Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "lampen" • Resultaten 21 tot 37 worden getoondNr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Robrecht Ghesquière: 'Ik hang eerst heel veel...
Ik kon die lampen voor mezelf elimineren en kijken wat ik kon doen met licht en kleur...Voor Antropomorf van Marc Vanrunxt heb ik TL-lampen gebruikt

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Harry Cole: 'Ik gebruik alleen effecten als...
Er wordt ook meer gebruik gemaakt van nieuwere technologieën, zoals gasontladings-lampen, TL-armaturen, intelligent licht, enz

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Ik verberg bijvoorbeeld geen lampen achter friezen, maar hang ze in het zicht...de versie van Anouilh breek ik met al die wetten en gebruik ik geen enkele ldassieke theaterlamp, maar wel filmlampen, tl's, lampen uit tanks...Technische ploegen worden er gek van: soms begin ik met een grid vol lampen en blijven er aan het eind slechts vier over

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Versweyveld: 'Ik ben twintig jaar met...
Je moet soms op voorhand grote risico's nemen door bijvoorbeeld lampen te bestellen die weinig courant zijn, maar een heel mooi licht geven...De eerste keer in deSingel was ik erin geslaagd om alle lampen en draden door elkaar te strengelen

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Joris Lamers: 'Wat je ook bedenkt,...
Met die lampen ontstond een nieuw idee over belichting...Oude lampen etcete ra: Je zegt dat het publiek moet zien wat er te zien is. Beïnvloed je door de belichting het publiek niet ongemerkt...lamers: Het mooiste licht kan je helemaal niet maken met lampen

Nr. 78, Januari 2001 • Arne Lievens • Wat doe je overdag?
Soms plaatste ik zelfs statieven met lampen op de scène...Elke keer als ik mijn hoofd opzij draai, krijg ik die rij stomme lampen - die onder die verhoging daar - vlak in mijn gezicht...Die lampen vormen de basis van het scènebeeld

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Zo bestaat het licht van natriumlampen - de geelachtige lampen die gebruikt worden voor de straatverlichting - uit slechts twee frequenties die beide de typisch gele kleur geven...De lampen zetten elektrische energie om in licht, de elektronen worden door thermische beweging de ladder opgeduwd en als ze terug naar beneden vallen zenden ze lichtfotonen uit...Ook de filter die we voor de lampen zetten, de voorwerpen op het podium, de kleren van de acteurs,... alles is in wezen een bron van licht

Nr. 80, Februari 2002 • Elke Van Campenhout • Terug naar de bron, terug naar de...
Het offerritueel van de theatrale voorstellingselementen in een opeenhoping van kaarsen, boeken, cd's, lampen,... Op een bepaald moment creëren de beide dansers een herinneringsmachine

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Vier lampen op de vloer werpen onrechtstreeks een schaars licht op de ruimte waarin zich nu een naakte man bevindt

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
Boven het speelvlak hangt de doornenkroon van de Verlosser, waartussen de lampen zijn verstopt die de handeling verlichten als was het een kerstspel bij kaarslicht

Nr. 87, Juni 2003 • Elke Van Campenhout • Het kei zal zich wel weer teren:...
Binnenin zijn tweemaal twee TL-lampen bevestigd op de zijpanelen

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Christian Boltanski, waarvan er één gemaakt was van foto's, elektrische leidingen en lampen die - afhankelijk van het geval— de doden van de holocaust of de kortstondigheid van de kindertijd zouden kunnen

Nr. 100, Februari 2006 • Ive Stevenheydens • Games zijn extreem zintuiglijk
Voor het tweede luik hingen de twee een lichtscherm met TL-lampen in een bos...Anderzijds licht het scherm in het bos een specifieke en tactiele materiële realiteit uit, en stimuleren de TL-lampen fotosynthese, een statement dat in het verlengde van het eerste ligt

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
De lange vierde sequentie vindt plaats in een soort kooi van buizen en lampen, die langs de voorzijde open is. In de kooi staan een pianokruk en een gloeilamp op een statief

Nr. 103, September 2006 • Stef Lernous • Raffael Pascoe: auteurschap in de pornocinematografie
Een timer dimt de lampen in de studio

Nr. 104, December 2006 • Pieter T'Jonck • Zelfportret: Claire Croizé & Etienne Guilloteau
Al van in het begin van het stuk komt technicus Hans Meijer op gezette tijden flegmatiek twee lampen wegnemen...Nu neemt Guilloteau het podium weer in. Dat blijkt vanaf nu het principe van het stuk: de twee dansers maken na elkaar hun opwachting en tussenin haalt Meijer lampen weg en vouwt Dunoyer gordijnen op

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Opzij links van de scènevloer hangt een batterij gele kabels, die verbonden is met de trekkenwand waaraan de lampen hangen


Development and design by LETTERWERK