Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


138 document(en) met "Economie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie aan het RÏTCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Economie, Horatio, economie

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
En nog ter attentie van hen die cultuur tegenover economie stellen, en de cultuur willen opofferen, het volgende citaat, van Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome: "Alleen cultuur kan de

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Filip Brichau (student economie) "Fabre heeft wel het recht te doen wat hij gedaan heeft, maar achteraf vind ik het spijtig: zijn opvoering ging nu maar over één ding, nl

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Vooral in de tweede helft van de jaren twintig, toen de economie uitermate bloeide, viert er het hedonisme van sterk geëmancipeerde mensen hoogtij

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Maar zij is van mij en wij beiden leven de Naad De lijd ons in het leven gesneden POSITIEF VOORLOPIG RESULTAAT 2 : MET BEHULP VAN DE ECONOMIE Oi Geef me duizend frank Sakko Ik ben geen

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Geen enkele partij zou het in haar hoofd halen om posten als financiën of economie toe te wijzen aan iemand uit eigen of andere rangen, die niet over de nodige kennis beschikt om die functie naar...Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf...Bowen Performing Arts: the Economie Dilemma (New York, 1966) en worden ook wel eens aangeduid met de benaming "wet van Baumol". Een samenvatting van hun stellingen werd gepresenteerd tijdens een

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het merendeel van de regisseurs werkzaam in het beroep zijn dat bij de gratie van zichzelf of de economie

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
De problemen die de tekst heeft-zijn breedvoerigheid soms, een gebrek aan economie in de schriftuur-had deze ook al bij Sireuil

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de K.U

Nr. 15, September 1986 • Inhoudstafel
Een interview dan maar, gevolgd door enkele bedenkingen rond De Grauwe, kunst en economie

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Vooraf 2 In zijn Inleiding tot de kritiek van de politieke economie (1857) schrijft Marx over Homerus en de epische poëzie

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Als hij zich dan in het paleis van de sultan besmeurt met diens rode inkt in een woeste ingebeelde uitval naar de vijanden van het christendom, is een beeld gecreëerd dat in zijn theatrale economie en

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Ook dat heeft met economie te maken: zo kan Handke zijn personages rustig zes winkels, een vliegveld, een café, een cinema en de natuur insturen, Joosten kan dat evident niet: hij laat ze binnen

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Vooral in de faculteiten die in hun afzetgebieden traditioneel op onderwijs aangewezen zijn, ziet men de studenten na hun licentie uitwijken naar een post-graduaat economie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
gebeurd met Gerard Mortier (de Munt), Hugo de Greef (Kaaitheater), Paul De Grauwe (hoogleraar economie). Het moet nog meer gebeuren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK