Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "lelijkheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Gilis ondermijnt zijn eigen subversie, lelijkheid wordt kitsch, bewuste clichés worden cabotinage

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
De decors van Radeis zijn hyperbolen van de Belgische en/of existentiële mooi-lelijkheid

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
problemen als hun ouders leven en de 'lelijkheid' van deze wereld bijgevolg niet voor hen verborgen gehouden kan worden

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Precies in die momenten zien we niet meer de mens als voorwerp, maar het individu in een essentieel proces van zijn bestaan, zonder verhulling van een aanwezige lelijkheid

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Yvonne gaat over de lichtzinnigheid en de lelijkheid: je geeft vorm aan je beroep, je gezin enz

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Deze grauwe lelijkheid heet bij mevrouw Berghaus "mijn esthetiek". (4) Het is allemaal zo belangrijk niet, als we vergoelijkend opperen, dat we mevrouw Berghaus misschien op een zeer slechte

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Abt Maar hebt gij zijn lelijkheid dan niet gezien, Zijn bokkepoten

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Op zo'n momenten zou Koltès' tekst waarschijnlijk meer gediend zijn met een onderkoelde, rustige dictie die de toeschouwer zelf zijn conclusies laat trekken, die de lelijkheid suggereert in plaats van

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De functionele lelijkheid en degelijkheid zelve

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het gevecht tussen verleden en toekomst, de woekering tussen stijlen en tradities, de afwisseling van banaliteit en uniciteit, lelijkheid en schoonheid, verpaupering en rijkdom, maakt van Brussel een

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Door van leer te trekken tegen de bestaande kunst en cultuur, tegen haar 'cultus van de lelijkheid', tegen haar vermeend gebrek aan respect voor een traditie van schoonheid en natuurlijke

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
voor de maatschappelijke lelijkheid, die in de verkiezingsuitslag naar boven kwam

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Waar het ook bij Foucault om gaat, is dat onze lichamen altijd zijn gecodeerd en als zodanig worden 'gelezen'. Schoonheid, lelijkheid, seksuele uitstraling, bewegingsmotoriek enz

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
De Ier exploiteerde juist het Unheimliche en ontwikkelde hiervoor een anti-esthetiek: wat Francis Bacon schilderde was simpel gezegd lelijkheid

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
Het is een haast instinctieve omgang met lelijkheid

Nr. 92, Juni 2004 • 
raakten gewend, alweer heel snel, aan de vele zinspe- lingen -de harde realiteit zelf bleef buiten beeld- op ziekte, onvermogen, lelijkheid, met als toenmalig modewoord: 'het andere'. Het

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
raakten gewend, alweer heel snel, aan de vele zinspe- lingen -de harde realiteit zelf bleef buiten beeld- op ziekte, onvermogen, lelijkheid, met als toenmalig modewoord: 'het andere'. Het

Nr. 93, Januari 2004 • Clara Van den Broek • Perfectie roept agressie op: Peter Vab Eede...
En wellicht zeggen sommigen: 'Waarom in godsnaam lelijkheid opzoeken...Ook in het leven vind ik die mannen of vrouwen aantrekkelijker die zichzelf relativeren, en dus met hun lelijkheid kunnen omgaan...Lelijkheid en schoonheid zijn gesplitste delen geworden, maar eigenlijk vormen ze één geheel

Nr. 101, April 2006 • 
Met een boutade: een politicus is in macht geïnteresseerd, niet in de schone lelijkheid van hedendaagse kunst, al kan hij in zijn vrije tijd wel een bescheiden collectioneur zijn en daarom geregeld

Nr. 101, April 2006 • 
lelijkheid' of'banaliteit' getoond wordt...Vanuit filosofische hoek werd tijdens de voorbije decennia een alternatieve visie op kunstparticipatie bepleit die de spreekwoordelijke lelijkheid van nogal wat moderne en actuele kunstwerken wél


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK