Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "gelijkenis" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 52, Januari 1995 • Hugo Durieux • De gestoorde relatie tussen klank en beeld
De gelijkenis tussen hen beiden ziet Raaijmakers in het tot het uiterste reduceren van hun materiaal

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
Als er dan al een gelijkenis is met Shakespeares verhaal, dan schuilt die in de verwarring waaraan de personages ten prooi zijn

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
1650 en 1800) krijgt kennis de vorm van een meestal visuele voorstelling waarin punten van gelijkenis en verschil kunnen onderscheiden worden en in principe in een overzicht of tableau van

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Maar de pertinentie kan ook liggen in het plots zien van een onverwachte gelijkenis tussen twee ogenschijnlijk totaal ongelijksoortige fenomenen...Welke correspondentie of gelijkenis heeft de auteur zelf gezien

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
misschien parasiteert het effect van totaliteit in laatste instantie op de gelijkenis tussen het visuele veld in situ en het wellicht meest primaire beeld, dat van ons lichaam in een spiegel

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De gelijkenis met de postmoderne stelling dat er geen onveranderlijke essentie is van de 'feiten', dat ze altijd het gevolg zijn van hun representaties, of met de historistische these dat het wezen

Nr. 61, Januari 1997 • Roel Verniers • Postkaart uit een instelling
Vertoont het gezicht van Dijkema al enige gelijkenis met dat van Vincent van Gogh, dan zeker ook de dwang en bezetenheid waarmee hij doorheen de tekst raast en het wonder van de mens aanschouwt

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Een opvallende gelijkenis tussen de vijf mensen met wie we spraken is echter dat hun bekommernis voor jeugdtheater en kinderkunsten verder reikt dan het goed functioneren van het eigen huis

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Daarbij is de gelijkenis van de constructie van Schlemmers kunstfiguur met de kunstfiguren van het poppentheater onloochenbaar

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
De gelijkenis met de ouderloze personages uit Wie... en Tussen Ons Gezegd En Gezwegen is in dat opzicht merkwaardig en betekenisvol, hoewel het in deze laatste stukken dan weer compleet aan daden

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Op dat vlak is er een grote gelijkenis tussen kunst en wetenschap

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
stoten zo alweer op een formele homologie, een vormelijke gelijkenis tussen de nadrukkelijke zin-gerichtheid van Handkes tekst en die van het bewegingsmateriaal

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Men kan zich daarbij de vraag stellen: als er wat de uitvoerders betreft een zo groot mogelijke gelijkheid/gelijkenis aanwezig is in sensatie, in gevoel, in ziel - tussen de gekopieerde en de...oorspronkelijke versie - of er dan ook kans is op een zo groot mogelijke gelijkheid/gelijkenis in het effect dat het werk bij de toeschouwer had/heeft

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Een levenshouding -religieus of artistiek: hier vertonen beide toch enige gelijkenis - boet definitief aan kracht in, als de officiële maatschappij haar, vanuit een welbegrepen en zelfs goedbedoelde

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
De Greef: Als er al een gelijkenis is tussen Schaamte en Victoria dan ligt die misschien in de keuze om de functioneringswijze af te stemmen op wat de artiest wil maken

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
de meest verspreide versie van het verhaal wordt Siegfried misleid door de treffende gelijkenis van Odile met zwanenprinses Odette

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
SS gaat het om weliswaar reëel bestaande of reële niet meer levende maar ons totaal onbekende mensen waardoor onvermijdelijke hiaten in gelijkenis niet als storende factor konden optreden

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
Niet langer gestoeld op gelijkenis met een 'werkelijkheid', creëert het beeld zijn eigen 'werkelijkheid', die het vervolgens dwangmatig opdringt, los van enige context

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
De gelijkenis met het eindbeeld van Antonioni's film Blow-Up is onmiskenbaar, al zag Le Roy zelf de overeenkomst slechts post-factum

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
waren zeer bang geweest voor die reacties, maar wat ons meteen opviel, was de grote gelijkenis met de reacties van toeschouwers in het westen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK