Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "document" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dit document, bij deze bijzondere gelegenheid opgevat als een inleiding tot de eigenlijke tentoonstelling, bevat fragmenten uit een vrij geanimeerde dialoog tussen de kunstenaar en kunstcriticus Leo...Als historisch document heeft de opvoering door Controverse dus al enige betekenis

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar ...(Pauze) Wat zou het betekenen ? III.14 (Zangers en musici brengen de gecodeerde tekst van het document ten gehore...Als dit document bekend was, zou een hcirlegcr van geologen het voetspoor van Arne Saknussem volgen...Hij haalt uit een fles een document; de geboorte-acte van Jules Verne, Hij leest de acte voor

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Voorpagina Document RAT Redactie Pol Arias, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries Marianne Van Kerkhoven

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
het kleinste document, het kleinste detail, dat op zich zelf waardeloos lijkt, kan, in een grotere context gebracht, plots de sleutel bevatten tot het oplossen van vele vragen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Alex Van Royen, Cas Baas, zij hadden blijkbaar geen oog voor wat vroeg of laat document wordt

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Dit document reageerde tegen het immobilisme van het toenmalige Vlaamse theater, en stelde een project voor dat het Vlaamse toneel uit de mediocriteit moest halen: de stichting van een professioneel

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Het document (Eindadvies nr 29; 13/3/1986) is een kabbelend commentaar zonder coherente visie: een werking die vorig jaar de appreciatie "duidelijk profiel'' meekreeg (Raamtheater), wordt vandaag als

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het fotoboek van Robert Mapplethorpe is een document van het theaterwerk van Fabre; met de tijdsaanduiding onderaan de bladzijden wordt zelfs het tijdsverloop van de voorstelling weergegeven, en de

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Deze interesse voor het document is, naast de fictie, altijd een hoofdconstante geweest in mijn radiowerk

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wanneer de voorstelling afgelopen is, verdwijnt het theater en blijft enkel het document als visueel of geschreven getuigenis...Uit dit document dient de theaterarcheo-loog veel later de omtrekken van een theaterpraktijk te peulen die tegelijk vorm geven aan een mensbeeld in een bepaalde tijd

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
dat proces primeert het document in haast alle gevallen op de voorstelling...Maria Austria is niet op zoek naar een voorstelling, maar naar maskers, naar wat uitvergroot is en karakteristiek; niet naar het beeld, maar naar de energie; niet naar het document, maar naar de...Niet in het document, maar in het fragment, in het vangen van energie; in het domineren van de vitaliteit

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Onvervangbaar archivarisch document...De concentratie van een voorstelling vervluchtigt, zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Falstaff, 1952-1953) Alles is document van een zijn, het gebeuren is onzichtbaar

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
En waarom wordt in geen enkel document van officiële zijde de Beursschouwburg genoemd als mogelijk te erkennen kunstencentrum, terwijl die toch zonder twijfel in het hierboven uitgetekende rijtje

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Deze memorie van toelichting is een document waaruit een voor de overheid zeldzaam juist inzicht blijkt in de problematiek van het Kunstonderwijs: het legt de nadruk op de noodzakelijke gelijktijdige

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Dit document is in principe bindend voor de belastingsambtenaren die de regeling in de praktijk moeten uitvoeren

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
van Herwig De Weerdt, de bewegingsproduktie van Yves Thuwis, het doorzichtige theater van Ignace Cornelissen, het bijna filmische document van Frank Theys: het zijn evenzo vele vormtalen, evenzo vele

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
1967 presenteerden ze het document aan de overheid en in 1968 verscheen het als publicatie...Dit document is geen manifest', zo luidt de eerste regel van T 68...Liber Amicorum Carlos Tindemans is een uitgave van UIA en Uitgeverij Pelckmans (ISBN 90 289 2170 2). Behalve het T 68 document bevat het bijdragen van Ludo Abicht, Porter Anderson, Frans Van Bladel

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Wat ik schrijf, is altijd dichtkunst en waarheid, een mengeling van document en fictie

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
datzelfde document lezen we ook dat cultuur en educatie PALplus-testbeeld / BRTN (traditioneel twee pijlers van de publieke-omroepfilosofie) op het eerste


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK