Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "deskundigheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
03/237.38.67). Om lid te worden moet men 'blijk geven van enige activiteit of deskundigheid in een van de uitvoerende kunsten, als b.v

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur...En zelfs binnen het toneelmilieu twijfelt men soms aan de hanteerbaarheid van de norm 'kwaliteit' of, wat hetzelfde is, aan de deskundigheid en onpartijdigheid van gelijk wie in een 'kwaliteitsraad...Wie kan er één persoon noemen over wiens deskundigheid men in het Vlaamse theaterwereldje een consensus kan bereiken

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Kortom, de onafhankelijkheid en deskundigheid van de RAT liggen niet bij voorbaat vast

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
uitsluitend vanuit hun individuele deskundigheid, hun betrokkenheid bij de meest diverse facetten van het thea-tergebeuren en hun liefde voor het theater

Nr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Een bank die met haar ervaring en deskundigheid borg staat voor uw toekomst

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
17 van 9 mei 1985 aangaande alle theaters aan gemeenschapsminister Poma is een aanfluiting van elke morele en artistieke verantwoorde deskundigheid: ongefundeerd, contradictorisch, inconsequent

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Wanneer men zich niet meer kan vastklampen aan categorieën en bepalingen wordt de behoefte aan deskundigheid en engagement nog belangrijker, bovendien veronderstelt dit een samenstelling van het

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
theaterinstituut, een archief- en documentatiecentrum, een theatermuseum), de vraag naar deskundigheid (van de overheid en haar adviesorganen) en de afwijzing van sponsoring (wegens de fundamenteel kritische houding

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De deskundigheid van de leden moet voorop staan

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Juni 1983 "Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur...Ondanks de frekwente verklaringen van de minister dat hij belangenvermenging (rechter en partij) zou voorkomen en de deskundigheid opvoeren, stellen wij vast dat deze Raad van Advies het tegendeel

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
blijkt nu niet meteen een grote deskundigheid inzake muziektheater...deskundigheid van Mortier, niet over een soortgelijke hechte ploeg en ook niet over diens budget kon beschikken...Zijn deskundigheid staat immers buiten kijf

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Hij is de enige wiens deskundigheid buiten kijf staat, en die bij alle betrokken partijen voldoende krediet kan verwerven om de operastal uit te mesten en het VLOS-avontuur artistieke garanties te

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
enig ander kunsten-adviesorgaan) de politieke horigheid volstrekt moet geweerd worden ten gunste van deskundigheid; 2. de beleidsadviserende werkzaamheden moeten de grootst mogelijke openbaarheid

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Medewerkers met een jarenlang zorgvuldig ontwikkelde deskundigheid worden op een vernederende wijze aan de kant geschoven

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Men schuwt extreme deskundigheid; verpakking domineert op inhoud

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Het verbaasde me dus niet dat hij mijn twijfel aan mijn al dan niet choreografische deskundigheid wegnam: als ik het wilde, zou ik wel een middel vinden om het te kunnen

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Als afgevaardigd-beheerder levert mij dat weer eens een ander petje op; het is echter een functie die zeer nauw aansluit bij de deskundigheid die ik als uitgever van theaterteksten heb opgebouwd

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
het professionele theater vormt routine, als product van deskundigheid en herhaling, de grootste bedreiging voor spannende opvoeringen...De voorstellingen die ik het meest koester, zijn spannend omdat hun gevarieerde input hoge eisen stelt aan ieders deskundigheid en aan het samenspel

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Dit relativeert enigszins de notie van deskundigheid

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Aangezien de coördinator ook het beleidsplan moet schrijven, moet hij of zij toch ook een zekere deskundigheid hebben, zowel in financieel opzicht als inzake cultuurbeleid, maar noch het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK