Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


173 document(en) met "inhoudelijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De eerste 'eilanden' ontstaan; het zijn korte beeldfragmenten, die op zichzelf plausibel genoeg zijn (inhoudelijk en formeel) doch nog geen onderling verband hebben

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Kijken in hoeverre het zinnig is om als collectief door te gaan, op een nieuwe manier organisatorisch en inhoudelijk zin te geven aan het bestaan van onze groep

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Indien men erin slaagt om, over de steeds opduikende formele discussies heen, een inhoudelijk en principieel debat aan te gaan omtrent de huidige cultuurpolitiek en haar alternatieven, dan hebben deze

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Inhoudelijk: wanneer de pupil een tweede appel uit zijn zak heeft opgevist, staat de voogd plots op het toneel en kijkt

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Met deze slotscène doorbreekt Kroetz op 'expressionistische' (?) wijze het kader van herkenbaarheid dat hij gedurende het hele stuk heeft opgebouwd, maar vormelijk noch inhoudelijk begrijpt of voelt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Inhoudelijk past Poëzien zich aan aan een van oudsher conservatief ingesteld scholenbestand

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Visueel hetzelfde tonen kan inhoudelijk erg verschillen

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Door zijn preoccupaties met film, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak, roept Hesitate and Demonstrate met deze produktie herinneringen op aan Laterna Magica

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ik zie misschien een zee, of duinen, of krijtrotsen, maar vooral een houding, een gevoeligheid, een vormelijk eenvoudige maar inhoudelijk complexe realiteit, die mij vrij laat associëren, maar die mij

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik zie misschien een zee, of duinen, of krijtrotsen, maar vooral een houding, een gevoeligheid, een vormelijk eenvoudige maar inhoudelijk complexe realiteit, die mij vrij laat associëren, maar die mij

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Maar de vraag van Poma en co blijft: "Mag de overheid wel inhoudelijk richten...De overheid in andere landen komt dus op inhoudelijk vlak tussen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Dat was bij deze opvoering niet het geval, noch inhoudelijk noch in de vormgeving

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij wezen het experimentalisme af voor het experiment op inhoudelijk gebied...En na een tijdje waren we inhoudelijk inderdaad pico bello in orde

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Inhoudelijk nochtans zal het een irreëel immobilisme zijn, zal de empirische realiteit genegeerd worden, zal hij zich blijven vastklampen aan de blinde zin van het visionaire zonder argumentering, zal

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Het is niet mijn taak inhoudelijk tussen te komen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Bovendien botsen personage en situatie inhoudelijk met mekaar: een vrouw die dat leven achter de rug heeft, geeft zich niet zomaar bloot in een kookdemonstratie ; dat ze die dan nog houdt in een

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
van het stuk zelf en inhoudelijk omdat dit stuk gaat over mensen die telkens beweren dat iemand van hen houdt, zonder dat daar één reëel teken van merkbaar is. Wat is 'ware liefde' als die nooit getoond

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Maar de tegenstellingen die binnen het thema kunnen worden getoond zijn altijd zowel inhoudelijk als theatraal zeer beperkt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Bob Seyffer heeft me in die tijd Enzensberger leren kennen en ik heb dat gretig aangepakt ; dat was ook inhoudelijk veel ruimer dan de stukken die we daarvoor gedaan hadden

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Inhoudelijk kan men grof twee richtingen onderscheiden, een eerder realistische die veel aandacht besteedt aan de leefomstandigheden van de mens in de moderne massa-maatschappij, in de grootstad


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK