Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "ethisch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
delen immers eenzelfde ethisch gevoel wat het theatermaken betreft

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hamlet vechten ethisch denken en politiek handelen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
hoogstaand ethisch karakter dat boven alle twijfel verheven is (Pauze) Freud stelt U zich voor een man A bemint een man B omdat A echter een moreel hoogstaand mens is kan hij deze

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Liefde is geen ethisch of mythisch gegeven - zoals, in zijn meest extreme vorm, in Tristan und Isolde - maar iets dat je doormaakt, met pijn en/of genot

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
De souvereine blik van wie 'het beeld zelf wil instellen' om even te genieten van de schone schijn, wordt 'gecounterd' door een andere blik die voor mij een moeilijk te definiëren ethisch karakter

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Wie de esthetisch ge-idealiseerde mens (of de samenleving, of de natie) als richtsnoer neemt voor praktisch politiek en ethisch handelen, die bereidt de mislukking voor, of erger nog, de terreur: dat

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Het lijkt een instemming weer te geven in een ethisch oordeel (tegenover 'kwaad'). De auteur lijkt iets functioneel positiefs te bedoelen, iets is goed voor iets anders

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De tegenstelling hoog/ laag die aanvankelijk een ethisch contrast uitdrukt tussen goed en kwaad, wordt in een aantal ensceneringen uitgewerkt tot een zinnebeeld van de sociale of ideologische

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
volk zijn godsdienstig besef heeft losgelaten en een nieuwe grondslag vindt voor zijn ethisch handelen...om niet te sterven aan cynisme en beurstegen-vallers...Ethisch appèl De eigenlijke interculturele scène heeft pas in de jaren zeventig vorm gekregen op een ogenblik dat ook de deterritorialisering andere vormen begon aan te nemen

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Wanneer iemand vanuit de SP overstapt naar het Vlaams Blok is dat niet onjuist, maar is het ethisch verantwoord

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
De mens die zich God waant, staat mijlenver af van de ethisch bewuste mens, die zowel het goede als het kwade ervaart als twee zijnswijzen van de menselijke vrijheid, waarbinnen de keuze voor het

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
Matthews doet geen ethisch appèl aan de toeschouwer

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Zijn opzet was duidelijk: het volksstuk 'vormelijk en ethisch vernietigen'. Horváth had immers uitgesproken maatschappijkritische bedoelingen die hij in de eerste plaats aan het gewone publiek wou

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Van beide wordt in brede kring vermoed en verwacht dat er een ethisch appèl van uit gaat, dat ze het particuliere belang tussen haakjes zetten door ons een bredere kijk te geven op meer fundamentele

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Het eenvoudigweg tonen van een homp realiteit, zonder daarom naar de realistische traditie terug te keren, wordt vaak beter verteerd dan het als betuttelend of ethisch afgeschreven toneel dat zich

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Niet in nationalistische zin - slechts een oppervlakkige lezing laat dat toe - maar als mensgeschiedenis, dus ethisch, humaan, spiritueel

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Iedere spreker dient zich immers garant te stellen voor zijn woorden, voor hun waarheid of hun juistheid, voor hun waarachtigheid of ethisch gehalte, enzovoorts

Nr. 64, Juni 1998 • Alexander Baervoets • Smits, virtuositeit, hiphop, politiek en de hedendaagse...
tsaristisch Rusland). De prioriteit is eerder ethisch dan esthetisch

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Zo geruststellend zijn beelden geworden, zo problematisch hun mogelijke bijdrage tot de vorming van een ethisch bewustzijn

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
Stef Ampe, directeur van het Gentse Nieuwpoorttheater, houdt een pleidooi voor een gezond en ethisch verantwoord discours over de besteding van de financiële middelen...Het liegen in ontbinding Met dit alles pleit ik voor een gezond en ethisch verantwoord discours over de besteding van de financiële middelen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK