Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "elan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Theater et cetera A: Er zit duidelijk nieuw elan in het Vlaamse theater

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik voelde dat dat niet juist was maar zo'n reactie legde toch een rem op mijn elan...Ik wou het elan van de revolutie meemaken, het elan van de nieuwe mens, de nieuwe organisaties van mensen die honderden jaren plat hebben gelegen en uitgezogen zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
stilering harmonieert met intuïtief elan

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Luc Perceval heeft een soort elan vital, hij is een zeer lichamelijk acteur

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Het is het elan dat de Uitverkoren Man en Vrouw naar elkaar drijft op het einde van Le sacre du printemps, het zijn de jongens in jeans die tot de Indische goden bidden in Bhakti, het ritme en de

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Jij, met een meer artistieke achtergrond, vond toch je plaats in dat elan ? "Ik had vooral bewondering en interesse voor het internationale theaterwerk

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Na de dood van Brecht was dat elan van het Berliner Ensemble vlug voorbij

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Op dit elan lijkt het me wel zinvol verder te bouwen

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Ik had dus wel wat moeite om het elan en het enthousiasme van dat jeugdige terug te vinden en in dat stadium gaf Jan mij de raad om te zoeken naar een fysieke tekortkoming om precies het gedrevene van

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Veel binnen deze structuren moet bijgevolg opgelost worden via voluntariaat en enthousiasme; maar een dergelijk elan heeft zijn grenzen en wordt pas vruchtbaar indien het ingebed is in een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Welk elan van begeerte om dit verbijsterend zoete moment bij ons te houden en te koesteren, ontstaat er niet in de toeschouwer, terwijl de wereld van het theater en de droom onverbiddelijk afscheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Ik zeg potentieel," preciseert Tindemans, "omdat zowel de pers als de gemeentelijke autoriteiten in belangrijke mate en in een erg korte tijd het grote elan waarmee Bert Van Kerkhoven van start

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Kaai wordt zo toch een uniek gegeven: op receptief en produktief front wil het elan geven, vragen stellen, openingen creëren, in een Vlaams theater in een internationale context

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
weer verdwijnen, kan het elan van zo'n groep niet meteen op het juiste spoor zetten

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Op het moment dat hun artistiek elan het sterkst is, oefenen zij een reële aantrekkingskracht uit op werkelijk getalenteerde studenten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Eens te meer blijkt dat het mogelijk is een acteur/actrice die jarenlang meedraait in de routinemolen, zó te inspireren dat clichés worden afgekrabd en hij/zij een nieuw, zuiver elan krijgt

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Luc Lema doet een beroep op mythologische verhalen en folklore, omdat daarin een kracht zit, die het volkstoneel een nieuw elan zou kunnen geven

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het sterke dynamisme van het Brusselse theaterleven had ongetwijfeld een groter elan (en een menswaardiger bestaan voor haar protagonisten) gekend moest gedurende de voorbije jaren én de Vlaamse

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
met wat we bureaucratiseringstendenzen hebben genoemd, gezien het creatieve elan dat de basis was van de structuur, verdwenen is. Het gaat hier om een langzaam, slepend proces dat zich bijna onmerkbaar

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dat is nu net zo : de passage van Jan Decorte aan het Brusselse Conservatorium laat nog zijn sporen na, het elan van het Antwerps Conservatorium zet zich af op het theaterleven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK