Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Islamitische"Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Ballingschap De manier waarop Reich en Korot dit verhaal weergeven, is door in de drie delen van The Cave achtereenvolgens aan joden, islamitische Palestijnen en Amerikanen te vragen wie...Islamitische Palestijnen en joden zijn zich ook zeer bewust van hun gemeenschappelijke historische achtergrond: 'and Ishmael, to the desert

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Ik noem slechts deze; maar het lijstje overlopend kan men met een gerust hart stellen dat meer dan een derde tot de islamitische wereld behoort...Sommige wijken in Brussel, maar ook in Antwerpen en andere steden, hebben een volledig islamitische bevolking...tegenstelling tot Europa heeft de islamitische wereld niet zo'n moment van bezinning, omverwerping én herwaardering gekend als wij meemaakten in de Franse Revolutie

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
De kruisvaarders beloven de Islamitische inwoners een vrije uittocht

Nr. 51, Augustus 1995 • Hilde Van Caudenberg, Kees Blijleven • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Ik citeer Rieks Swarte: 'Een voorstelling als deze brengt de islamitische wereld misschien iets dichterbij

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Yol of het Turkije van Yilmaz Güney
En anderzijds is er de traditionele, patriarchale gemeenschap, met haar gewoonterecht en een zeer verengde islamitische moraal, die alles en iedereen ondergeschikt houdt aan het belang van de ‘familie

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Het afbeeldingsverbod is verantwoordelijk voor de relatieve afwezigheid van de figuratieve kunsten in de islamitische wereld (belangrijke uitzonderingen zijn Iran, het Ottomaanse rijk en de...islamitische dogma's. Sociologisch onderzoek kan duidelijk maken in welke mate de opvattingen over religie en traditie samenhangen met de leeftijd, de sociale en culturele achtergrond, de opleiding, het al dan...Dat is met name het geval in een bepaald deel van de islamitische gemeenschap op dit ogenblik, al wordt er in het Westen veel te weinig aandacht besteed aan belangrijke, zij het nog vaak marginale

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
blik eens wenden van het meest westelijke naar het meest oostelijke Zuid-Europese schiereiland, van Spanje naar de Balkan, en kijken hoe een andere islamitische staat, die een langer leven beschoren was...Sommige Turkse historici noemen het Osmaanse Rijk zelfs een seculiere staat, maar het gaat dan wel om een islamitische en een premoderne seculiere staat

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Het islamitische iconoclasme verbindt de hybrisgedachte aan de inerte en dode materie van het figuratieve beeld, aan de passiviteit van het beeld...De stad van verderf, lusten en idolatrie is voorgesteld aan de hand van de islamitische vormentaal -aniconisch, hoefijzerboog en de esthetiek van materialen- die de miniaturist uit zijn omgeving kende...de kathedraal van Braga is een 1 lde-eeuwse pixis (een gesloten cilinder om de hostie te bewa- etcetera 8i OOO 15 ren) bewaard die de islamitische decoratie van

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Ook bij de huidige opstoot van anti-islamitische gevoelens na 11 september is er niemand die kritiek levert op de centrale geloofspunten van de islam, het gaat enkel over bepaalde praktijken en

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
de islamitische wereld heeft de mythe van Prometheus nooit plaatsgehad...Ten gevolge van het, hoewel vaak gewelddadige, contact met het Westen, kende de Arabo-islamitische wereld in de 19de en 20ste eeuw een nalida, een renaissance...toneel met zijn revolutionaire pathos, naar het gepolitiseerde theater van het FLN, met een drievoudige ideologische opdracht: uitbouw van het islamitische socialisme, arabisering en versteviging van de

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Profeet sprak en hem de soera’s leerde). In het begin van de jaren negentig verscheen een boek van de Franse onderzoeker Gilles Kepel over de opkomst van de islamitische, christelijke en joodse...volgens Derrida vandaag geen religieuze manifestatie meer mogelijk: ‘geen pausreis bijvoorbeeld en geen pauselijke toespraak, geen georganiseerde uitstraling van de joodse, christelijke of islamitische cultus

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Husseins hypothese was dat de pre-islamitische poëzie een van mythen gezuiverde constructie van latere datum was...Kortom, de Griekse tragedie, een van de fundamenten onder het westerse theater, gedeide niet in Arabisch-islamitische grond...Tegelijkertijd wilde hij het verhaal zuiveren van mythische symbolen die voor een Arabische mentaliteit onbegrijpelijk waren en het geheel een islamitische gevoeligheid meegeven

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans • Geschiedenis van een exotisch cliché: Ontvoering, verleiding...
Het oosten wordt beperkt tot de Arabisch-islamitische wereld

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Marokko en de Marokkaanse immigratie zijn voor vele Europese landen het eerste contact met wat gemakkelijkheidshalve de islamitische wereld of'het oosten' wordt genoemd

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
islamitische aanwezigheid, de heftige confrontaties, waardoor we verplicht werden om versneld met de hele stad om te gaan in plaats van enkel met de kleine enclave van ons project...de nadrukkelijke islamitische aanwezigheid, de heftige confrontaties, daardoor werden we verplicht om met de hele stad om te gaan in plaats van enkel met de kleine enclave van ons project

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
voor de nieuwe islamitische subjectiviteiten

Nr. 100, Februari 2006 • Nezha Haffou • De onmogelijke rouw van Union Suspecte
Voor eerstgenoemden gaat het om een binair wereldbeeld met aan de ene kant een christelijke en aan de andere kant een islamitische cultuur, terwijl het voor de theatermakers gaat om het ontstaan van...een nieuwe culturele identiteit die bestaat uit christelijke, islamitische, archaïsche, geografische, mannelijke, vrouwelijke fragmenten

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
En dat is dan weer regelrecht in strijd met een ander verhaal, dat de geschiedenis van het theater wil kaderen in de Arabische en/of islamitische folklore en zo de eigenheid en exclusiviteit van de...Die wordt als fake afgedaan en voorgesteld als een poging om de Arabische en islamitische oorsprong te verloochenen en zo dichter bij het vijandige 'Westen' te komen...Op een gelijkaardige manier probeert de 'islamitische versie' van de oorsprong van het theater beide -zowel de Libanese als de Arabische versie- in diskrediet te brengen

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Een concreet voorbeeld hiervan is de discussie rond de islamitische hoofddoek...Het wordt ontketend door een islamitische hoofddoek, maar niet door een foulard van een vrome katholieke dame


Development and design by LETTERWERK