Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


666 document(en) met "Wij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wij staan op dit punt van keuze, zegt hij...wij' en 'u' worden niet meer gebruikt: de tegenwoordige tijd en de gebiedende wijs komen evenmin voor in de replieken

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter drukt ons op het hart hoe belangrijk wij wel zullen zijn voor het vlotte verloop van het stuk...Ze hebben blijkbaar gesnapt dat wij voor ons schamel loon heel hard zullen moeten werken

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Al deze verhaallijnen blijven verborgen of onuitgewerkt en verliezen zich in toevalligheden, details, in één groot compromis: wij spelen maar en zien wel

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Wij hebben toch allemaal complexen, dus zullen we die eens laten zien...Er wordt gezegd: 'Wij hadden materiaal voor twintig uren, maar we hebben het niet gewaagd er meer dan vier uur van te maken

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het zou toch heel aardig zijn, mijn vriendin, indien ook wij af en toe onze zachte handen in het grote spel konden mengen...Alleen verandert een woord in de kenspreuk, mijn vriend, 'toegelaten is wat past'. Wij, het zachte, licht kwetsbare geslacht zouden onze gouden tijd vieren, als er mannen waren die een vrouwenhart...Leonore Als hij het ziet zoals wij, geeft hij toe

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Op dit ogenblik moeten wij, Vlamingen, inderdaad uitkijken naar een soliedere ledenbasis voor de Vlaamse afdeling...Wij hadden voor 1980 intensieve kontakten, maar in 1979 maakte het Nederlandse Centrum in Sofia (tijdens een ITI-congres dat daar werd gehouden) een crisis door, waarvan ik de indruk heb dat ze haar...Met het Nederlandse Centrum hebben wij samen het 'Theatre Freedom Committee' opgericht, waarbij wij bewust en moedwillig buiten de schaduw van het

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Heersers, zo weten wij, zijn zelden zulke sinterklazen van menselijkheid...Wij hebben echter geopteerd voor een strenge scheiding tussen binnen en buiten...Het gevolg is dat wij, twintigste-eeuwse toeschouwers, kijken naar het verhaal van een Romeins keizer door de ogen van iemand uit de achttiende eeuw

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Niet informatie over de wereld staat voorop, maar de manier waarop het theater deze informatie aanbiedt, hoe wij erachterkomen, wat ze ons doet door de eigen manier van aanbieden

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Wij betalen zelden zelf ons kaartje...Als wij genoten hebben, schrijven wij het...maar als het spektakel tegenvalt, laten wij dat ook blijken

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wij zitten met een verschrikkelijk gecumuleerd passief en het jaar 1983 zal 40% minder activiteiten behelzen dan vorig jaar, omdat het ons niet mogelijk is zo door te gaan...Wij hebben een saneringsplan, wat vermindering van de activiteit inhoudt...Als wij exacte boekhouders waren geweest, dan hadden wij nooit theater gemaakt", verzucht hij

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Horen wij daar nog steeds het 'terug-naar-de-basis'? De roep om kleinschaligheid...Stuc (Leuven) Limelight (Kortrijk) Het klein circuit De Hoop (25) en 't Stuc (60 door 25 groepen). Waarover spreken wij dan

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Wij - dat zijn twee medewerkers - doen de dingen die het ITI hoort te doen, nl...Gelukkig hebben wij, door een speling van het lot, een aantal merkwaardige, rare theatergroepen, bijvoorbeeld de twee uit Hauser Orkater ontstane groepen...Wij zijn een onafhankelijke stichting maar doordat we volledig gesubsidieerd zijn door de rijksoverheid, plegen we veel overleg met het ministerie

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Wij hebben de koppen van de verraders geoogst...Wij waren aangekomen op Jamaica, drie afgezanten van de Franse Conventie, onze namen Debuisson Galloudec Sasportas, onze opdracht een slavenopstand tegen de heerschappij van de Britse kroon in naam...jij niet, Sasportas, en wij ook niet, Galloudec, en misschien was wat wij voor het morgenrood van de vrijheid hielden alleen maar het masker van een nieuwe nog verschrikkelijker slavernij, waarbij

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
De Nevelvlek van Walter Tillemans had veel avant-gardistischer programma's dan wij...Wij ploeterden tussen mensen die de impuls nodig hadden...Dat boeddhistische aspect heeft niet met een god te maken, wel met het feit dat er geestelijke krachten leven waarvan wij ons niet bewust zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Laërtes bijvoorbeeld draagt een jongensachtige anorak met daaronder een maillot, een historische referentie naar de elisa-bethaanse tijd of hoe wij ons die voorstellen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Wij, de Belgen, waren dus geen boerkes en konden wat film betreft op internationaal niveau meepraten...Wij beogen een elk-wat-wils dokumentatie te bieden die iedereen de gelegenheid geeft er vrijelijk uit te kiezen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Wij waren in de tijd bezig met Savary, Grotowski, Living Theatre...Wij deden dingen die Pina Bausch nu doet, maar ons konden ze buiten sturen...Wij moeten ook nog zoeken of het functioneert

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar het was een ander kijkgedrag als je 't vergelijkt met het klassieke theater, niet als je 't vergelijkt met de manier waarop wij hier rondkijken...Het publiek wordt de vampier en wij de mooie vrouwen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Terwijl ze met Stein te Bremen het repertoiretheater ontwikkelden, hadden wij onze ogen gericht op de avant-garde, op Chaikin, Grotowski, The Open Thea-tre, André Gregory, The Manhattan Project

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
1984 presenteren wij u de volgende produkties : September 6, 9, 11, 14, 17, 20, 24 nieuwe produktie CAPRICCIO Richard Strauss Sir John Pritchard - John Cox - Mauro Pagano Fehcity Lott - Lenus


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK