Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "forsythes"Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Jan Fabre werkte in Frankfurt met de dansers van William Forsythe en combineerde zijn zoektocht naar Absolute Schoonheid met Forsythes fascinatie voor het grillige, de désordre, de verstoring

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Forsythes dansers, stuk voor stuk schitterende lichamen die over enorm veel technische bagage beschikken en bij wijze van spreken de hele dag door zouden kunnen dansen, laat hij eenvoudigweg lange...Maar precies daardoor heeft The Sound een veel dwingender karakter dan Forsythes choreografieën, die je nooit de indruk geven dat het hen menens is. Frivool dartelende, als verende poppetjes

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
De ledematen kunnen binnen deze 'begrenzing' (de kinesfeer) trajecten beschrijven: 'trace-forms'. Forsythes 'nine-point' is een vergelijkbare methode, met dien verstande dat de danser zich een kubus...Forsythes structuur-denken is in belangrijke mate gevoed door de (taal) filosofie en natuurwetenschappen

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Zie ook in dit nummer het artikel over Forsythes Eidos:Telos van Adri De Brabandere

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Forsythes techniek van 'universal writing' brengt die leesbaarheid en zichtbaarheid met zich mee...Bergson heeft het over de begrippen veelvoudigheid en eenheid die elk afzonderlijk tekort schieten om te begrijpen wat duur of beweeglijkheid is. De volstrekte vloeibaarheid van Forsythes dans, de

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
van Balanchine, de neoklassieke choreograaf die zowat Forsythes artistieke peetvader is. Etcetera: Hoe vertrouwd was u met de nieuwe dansontwikkelingen in Amerika toen u op drieëntwintigjarige

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
Forsythes ideaal lijkt bereikt: hij is zijn ballast kwijt, maar dan in virtual reality...Machinerieën, zoals de bescheiden dobbelsteen van Cunningham, maar eveneens Forsythes ingenieuze computer, lijken onmisbare instrumenten voor verschillende choreografen

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
De ordentelijke constructie van Balanchines choreografie en Stravinski's muziek werd in Forsythes versie gedeconstrueerd om als in een kubistisch schilderij een meerperspectivisch beeld van het...Balanchines grote ballet Symphony in three movements (1972) zijn bijvoorbeeld duidelijke aanwijzingen te vinden voor Forsythes experiment met theaterruimte in Artifact (1984). Zette Balanchine twee...Wat niet wegneemt dat hij voor zowel Forsythes Ballett Frankfurt als het Nederlandse Nationale Ballet choreografisch werk gemaakt heeft en dus wel erkend wordt als theatermaker die iets voor het

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Tegenover Miller lijken Forsythes harde kleuren, zijn onmenselijke choreografie en gladiatoren-dansers wel een partijdag van het postmoderne

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
said I wordt het althans vanuit het standpunt van de toeschouwer radicaal gehybridiseerd en in de war gebracht, op een met Forsythes werk vergelijkbare wijze

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Wulff refereert af en toe wel aan voorvallen in Forsythes gezelschap, maar betrekt het voor het overige relatief weinig in haar betoog...Wie ook maar een beetje vertrouwd is met Forsythes werk zal van Wulffs vaststellingen niet meteen opkijken

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
Anderzijds, een voorstelling als William Forsythes Endless House toont aan dat dans nog steeds zeer baanbrekend kan zijn, met veel verstrekkender betekenis dan het herijken van de betekenis van het

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Als een danseres en choreografe als Dana Caspersen haar eigen zelfstandig project realiseert en daarna terugkeert in de schoot van Forsythes Ballett Frankfurt dan doet zij dat beladen met een rijkdom...aan ervaringen die haar binnen dat kader optimaal kunnen doen functioneren als medecreator/ performer van/in Forsythes voorstellingen

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
schatplichtig aan William Forsythes onderzoek van de inherente normen en de historische context van het ballet.4 Het is mijn bedoeling om in deze beknopte exploratie enkele van Forsythes ideeën over dans en...Bovendien wil ik de aandacht vestigen op het feit dat, ondanks zijn gebruik van épaulement en van het axiale model van het lichaam uit het klassieke ballet, Forsythes choreografische ideeën veel...basiselement van dans is. In de lectuur van The Loss of Small Detail heb ik al een aantal specifieke kwaliteiten van Forsythes concept van de beweging aangegeven, waarop het slotdeel van deze verhandeling verder

Nr. 76, Maart 2001 • Gerald Siegmund • Kammer/Kammer
Omdat we allen de media kunnen ontcijferen, kunnen Forsythes montages het kijken niet verstoren

Nr. 85, Februari 2003 • Florian Malzacher • Schwanenseesucht
intendant te scharen en het schepencollege begon langs een andere kant aan Forsythes stoelpoten te zagen: de choreograaf was in 1999 na sterk aandringen van het stadsbestuur immers naast het Ballett ook

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Wilsons repetitieve patronen, Forsythes deconstructie van het klassieke ballet, Fabres rituele reductie van balletoefeningen, Orlans chirurgische zelftransformaties en Castellucci's zoektocht naar

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
Hij slaagt er ook haast achteloos in alle belangrijke thema's uit Forsythes werk etcetera 96 090 33 Five Finger Exercise 3 Geen zinnige kritiek...Wat het boek zo bijzonder maakt, zijn twee centrale lijnen: enerzijds de aandacht voor productievoorwaarden en de emancipatie van de danser in Forsythes werk, en anderzijds de ontwikkeling van een...Via een uiteenzetting over technieken wordt duidelijk waarom Forsythes vocabularium zo vanzelfsprekend licht en wendbaar lijkt, hoe dansers zich via fantoomwaarneming op meerdere plaatsen tegelijk


Development and design by LETTERWERK