie, bij momenten zelfs willekeurig

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Je kan stellen dat ook hier een lineaire aanpak vervangen werd door een veel waziger structuur, met sterke kenmerken uit de beeldtaal

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Zijn voorkeur voor lineaire vertellingen brengt hem als vanzelf bij sprookjes, die niet aan tijd of plaats gebonden zijn en, per definitie, universele geldigheid hebben

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
De in zwang zijnde lineaire benadering kent m.i...De sector is mans genoeg om dat discours met andere dan alleen maar rationele, cijfermatige, lineaire en expansieve criteria te voeden

Nr. 69, Januari 1999 • Pieter T'Jonck • De wereld door de zeef van je...
Blijkbaar is het zo dat alle tijd tegelijkertijd bestaat, maar natuurlijk ervaren wij die tijd eerder op een lineaire wijze...Op dezelfde manier kan je zeggen dat een dansvoorstelling als een geheel bestaat, maar dat we ze zien als een opeenvolging van gebeurtenissen, die we op een lineaire wijze ervaren

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Na de identiteitscrisis van de auteurs die met uiteengespatte of cyclische schrijfwijzen wilden experimenteren, wordt er nu teruggegrepen naar lineaire, gestructureerde vormen met emblematische

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
Hij moet met een grammatica beginnen, een grammatica waarin de zinnen gestructureerd kunnen worden zonder de centripetale functie van het subject in de lineaire schikking van werkwoord en complementen

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
tussen heden en verleden en vormen een tussenruimte waar de lineaire tijd opgeheven is en echo's slechts nog echo's beantwoorden

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
Omwille van de verschillende sporen, de invalshoeken, is er geen éénduidigheid, geen lineaire vertelling doorheen dit dossier


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK