Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "ende" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Dies soude hy worden lakei ofte onechte, Ende daar hy voor brood ende stuvers vechten ende wereken moeste, so seide die Lamme adieu tot syn vrinden, ende stramme benen hebbende, reed hy op enen muyle...Ende daar hy van honger groen ende sceel siet, des bid voor Lamme syn siele, sere... Assepoes (hitter): Hebt ge geen hart in uw lijf...De fanfare schettert Ende de kafferkompanye, oeck ghenaemt «sjocheteit» danst glorieus het eynde van dese gekke history

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Zij blaast op een der bazuinen... en verkondigt: Die miere vrouwen verhoert / hi sal eweleec verdoeuen / inde salecheit / ende hi en sal nemmermeer horen / noch sien die hoechte melodie / ende de...De andere bazuin ! die de weghe vliegnet ende gheet / die mijn vrouwe mijnt / hi sal gheweldech sijn vander minnen rike... Dat betekent: Wie zich haastig voortspoedt op de wegen die

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
1977 zocht theaterproducent Joop van den Ende een belichter voor Henk van Ulsens soloproduk-tie Mijn held Tsjitsjikov en een jaar later richtte het Ro-theater zich tot de firma i.v.m

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Peter CABUS en Chris KESTELOOT in een interview met Eliane \ANDEN ENDE in Deze Week in Brussel van 8 februari 1989 naar aanleiding van het colloquium 'Stadsvlucht maakt vrij' van 18 februari 1989

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
Auf geb ich mein Werk; nur eines will ich noch: das Ende, das Ende

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Dan zouden er in één week drie opvoeringen gegeven worden en "danach werde das Theater abgerissen werden und die Sache werde zu Ende sein

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Arthur Sonnen: 'En die Ayckbourn van Gijs de Lange, die had Joop van den Ende nooit durven uitbrengen

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
ENDE EENZAME MAN naar LOUIS PAUL BOON bewerking JAN VAN DYCK door TOM VAN DYCK decor SASKIA LOUWAARD licht DE CREMER video BART VAN DEN BEMPT speladvies DIRK R00FTH00FT voorstellingen

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Oscar Wilde zei: Those who can do, those who can't teach en ik denk dat het waar is. Toch heb ik er interessante mensen ontmoet: Jaap Kruithof, Hugo Van den Ende of Etienne Vermeersch

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Reeds in de eerste zin van zijn studie duidt Lehmann die fundamentele verschuiving: 'Mit dem Ende der "Gutenberggalaxis" stehen Schrifttext und Buch wieder in Frage, die Wahrnehmungsweise verschiebt

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
Dat gold helemaal voor de eerste enscenering van Hausherr Peymann, een nieuw stuk van Franz Xaver Kroetz, Das Ende der Paarimg, een psychopathologische studie over de dubbele zelfmoord van de Grunen

Nr. 81, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Woede en verwondering: 2 x 2 =...
dopneuzenverhuurder, producent van soapseries én uitbater van theatrale pretparken (lees: musicals) Joop van den Ende...barsten tussen de bedrijven door -op de muzak uit het omgevallen cd-rek van twee 'klankontwerpers', en met songs van Daan Stuyven- uit in een slechte imitatie van een Joop van den Ende musical

Nr. 85, Februari 2003 • Loek Zonneveld • Anatomie van een toneelhit: Cloaca (het toneel...
Om met die laatste te beginnen, de Joop van den Ende Foundation (een soort mecenasstichting, die ook investeert in exposities als Tracy Emin en Marc Chagall) heeft het tot stand komen van Het Toneel

Nr. 92, Juni 2004 • Loek Zonneveld • Een realist die het onmogelijke zoekt: Mathijs...
het jaar waarin Joop van den Ende met zijn ambitieuze (en goeddeels mislukte) musical De Drie Musketiers op de proppen kwam, zette Rümke een eigen versie van dit Dumas-epos neer als een

Nr. 94, December 2004 • Pieter De Buysser • Over het verlangen naar een King Size...
Misschien hoeven we helemaal niet zo lang te wachten en knutselt hij in een Joop-van-den-Ende-productie in het Sportpaleis eerst nog een paar meesterlijke spektakels in elkaar

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
En deze opinies zijn: 'muziek overstijgt politiek', 'laten we de verloren gegane band met het verleden van Cuba herstellen", of het verlangen van Wenders om, na zijn film Bis am Ende der Welt, op zoek

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Zet op het festival toch ook Joop van den Ende, de winnaars van het landjuweel, de mannen van de sociaal-artistieke sector en de nieuwlichters

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
2003), het decontextualiseren van religieuze symbolen (Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, 2005), het spelen met het collectief geheugen (Singhet ende weset Vro, 2006), het herinterpreteren van de Grote

Nr. 106, April 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
72 “Singhet ende weset vro” of de tegenstrijdige zoektocht naar de wortels van een Vlaamse identiteit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK