Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "disciplinering"Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
De mensheid kiest zich een imaginair eindpunt, vervolgens vereist de weg naar dat doel zulke dingen als: controle, organisatie, disciplinering, selectie

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
disciplinering, obsceniteit, Gesamtkunstwerk, de tijd van de waanzin, symmetrie, polyschizofrenie, verleiding, enz...Deze twee visies op disciplinering komen volgens Hrvatin samen in het lichaam van de Fabre-acteur en -danser, hij is een krijger, een machine van de schoonheid, die het sublieme bereikt op het...Disciplinering (Foucault, Levinson), representatie, herhaling en differentie (Deleuze), worden door Hrvatin gehanteerd als paradigmatische aspecten van Fabres werk en van het theater in het algemeen

Nr. 60, Juni 1997 • Bruno Latour • Manifest: De modernisering heeft nooit plaatsgevonden
De moderne temporaliteit is het resultaat van een africhten van de entiteiten die zonder deze brute disciplinering aan allerlei varianten van tijd en van ontologische status zouden toebehoren

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Het zijn in zijn context iconen van de opperste disciplinering van het menselijke lichaam

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Op deze manier ontmaskert Van Dijck zowel de historische anatomische les als het Visible Human Project als een praktijk van disciplinering van het levende lichaam via het dode...Weliswaar een disciplineringspraktijk die minder duidelijk te lokaliseren is, maar daarom ongemerkt misschien nog wel ingrijpender is dan de concrete disciplinering door misdaad en straf of projectie

Nr. 71, Maart 2000 • Martin Nachbar • Herinnering en disciplinering van het lichaam
Deze disciplinering vereist herhaling: herinnering zonder herhaling lijkt onmogelijk...Al deze disciplinering en herhaling is noch zomaar, noch als zodanig zichtbaar bij het opvoeren van een reconstructie

Nr. 71, Maart 2000 • Inhoudstafel
lichaam, traditie en vernieuwing Marianne Van Kerkhoven 17 Herinnering en disciplinering van het lichaam Martin Nachbar reconstrueert Affectos Humanos van Dore Hoyer 19 De zien

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
De disciplinering van het lichaam heeft tot doel de dans te laten verschijnen en te zorgen dat men niet in die dans verdwijnt...De ongedisciplineerdheid van de menselijke geest heeft tot doel de dans de disciplinering van het lichaam te doen overleven

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
De brutale collectieve disciplinering van het fascistische militaire gebaar was de catastrofale blindheid voor dit verlies

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Waarom al die vragen?: het interview als...
Ook hieruit spreekt een vurig pleidooi voor een kruisbestuiving van praktijk en theorie, voor een methode waar taal en lichaam op elkaar inwerken, en dus ook tegen disciplinering en de idee dat

Nr. 87, Juni 2003 • Clara Van den Broek • Drijvende koloniën
En daar ga ik: 'Dat komt misschien omdat zij die verschrikkelijke disciplinering sinds de Renaissance niet hebben gekend, hun lichamen zijn niet ingesnoerd, zij moesten niet met hun ellebogen dicht...Bij Hauert voelt het echter niet aan als een krachtmeting, een disciplinering, een figuurlijke 'christianisatie', wat bij vele anderen wél het geval is. Bij Arco Renz, bijvoorbeeld, hoewel de clash...Het resultaat leek inderdaad op een disciplinering, waarbij de spanning tussen eigen en vreemde elementen ('eigen' en 'vreemd' in te vullen naargelang het standpunt van waaruit je het bekijkt) best

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
Pollesch' analyse van macht, kapitaal, liefde en disciplinering is de spijker die genadeloos het syteem wordt ingeklopt

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Die plek wordt door de disciplinering van het onderwijssysteem, door het gros van de bevolking beschouwd als off limits, want elitair, overgeïntellectualiseerd, en 'niet voor hen'. Op die manier wordt

Nr. 101, April 2006 • 
Dit ideaal is echter verknoopt met een enge notie van subjectiviteit, die bovendien haar culturele disciplinering verdonkeremaant: 'Choreography demands a yielding to com-manding voices ofmasters

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
het niet een nieuwe vorm van disciplinering die zich hier aandient, het soort (inter-)activisme waarmee men op bepaalde party’s lastig gevallen wordt: iedereen moet meedansen, iedereen moet met

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
Hij brengt het vocabularium van een disabled mind, een andersvalide geest, die we associëren met gedrag dat geen toegevingen doet aan sociale disciplinering en dat geen weet heeft van zelfbewust


Development and design by LETTERWERK