Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "juridische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
beeld van de socio-culturele en juridische positie van de vrouw in de 15de en 16de eeuw, heksengeloof en de vrouwelijke schrijvers

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alle hier besproken theaters hebben als juridische structuur een v.z.w

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster (Plotse gedaanteverwisseling naar advokaat, een cynisch-juridische pletwals over de gevoelens heen) Dat is de goede houding, mijnheer Van den Water... (Beurtelings tot een ingebeeld gehoor en

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
God, vaderland, staatsmacht, nationale eer, historische rechten, juridische aanspraken ... Axel Oom ... Lidenbrock Ja, Axel ... Axel Bént u mijn oom ? VI.26 Hetzel De ellende brengt

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
briljant maar ook met takt kan voeren niet over zijn eigen vermogen mag beschikken is een schande Sabine een juridische schande Sabine het gaat toch alleen maar om je boek Daniël Paul ja het

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Merkwaardig overigens dat gewaarschuwde gezelschappen uit het horecatheater die enkel aan hun juridische of administratieve huishouding prutsten, zonder de minste artistieke garanties te geven

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
schande dat de afspraken die in verband met de sluiting van de OvV gemaakt werden niet nageleefd worden en dreigen ermee via juridische procedures het sociaal passief op te drijven tot drie à vier miljard

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De enige zinvolle wettelijke omkadering van het theater is van sociaal-rechtelijke en contract-rechtelijke aard: de juridische draagwijdte van bestuursovereenkomsten met de 'inrichtende machten

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Meer in het algemeen : er zijn voor de juridische vormgeving van een kunstenbeleid twee dingen nodig

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De huidige tekst spreekt gewoon van 'beschikken over rechtspersoonlijkheid', zonder bepaalde juridische vormen te specifiëren...Kunstencentrum Een instelling kan als kunstencentrum erkend worden indien het beschikt over rechtspersoonlijkheid - ook hier geen verplichte juridische vorm -en als een kunstencentrum

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
juridische aard...Vandaag kunnen we met statistieken en cijfers in de hand zeggen dat Vlaanderen, uiteraard binnen de grenzen van de internationale context, economisch geëmancipeerd is. Juridische en politieke...Zelfs met een stevige sociaal-economische en juridische basis kan er nog geen sprake zijn van volledige autonomie zonder een voldoende mate van culturele, subjectieve en objectieve zelfzekerheid

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Door een dergelijke vertaalhouding respecteert Tindemans de couleur locale van de brontekst, waar de man-vrouw verhouding zeer precies wordt weergegeven in sociale, juridische en religieuze termen

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
de gevallen waarin kunstenaars in opdracht of in dienstverband van gezelschappen, orkesten of andere juridische gestructureerde organisaties werken, is de moeilijkheid om bepaalde geldstromen op te...Dergelijke redenering is enerzijds een manifeste ontkenning van de eigenheid van de structuur van de rechtspersoon waarmee men nu net een bepaalde werking, meestal een samenwerking, via een juridische...Kan een juridische constructie een kunstenaar zijn

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
De rationeel ontworpen politieke en juridische natie evolueerde in Duitsland al snel naar een nationale Gemeinschaft, met het nationale gevoel, de Volksgeist als hoogste waarde

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
uitgekiende juridische indekking, ook al leggen julie liever de nadruk op het (belangrijke) decor van de avondactiviteiten

Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
Voor wie zich een weg moet zoeken in de administratieve en juridische kant van de podiumkunstenpraktijk is het een uitstekend hulpmiddel, schrijft Kurt Lannoye...Verschillende auteurs belichten telkens een onderdeel van de gestelde problematiek: subsidies, juridische structuur, situering van het werken in de podiumkunsten binnen het algemeen arbeidsrecht, de...Paul Corthouts overloopt de kenmerken van een Vereniging Zonder Winstoogmerk, veruit de meest voorkomende juridische structuur in het kunstenlandschap

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
De facto zullen echter enkel die instellingen die negatief werden beoordeeld eventueel juridische stappen overwegen

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
navolging van de sponsoring van sport- en andere manifestaties beperkt ook de theatersponsoring zich niet langer tot een financieel-juridische operatie, maar maakt ze prominent deel uit van de

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Inderdaad, nog afgezien van bewakingscamera's en van de eigen camcordervideoverslagen in huiselijke kring, brengen ook medische, juridische en financiële dossiers, school-, bedrijfs-, werkloosheids...dit omdat, volgens de klassieke juridische opvattingen van de soevereiniteit, het individu niet over het eigen lichaam kan beschikken, het individu nooit soeverein is, maar altijd subject - van de

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
En dat holle machtsdiscours van Hendrik IV is niet zo verschillend van de hypocrisie van het Europees Joegoslaviëtribunaal dat nu straffe juridische taal laat gelden en zich op 'mensenrechten' beroept


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK