Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "experts"Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Een -in de dagelijkse realiteit regelmatig mank lopende, maar principieel gezonde- splitsing tussen beheerscontrole (door de ambtenarij) en inhoudelijke evaluatie (door experts in de Raad voor de

Nr. 65, Januari 1998 • Ellen R. Van't Hof • Holland, Michigan
Nederlanders waren en geen experts op het gebied van de Nederlandse dans

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
De zogenaamde experts in de commissie bleken of boter op hun hoofd te hebben, of doorgeëxperimenteerd te zijn in de postmoderne scène, of rabiate tegenstanders van goed toneel, maar meest

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Minne: Het is goed dat er geld is, maar de minister had experts moeten uitsturen om te kijken wie er mee bezig was, en hen het geld geven

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
experts), de financiële controle wordt losgemaakt van de administratie, die een kenniscentrum of een soort steunpunt wordt...Van de administratie blijft nog een team van experts en enkele reflectiegroepen over...Vlaanderen zijn we hier nog ver vandaan, maar de samenstelling van het kabinet van minister Anciaux met experts in plaats van partijpolitiek gekleurde namen suggereert wel een mogelijkheid in die

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
tijdschriftenlezers zijn, experts die in hun streven naar distinctie en dominantie andere experts een deel van de macht, de literaire infrastructuur en het literaire territorium betwisten...Steeds wordt door specialisten een tactisch spel gespeeld en zetten experts valstrikken uit voor andere experts

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Ik zie het als een taak van experts om ons te helpen bij het nemen van beslissingen over de accenten die we leggen

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
Voor mijn part: anderen en beteren, zowel wat kunstenaars als experts betreft, maar noch Van den Broeck noch De Meyer hebben een behoorlijk alternatief

Nr. 88, September 2003 • Ivan Vrambout • De banaan die zegt dat ze een...
Voor Survival of the fittest ben ik gaan babbelen met experts in 'zwart geld'. Al maak je iets over Vanden Boeynants, de Ijzerbedevaart of de kraaien die met stenen het glazen dak van de Europese Unie

Nr. 89, December 2003 • Maartje Somers • Te consumeren met én zonder knipoog: Mijmeringen...
Er kwamen veel collega's en bekenden naar deze bijeenkomsten, grotendeels experts dus

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Hoewel verscheidene rapporten van Uno-experts in kaart brengen hoe het leger systematisch de economische plundering van Oost-Congo organiseert en de opbrengsten van Congolese diamanten, goud en coltan

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Een groeiende waaier van professionelen en zelfopgeleide experts steken hun autonome energie -de uren 'na' hun werk, als je wilt- in stedelijke subversie

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Door middel van getuigenissen, historische en antropologische studies, analyses van experts en een aantal reizen naar Rwanda, ontwikkelt Groupov een voorstelling van zes uur lang

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
De zogenaamde vaccinatieprogramma’s die worden aangeprezen worden verondersteld je te beschermen; maar de enige zekere manier om de dreiging af te wenden, zo beweren de experts, is door je programma

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Deze is samengesteld uit drie leden van de betrokken beoordelingscommissie en drie buitenlandse experts

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Daarom vroegen we een aantal experts, die op de ene of andere manier werkzaam zijn binnen het theater, om een enquête in te vullen die afgeleid is van de klassieke interviewmethode in future studies

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
het lijvige en uitgebreid geïllustreerde boek Experts of the Everyday wordt het werk van Rimini Protokoll grondig geanalyseerd, becommentarieerd en gearchiveerd...de voorstellingsanalyses sluipt nogal eens wat herhaling: de zoveelste keer dat een enthousiaste schrijver je wijst op het bijzondere karakter van de ‘experts van het alledaagse’, bekruipt je als...Alles bij elkaar genomen is Experts of the Everyday een bijzonder geslaagde publicatie geworden, die zeker de aandacht verdient van iedereen die vandaag de dag bezig is met ‘documentair’, ‘politiek

Nr. 112, Juni 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
De rol van de toeschouwer in hedendaags theater Geert Sels Le théâtre de Hanokh Levin Elke Van Campenhout Experts of the Everyday


Development and design by LETTERWERK