Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Burgeroorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het spektakel heet the CIVIL warS, maar over burgeroorlog gaat het nauwelijks...Binnen dat gegeven spelen zich dan nog een ontelbaar aantal andere acties af: het Amerikaanse element brengt wat meer materiaal uit de Burgeroorlog aan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zeker, het stuk heet CIVIL warS: in Rotterdam was daarvan slechts een spoor te zien in de gedaante van een gewonde soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog...zien ook een legerkamp uit de Burgeroorlog in de ochtend langzaam tot leven komen, en zich tot een peloton samenvoegen...Civil War, betekent burgeroorlog, maar waarom staat het eerste woord in kapitalen ? Het spektakel gaat over de BURGER, en dat wordt in Keulen pas goed duidelijk

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Wilsons verbindingen zijn soms ook minder anekdotisch, zoals het hernemen, ook in de Knee Plays, van het tentenkamp uit de burgeroorlog, één van de visuele hoofdthemata uit de CIVIL warS

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Met de militaire opstand tegen de burgerlijke republiek, op 17 juli 1936, werd Spanje het schouwtoneel van een gruwelijke burgeroorlog, van al even lafhartige als heroïsche taferelen, van blinde...Ondertussen zijn er meer dan vijftig jaar voorbijgegaan, en werd er over de Spaanse burgeroorlog onnoemlijk veel gepubliceerd...Het stuk was een groot succes, wat bewijst dat de hele problematiek van de burgeroorlog in Spanje een actueel probleem gebleven is. Het is iets waar Spanje zich nog steeds van moet bevrijden, want

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Jef De Roeck Zonder titel Een halve eeuw geleden woedde de Spaanse burgeroorlog

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
De superlatief wordt gereserveerd voor Mourning Becomes Electra (1931), een transpositie van de Atreus-mythe naar Amerika na de burgeroorlog; The leeman Cometh (1946), waarin O'Neill, zoals Pirandello

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Het stuk laat zich zowel inhoudelijk als formeel nog het best omschrijven als een "klassieke tragedie". Het Zuiden speelt zich af op de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog (12 april 1861) in het...harten) als symbool voor een burgeroorlog die een land onherroepelijk in twee zal verdelen, maar evenzeer een symbool voor de in zichzelf verscheurde personages; het zwarte mannenlijf dat verwijst naar de

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
naar de leiding op te kijken als naar martelaren van alle denkbare proletarische beproevingen (Stalingrad, Buchenwald, de Spaanse Burgeroorlog, enz

Nr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
De soldatenfiguur die in The ClVIL warS eindeloos langzaam op de achtergrond van rechts naar links beweegt mag dan wel associaties oproepen met de Amerikaanse Burgeroorlog, het enige wat hij doet

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
belangrijkste Spaanse theaterauteurs voor de Burgeroorlog waren Ramon del Valle-Inclan (1866-1936) en Federico Garcia Lorca (1899-1936). Valle-Inclan behoorde met figuren als Miguel de Unamuno en Antonio Machado...De moord op Lorca, de ballingschap van de schrijver Alberti en van de actrice Margarita Xirgu zijn slechts enkele voorbeelden van de menselijke en artistieke prijs die Spanje voor zijn Burgeroorlog...realistische generatie', een generatie die de Burgeroorlog als kind meemaakte

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Een onafhankelijkheid die haast onmiddellijk afbetaald werd met een bloedige burgeroorlog die nog steeds voortduurt...Mijn ergste voorgevoelens zijn bewaarheid geworden: de duistere krachten zijn opgewekt en hebben het hele land in een bloedige burgeroorlog gestort

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Rond de jaren twintig greep dit soort theater terug naar bepaalde slaventradities van voor de burgeroorlog — de zwarte werd bijvoorbeeld Caesar, Cicero of Moses genoemd

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Deze produktie stamt immers uit het belangrijke eerste jaar van de burgeroorlog (431-404) die Athene tegenover Sparta en Korinthe plaatste en zou leiden tot Athenes totale vernietiging

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Deze Richard III verraadt, explicieter dan Romeo + luliet, nog een behoefte aan narratieve eenheid - een fictieve burgeroorlog in de jaren '30 - maar ontsnapt op de cruciale momenten aan de dwang van

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Kane denkt de oorlog vanuit zijn aanwezige afwezigheid, vanuit zijn permanente mogelijkheid: 'Omdat er in Engeland lange tijd geen burgeroorlog is geweest, wil dat nog niet zeggen dat hetgeen

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
het geraas en getier, in het hakken en moorden van Bloetwollef, resoneert de gruwel van Bosnië, Rwanda,... De Rwandese burgeroorlog die op dat moment woedt, kost honderdduizenden het leven

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Van burenruzie tot burgeroorlog (1992), De sloop van Joegoslavië (1996) en De uitgestelde oorlog (1999). Moussa Diagana (Mauretanië, 1946) is socioloog en schrijver

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
vliegtuig van president Juvénal Habyarimana (6 april 1994) de burgeroorlog en de genocide heeft ontketend, maar dat ook de voorbereiding van die misdaden moet kunnen onderzocht worden...Hierbij dient ook verwezen naar het onderzoek naar de aanslag op het vliegtuig van president Habyarimana op 6 april 1994, volgens de oprichters van het Rwanda Tribunaal het feit dat de burgeroorlog en

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Engeland lange tijd geen burgeroorlog is geweest, wil dat nog niet zeggen dat hetgeen in Bosnië gebeurt ons niet raakt

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Het ondersteunen van een afgescheiden provincie of regio zou een buitengewoon riskante politiek zijn, die tot burgeroorlog kan leiden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK