Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "constanten"



Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het laat toe een aantal constanten uit het repertoire te lichten, tendensen aan te tonen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Julian Schnabel en de keizer Eén van de constanten in gesprekken en scenisch materiaal was het acteren in zijn verschillende vormen waarbij de aandacht uitging naar het klassiek acteren

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Ik geloof dat er nog constanten van Rosas danst Rosas in zitten, en van Fase

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Zo tref je in het zeer diverse BMC-repertoire toch thematische constanten aan: meestal gaat het over paarverhoudingen (manvrouw, moeder-zoon) en wordt daarbij het individu getoond als machteloze

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Ik geloof niet in de "theatertechniek". Ik zou het ook helemaal niet kunnen verdragen want ik zou me danig vervelen..." Toch zijn er een aantal constanten binnen het werk die doorgetrokken

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Monumentaliteit of gerateerde monumentaliteit, verzelfstandiging van beelden, gevecht tegen de materialiteit: dit lijken de constanten in het ruimtebeeld van het huidige repertoiretheater

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Deze manier van werken is de beleidsvoerder vreemd; hij zoekt naar constanten, en naar eenvormigheid, hij bouwt structuren waarin datgene wat in de werkelijkheid gebeurt opgenomen en hanteerbaar

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
tijdsbeeld opgehangen, maar men gaat in de theatralisering op zoek naar de emotionele constanten waarin de conflicten een relevantie voor ons tijdsgewricht behouden

Nr. 44, Februari 1994 • An-Marie Lambrechts • Column
de concipiëring van de vorm troffen we bij deze voorstellingen een aantal constanten: een kale scène, alleen licht en donker, vaak ook kledingstukken in overvloed, microfoons en muziek

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Eén van de constanten in Vandenbroecks onderzoek is de veelzijdige methodologie

Nr. 98, Januari 2005 • Chrysa Parkinson • De vos en het konijn
EEN VLOEIENDE STRUCTUUR MET VIER CONSTANTEN, ZONDER SPECIFIEKE VOLGORDE...SOMS GAAN DE VIER CONSTANTEN EEN BEETJE HUN EIGEN GANG EN HET PROBLEEM IS DAN DAAR EEN EVENWICHT TUSSEN TE VINDEN

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Wie tien tienerkamers gezien heeft, zal wellicht wel verschillen opmerken in de posters aan de muur, de gadgets of de hoeveelheid rommel, maar posters, gadgets en rommel zijn constanten

Nr. 111, April 2008 • Paul Demets • Meer zeggen ze niet / Claus in...
Ik kijk, via die interviews, naar de constanten in zijn zelfbeeld

Nr. 112, Juni 2008 • Xandra Knebel • ‘Ik laat mij de oorlog door jullie...
Maar de kunst is dan wél om een leidende gedachte te vinden die het stuk tot een eenheid smeedt, en die kan alleen voortkomen uit de weinige constanten – in dit geval de onveranderlijke

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Maar hoe uiteenlopend ook de teksten, toch keren constanten weer






Development and design by LETTERWERK