Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "invoering"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
onrecht te worden, wat de gratuite, maar leuke invoering van een televisiescherm reeds aanduidt

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Toen er bij de invoering van het decreet plotseling veel meer geld voor theater vrijkwam - ook voor groepen die voorheen nooit gesubsidieerd werden -, werkte dit binnen het Vlaamse theater als een

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Een actieve wervingscampagne werd op touw gezet, vooral gericht op jongeren, met info-stands in de universiteitsgebouwen, de invoering van 150 fr

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Rudi Clause: "Het feit dat er in Vlaanderen inderdaad nog geen plaats was waar men pedagogisch kon leren werken met theater en men dus over de grens moest; en de invoering door minister Coens van een

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Zeventien jaar na de invoering van het decreet m.b.t

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Uit de voorbereidende werken blijkt dat de invoering van deze laatste bepaling er duidelijk op gericht is misbruiken te voorkomen...Aan de oorspronkelijke bedoeling, de correcte technische uitwerking en de problemen bij de invoering van dergelijk systeem, wordt echter geen enkele aan- dacht...De minister heeft wel oog voor de problemen die in de eerste jaren na de invoering van het nieuwe systeem (sinds 1991) opdoken

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Toneel over het Kanaal
De afbraak van de welfare state (nochtans een zorgwekkend internationaal fenomeen) heeft specifieke Engelse trekken, omdat de invoering ervan na de tweede wereldoorlog aangevoeld werd als een

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Temmerman maakte zichzelf onsterfelijk met de invoering van nieuwe vuilniszakken, de in de volksmond zogeheten Gilbeerkes

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Met de invoering van nieuwe dansen theatervormen werd het generatiebewustzijn binnen de podiumkunstensector in Vlaanderen geactualiseerd

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
andere' kunst: 'Bourdieus dubbele bewering dat de legitimiteit van een cultuur evenzeer wordt bepaald door uitsluiting als door selectie en dat de invoering van een canon onder het mom van een

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Weliswaar springen de dansers, maar elke sprong is feitelijk niet meer dan de invoering van nog een bewegingseenheid, nog een vorm - van de gestus van de sprong

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Na de eerste vierjarige subsidieperiode werd het in beleidskringen positief geëvalueerd: 'De rationalisering van het podiumkunstenbeleid en de invoering van de structurele subsidie zorgden voor een

Nr. 74, December 2000 • Dries Moreels • Repetitie: de spanning tussen individuele geschiedenis en...
Walter Hus) De belangrijkste ingreep van Walter Hus op de tekst is de invoering van ritmische en melodische herhalingen en verdubbelingen, een consequentie van het zoeken naar een koorvorm

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
Door de invoering van het technische beeld ontstaat er een heel andere relatie tussen klank en beeld dan wanneer er alleen het fysieke beeld is van de acteur op de scène

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
De invoering van een specifieke vermindering van de sociale bijdragen voor de opdrachtgevers van kunstenaars komt de hele kunstensector ten goede

Nr. 85, Februari 2003 • Florian Malzacher • Schwanenseesucht
Paradoxaal genoeg heeft de invoering van de directe verkiezing van individuen (in plaats van partijen) op lokaal niveau deze lafheid nog versterkt

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
de publicatie Vakoverschrijdende eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs motiveert de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling (DVO) de invoering van vakoverschrijdende eindtermen...Met de invoering van vakoverschrijdende eindtermen muzisch-creatieve vorming zou daar verandering in kunnen komen

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
Het is mijn insziens een verkeerde inschatting te denken dat met de invoering van het Kunstendecreet 'alles eens en voor altijd geregeld' is en dat iedereen die nu de kop boven de grond steekt zich

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
weg openlag naar een invoering op federaal niveau...jaar op als gevolg van de invoering van de ‘condom optional’ clausule

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Bij de laatste ronde, na de invoering van het schottenloze kunstendecreet, werd dat aantal opgetrokken tot veertien


Development and design by LETTERWERK