Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "beweeglijkheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hun schoolvoorstellingen van poëziespek-takels mikken op tempo en beweeglijkheid

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Een positieve uitzondering is de bode van Luk Perceval; hij toont een gespannen beweeglijkheid die opvalt

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Mensen zijn toch maar mensen, en het geeft me aan de andere kant een grote beweeglijkheid...Wat de boekhouding betreft: je moet werken binnen een bepaald budget, maar daarbinnen is er toch een zekere beweeglijkheid mogelijk

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
beweeglijkheid vorm te geven, maar putten uit een te kleine marge om dat continu vol te houden...Men kiest bewust voor andere personageontwerpen die van de acteurs een ander soort beweeglijkheid, stemregister, ritme eisen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat zorgt voor de beweeglijkheid, ook dat is belangrijk

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
grotere beweeglijkheid dan het Nederlandse

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Een tweede onderzoeksveld -- Artauds boutade "Le théâtre est oriental" indachtig -- waren de oosterse theatervormen: stembehandeling, omgang met ruimte en plateau, beeldvorming en beweeglijkheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Interessante elementen uit de volkscultuur bleken de groteske karikatuur, de revue, beweeglijkheid, spektakel en emotionaliteit te zijn

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Niet uitgesloten daarbij is dat de aantrekkingskracht groot genoeg is voor de sensibilisering van nieuwe publieksdelen, voor beweeglijkheid bij de toeschouwer

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Bruzzle bood de gelegenheid Discordia in te halen, hoewel de groep met zijn theatrale beweeglijkheid altijd wel voorop blijft fietsen

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Het drie-dimensionele decor dat Moulaert ontwerpt naar het voorbeeld van het Russische theaterconstructivisme, is een modernistisch antwoord op de verruimde beweeglijkheid en lichamelijkheid van de

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Er is hier toch veel lef, durf, avontuur, beweeglijkheid en tegelijkertijd is het een prachtig, historisch nest

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Dit artistieke en maatschappelijke engagement - dat zich uit in een permanente staat van beweeglijkheid en van openheid - is geen bewijs van volwassenheid, maar van durf: de durf om jezelf te zijn, om...Het betere onderscheidt zich van het minder interessante theater precies in die graad van durf, in die mate van beweeglijkheid en openheid: het niet naar de smaak van je publiek toewerken, het niet...Deze vorm van beweeglijkheid -als ruimtelijke vertaling van een gretige verbeelding- is trouwens als principe aanwezig in drie van de vier voorstellingen: de bewegingstaal van het kinder- en

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Tegenover haar roerloosheid is er de beweeglijkheid van Richard

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
uitvergrotingen; hij schonk de acteur zijn lichamelijkheid en zijn beweeglijkheid terug, enz

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Bergson heeft het over de begrippen veelvoudigheid en eenheid die elk afzonderlijk tekort schieten om te begrijpen wat duur of beweeglijkheid is. De volstrekte vloeibaarheid van Forsythes dans, de...Volgens Bergson gaan concentratie van duur en beweeglijkheid samen met immaterialiteit en heterogeniteit, met het verdwijnen van de homogene ruimte...Maar in dit extreme en ruimteloze punt van duur en beweeglijkheid, in die extase van Plotinus, is beweeglijkheid niet meer zichtbaar

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
driftmatige energie die het lichaam gedurig laat pulseren en vibreren en welke zich toont in het gefriemel van handen, het geschuifel van voeten, de beweeglijkheid van hoofd en ledematen,... De

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
De beweeglijkheid van het vertellen wordt vastgeknoopt: om vanuit die onbeweeglijkheid het hele verbeeldingsproces opnieuw te lanceren

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Een kleine twintig derdejaarsstudenten brachten een voorstelling die liep als een trein: snel en intens, van een onophoudelijke beweeglijkheid, een aaneenrijging van heldere en krachtige beelden, met

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
lichamelijke aanwezigheid die latent of intrinsiek zijn aan de 'klassieke' syntaxis van de menselijke beweeglijkheid). Deze formele expressiviteit vereist echter niet alleen dat hij de theatraliteit van scène en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK