Archief Etcetera


(personalia)(personalia)

PERSONALIA

theater, dans,

etcetera

Hans Aarsman is fotograaf en auteur.

Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker in liet Centrum voor Basiseducatie Leuven.

Eric Corijn is cultuurfilosoof, doceert aan de VUB en aan de UA en is co-directeur van het onderzoekscentrum COSMOPOLIS, City, Culture and Society.

Katrien Darras, redacteur van Etcetern, studeerde kunstwetenschappen en culturele studies en is coördinator onderzoek en ontwikkeling bij het Vlaams Theaterinstituut.

Steven De Belder werkt als Aspirant voor het FYVO bij de sectie theaterwetenschap van de UI Antwerpen aan een proefschrift over theatraliteit en het alledaagse.

Lieven De Cauter studeerde filosofie en kunstgeschiedenis. In 1996 promoveerde hij op een proefschrift over Walter Benjamin. Hij is deeltijds onderzoeker aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven en doceert cultuurfilosofie aan de filmschool RITS, aan de dansschool PARTS te Brussel en aan de Willem De Kooningacademie te Rotterdam. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

Isabelle Finet studeerde Germaanse talen en theaterwetenschappen. Ze werkte als projectmedewerker bij DAS theater en is op dit ogenblik kabinetsmedewerker bij de schepen van Cultuur van Gent, Sas van Rouveroij.

Raf Geenens studeerde aan de Rotterdamse Dansacademie, tot een rugblessure daar anders over besliste. Nu is hij fotomodel en studeert hij wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij werkt aan een thesis over alteriteit in het werk van Jean Baudrillard.

Erwin Jans is dramaUirg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasmus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora Van der Groen). Hij recenseert voor De Financieel Economische Tijd.

Rudi Laermans, redacteur van Etcetern, doceert cultuursociologie aan de KU Leuven en is essayist-criticus.

Dries Moreels, redacteur van Etcetern, is coördinator collectie van het Vlaams Theaterinstituut.

Hilde Teuchies is verantwoordelijk voor internationale relaties bij Victoria (Gent). Eerder was ze verbonden aan Brussel 2000, coördineerde ze de samenwerking tussen de negen culturele steden van Europa in 2000 en was ze zakelijk coördinator van Laagland. Als medeoprichter en voorzitter van the European Forum tbr the Arts and Heritage volgt ze de Europese cultuurpolitiek.

Klaas Tindemans is dramaturg bij De Roovers, docent aan het departement RITS, afdeling Dramatische Kunst, van de Erasmus Hogeschool Brussel en gastdocent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg. In 1996 promoveerde hij tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid op een proefschrift over de relatie tussen de antieke Griekse tragedie en de ontwikkeling van de juridische dogmatiek.

Clara Van den Broek, redacteur van Etcetern, is romaniste, theaterwetenschapster, dansrecensente bij de krant De Morgen en actrice.

Stefanie Wenner studeerde o.a. kunstgeschiedenis, sociologie en filosofie aan de universiteiten van Keulen en Berlijn en verdedigde in 2001 een doctoraat onder de titel Vertikaler Horizont - Zur Transparenz des Offensichtlichen. Ze is als postdoctoraal vorser verbonden aan het interdisciplinaire programma 'Körper-Inszenierungen' aan de FU Berlin. Met Sylvia Sasse en Kattrin Deufert richtte ze de 'Diskursive Poliklinik' op. Ze publiceert o.a. over filosofie, esthetica en gender studies.

Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer.

Abonnementen 2001 (19de jaargang, 5 nummers)

- België: 25 Euro/1010 Bfr.; CJP en studenten: 22,5 Euro/910 Bfr

- Nederland: 30 Euro/67 Hfl.

- Andere landen: 35 Euro/1415 Bfr.

Oude nummers (voor zover beschikbaar)

5.45 Euro/220 Bfr. per nummer + verzendkosten

Betalingen

Op rekening 433-1069951-66 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635).

Abonnementenadministratie

Etcetern c/o Grafisch Centrum, Laarbeeklaan 70, 1090 Brussel, tel. 02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be

Ontwerp

Stefan Loeckx, Mega.L.Una, Brussel

Druk

Arte-Print, Brussel

Verkooppunten Vlaanderen Theaters

Antwerpen: deSingel,Monty brugge: De Werf b russel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS-De Bottelarij gent: Vooruit Leuven: Stuc strombeek-bever: Cultureel Centrum tielt: Malpertuis tongeren: De Velinx

Boekbandels

Antwerpen: Acco-Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac, Standaard Boekhandel brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Raaklijn, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center Anspach, De Sleghte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket o e 1 n z e : Beatrijs dendermonde: 't Oneindige Verhaal genk: Malpertuis gent: Drugstore Wilsonplein, Limerick, Poëziecentrum, Walry h as se lt: De Markies Van Carabas, IMS Hasselt 1 e pe r : Levet Scone knokke: Corman kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, Fnac, IMS, Plato lier: Van In mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, Press Shop De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs r o e s e la r e : Hernieuwen s 1 nt-n 1 k la as: De Wase Boekhandel,'t Oneindig Verhaal tienen: Plato tu r n h o ut: Taxandria vilvoorde: De Plukvogel wijneoem: Fnac

Verkooppunten Nederland amsterdam: Athenaeum, International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's h ertogen bosch: A Heinen

Distributie boekhandels

Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Verantwoordelijke uitgever

Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2001-12, jaargang nr79, nummer 72.txt, p. 72

Trefwoorden etceternleuvenstudeerderedacteurdoceertproefschriftcoördinator

Namen A HeinenABN Amrobank te HulstAccoAdoehArchitectuurArts and HeritageAspirantAthenaeumBelgiëBelis VinckBerlijnBeursschouwburgBfrBrederoBrusselCOSMOPOLISCentrum voor Basiseducatie LeuvenCity Press Center AnspachCormanCulture and SocietyCultureel CentrumCultuur van DansacademieDe BladwijzerDe BoekuilDe Brugse BoekhandelDe Financieel Economische TijdDe Groene AmsterdammerDe Groene WatermanDe MorgenDe MuntDe PlukvogelDe RaaklijnDe VelinxDe WerfDierckxsens-AvermaeteDiskursive PoliklinikDoctor in de RechtsgeleerdheidDora Van der GroenDramatische KunstErasmus Hogeschool AntwerpenEric CorijnEtceteraEtceternEtiketEuropaEuropeseFU BerlinFYVOFilm BookshopFnacGentGermaanseGrafisch CentrumGriekseHans AarsmanIMS BruggeIMS HasseltIMS MeirInternational TheatreIsabelle FinetJean BaudrillardJohan WambacqKBCKU LeuvenKVS-De BottelarijKaaitheaterKattrin DeufertKeulenKörper-InszenierungenLaaglandLevet SconeLieven De CauterLimerickLiteraireLoek ZonneveldMangelschotsstraatMarleen BaetenMega.L.UnaMontyNederlandseOneindig VerhaalOneindige VerhaalPlatoPoëziecentrumPress Shop De Internationale BoekhandelRITSRotterdamseSas van RouveroijStandaard BoekhandelStedenbouw en Ruimtelijke Ordening vanStefan LoeckxSteven De BelderSylvia SasseTheater Instituut NederlandTheoriaUI AntwerpenVUB en aanVan InVertikaler HorizontVictoriaVlaams Theater InstituutVlaams TheaterinstituutVooruit LeuvenWalryWalter BenjaminWase BoekhandelWennerWillem De KooningacademieWilsonpleinZur Transparenz des Offensichtlichenthe European Forum


Development and design by LETTERWERK