Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "anekdotische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Geen meubels, geen bedden, geen anekdotische details

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Men wil af van het anekdotische decor, maar men poogt halsstarrig decorwisselingen in te bouwen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
anekdotische benadering van thema's of problemen, haast automatisch terechtkomt in de herontdekking van een klassiek repertoire, waarvan de zogenaamd eeuwige waarden en vragen omtrent de mens, met een vernieuw(en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Goris regisseerde in 1971 zijn 'anekdotische eenakter' De Tortel in Theater Arena te Gent en in 1972 produceerden ze een gezamenlijke tekst Inferno naar Dante, die door de Studio Herman Teirlinck werd

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er is de anekdotische structuur, zonder psychologisch geduide karakters, er zijn de voortdurende nuanceringen, in spel en in tekst van potentiële eenzijdige interpretaties: met name de Beeldenstorm

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het suggereert verte, lucht, zee, het ongewisse en relativeert de anekdotische dimensies

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Zelfs de anekdotische interventies van de vader (Dré Vandaele) blijven amechtig in het gelid...Ik bedoel hiermee dat Bergman met zijn Lear-bewerking duidelijk de toeschouwer tegemoet is gekomen door te opteren voor een in de eerste plaats toegankelijke, meer anekdotische aanpassing, met volop

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Globaal etaleert deze produktie duidelijk dat de aan de oppervlakte realistisch-anekdotische drama's van Sam Shepard geen plat-natura-listische speelstijl verdragen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
de vouwen kwam er plaats voor het "anekdotische", het "betekenende". Aldus kreeg de functionele kracht en schoonheid van de herhaalde en gevarieerde dansbeweging ook een re-ferentiële meerwaarde...Hetzij rechtstreeks, in de filmbeelden en de teksten of in bepaalde anekdotische handelingen, hetzij meer intuïtief in het aan bod laten komen van het individu

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Ook de anekdotische precisie verdwijnt naar de achtergrond

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
machinekamer), de high-tech-taal (een technologische bouwdoos zoals Beaubourg), de anekdotische van het post-moder-nisme (eventjes verder spelen met het tempelidee, dat renaissance-boogje, ziehier een knipoogje naar

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
stiltes, nonhandelingen, anekdotische gesprekken, vertellen vooral de bewegingen, het lopen, de houding, de blikken, over de verhoudingen tussen deze mensen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het decor en de gebruikte attributen stijgen niet uit boven hun anekdotische waarde

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Toch wilden we via het decor wegkomen van een anekdotische verwijzing naar één bepaald nachtasiel

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
Dat éne gebaar reduceert het geheel weer tot het anekdotische

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • De dans van het harnas
Daardoor probeerde men het hele stuk in het kader, in het (anekdotische) verhaal van de opera te wringen

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
het op de voorgrond plaatsen van de tekst en warsheid van elke anekdotische of psychologische invulling ervan, de nonchalant-esthetische scène waarop tafels en boeken niet mogen ontbreken, het spelen van

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Het enige aanwezige schilderij toont een groot stilleven met een dode zwaan van de hand van Jan Weenix (1640-1719). Dit op het eerste zicht anekdotische onderwerp moet, zoals geoefende museumbezoekers...Ook Robert Wilson heeft met zijn op het eerste zicht puur esthetische of anekdotische taferelen het publiek willen aanzetten tot reflectie

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
rekwisieten (stok, kist, zakdoek, ...); er wordt in de eerste plaats gemikt op vondsten en effect; de gebruikte objecten en het anekdotische spel leiden de aandacht af van de in aanzet nochtans interessante

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Kim van der Boon laat hier de kans liggen om het anekdotische en al te herkenbare achter zich te laten, ten voordele van het formele karakter van de voorstelling


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK