Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Walter Benjamin" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Het is allemaal een illusie (...).'Walter Benjamin, Ervaring in: Over kinderen, jeugd en opvoeding

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
Walter Benjamin zo duidelijk aangetoond heeft, functioneert de productie van het nieuwe in de moderniteit als een perpetuum mobile van altijd hetzelfde

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Van de Duitse filosofen wordt vooral Walter Benjamin geciteerd...baseert op de 'schok' bij Benjamin, op 'de angst dat er niets gebeurt' bij Lyotard...het postdramatische theater wordt het (altijd al) 'vergeten' fragmentarische karakter van de waarneming bewust gemaakt, 'gered' in de betekenis die Walter Benjamin daaraan gaf

Nr. 74, December 2000 • Bernard Dort • Het boek in het theater
Dan was de acteur in staat 'ruimte te laten tussen zijn gebaren zoals een typograaf ruimte laat tussen woorden', zoals waar Walter Benjamin op rekende in het episch theater

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
1996 promoveerde hij op een proefschrift over Walter Benjamin

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
hun humanistisch aura ontdaan en opgenomen in wat Walter Benjamin de 'Literaturkampf' noemt: 'een strijd om de zichtbaarheid van de eigen literatuuropvattingen die iedere betrokkene bij het literaire...Het zijn geen analytische concepten meer, maar aan gene zijde van de dialectiek vertegenwoordigen en funderen ze een ethisch appel in de gedaante van de zwakke messianistische kracht waarover Walter...Benjamin het in zijn geschriften heeft

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Walter Benjamin stelde al dat ieder monument van de beschaving ook een monument van de barbarij is. We moeten alleen lang genoeg naar de realiteit kijken

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Je hebt niet de neiging om er nog lang zitten over nadenken, het is gewoon een schokervaring zoals Walter Benjamin ze heeft beschreven...Het heeft niet alleen met de schokervaring à la Benjamin te maken

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Walter Benjamin noemde dat het ‘de aura’ van een foto, Roland Barthes sprak van ‘het punctum’. Met de notie van ‘het buitenmediale’ veralgemeent Mulder de achterliggende idee tot alle media

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Walter Benjamin, met het futurisme voor ogen, al vastgesteld dat de mens in staat bleek de 'eigen vernietiging als esthetisch genot van de eerste orde te ervaren'. De realtime gemediatiseerde...Over de kritiek van de politieke kinetiek, De Arbeiderspers: Amsterdam, 1991, p. 93 8 Jean Baudrillard, 'L'esprit du terrorisme' in Le Monde van 11 november 2001 9 Walter Benjamin

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Ik en verschillende van mijn kameraden waren in die contestatiejaren eerder te vinden voor Adorno en de Frankfurter Schule, voor de Situationisten (La misère en milieu étudiant) en vooral voor Walter...Benjamin...Jaren later zou ik nog tevergeefs zijn graf gaan zoeken aan de Spaans-Franse grens waar Benjamin zelfmoord pleegde op de vlucht voor de nazi's. Alhoewel Carlos weinig van doen had met

Nr. 86, April 2003 • (colofon)
Stefan Loeckx Druk Arte-Print Storm WALTER VERDIN / RO THEATER i.s.m...fairytaleeaters/frogs en Mites got no problem) nadine I like America and America likes me Benjamin Verdonck QQ Meg Stuart's Alibi Maarten vanden Abeele 28 Othello Ivo van Hove / Toneelgroep Amsterdam...Peter van Kraaij Peter Missotten 23 Walter Verdin 17

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
De Nijl van de taal die buiten haar oevers treedt en de landstreken van de waarheid vruchtbaar maakt: dat indrukwekkende beeld gebruikt Walter Benjamin in een opstel over Proust

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
1940 verwoordt Walter Benjamin dit in het overweldigende beeld van de engel van de geschiedenis: met het gelaat op het verleden gericht, met gespreide vleugels en opengesperde mond wordt hij door een...Die storm is wat we vooruitgang noemen, aldus Benjamin

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
misschien beter: Walter Benjamin

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
sprookjesbordelen van Peter Verhelst, de acties van Benjamin Verdonck, de dozen van Art Point M, de parcours van Kris Verdonck/Aernoudt Jacobs en van Davis Freeman of het taxithéâtre van Théâtre Vingt-Sept, om slechts...Hij hanteert het ervaringsbegrip van Walter Benjamin: teruggaand op Aristoteles, is ervaring voor hem een vorm van vertrouwdheid met de dingen, een kennis die men niet uit het hoofd kan leren, maar...Benjamin benadrukt net als Aristoteles het onbewuste aspect, maar hecht ook belang aan het collectieve: een ervaring wordt doorgegeven, in tegenstelling tot een belevenis.2 op DE TAST

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Walter Benjamin, Over het begrip van de geschiedenis

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
De avant-garde is voor Bürger een tussen verleden en toekomst geradbraakte ‘utopie van gisteren’. Net als Walter Benjamins ‘Engel van de Geschiedenis’ heeft ze het gezicht gefixeerd op de ruïnes van...Wat hen kwalijk te nemen valt, is dat ze de uitspraak van Walter Benjamin niet hebben overdacht...15 Walter Benjamin, Zentralpark

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
toekomst Sidi Larbi Cherkaoui, De Filmfabriek, Olympique Dramatique, Wayn Traub, Lotte van de Berg en Benjamin Verdonck mee in de boot). En wie ook nog een enigszins cynische natuur heeft, voegt daar aan toe...krijgen om mezelf bij elkaar te rapen’ (dixit Josse De Pauw in het niet gehonoreerde dossier van Zang en Dans). 1. … en het hevige weerwerk van vzw Corban/Walter Verdin op de website

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Walter Benjamin, Over het begrip van de geschiedenis (1940)18 Met Walter Benjamins befaamde engel van de geschiedenis, waar hij over schreef in zijn laatste voltooide tekst, komt het motief...id=977 17 Bertold Brecht, Vertellingen over meneer K., Amsterdam, 1983, p. 5 18 Walter Benjamin, 'Over het begrip van de geschiedenis', in Idem Maar een storm waait uit het paradijs...144 (these V) 20 Benjamin geciteerd in Willem van Reijen en Norbert Bolz, Walter Benjamin, Kampen, 1991, p. 89


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK