Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


766 document(en) met "vorm" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate...vorm geeft

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Verder haalt de sponsoring onmiddellijk haar neus op voor het minste engagement (ook een vorm van censuur

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
reputatie is gebaseerd: de zorgvuldige orkestratie van een beleid krijgt vorm in twintig weken theater

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Bij hem is het niet langer een verhaal dat zich afspeelt in het oude Rusland waar het verlangen naar de grote stad Moskou oplossing en remedie is tegen elke vorm van...Uitzichtloosheid van verzet en pleidooi voor individueel engagement worden geserveerd in de vorm van escapisme...Maar von Horvath voelde sympathie voor Casimirs eerlijkheid, en liet hem tenslotte een zekere vorm van geluk vinden

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Onder vorm bijvoorbeeld van een luciede programmatie, waarbij zowel Hamlet van Shakespeare als De Hamletmachine van Heiner Müller op de affiche staan

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Ze hadden die vorm en daar gaan ze nu aan doorwerken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Kijk naar Route 1&9, die vorm van vaudeville die we daarin gebruiken, ook nog zoiets unieks Amerikaans; en dat wordt verworpen ten voordele van dat soort pseudo-europees naturalisme

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
de vorm van film- en TV-melodrama opnieuw naar Europa...Het verliefd worden is ontdaan van elke laag van herkenning die we zouden kunnen aanvoeren via patronen uit onze culturele kennis of onze levenskennis; er is 'geen' vorm meer, géén verwijzing naar...Kijk naar Route 1&9, die vorm van vaudeville die we daarin gebruiken, ook nog zoiets unieks Amerikaans; en dat wordt verworpen ten voordele van dat soort pseudo-europees naturalisme

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
de vorm van film- en TV-melodrama opnieuw naar Europa...Letterlijk is een melodrama een verhaal waarbij de muzikale nummers dienen om de in gesproken vorm niet geuite of niet te uiten emoties, hun ontlading te laten vinden; de muzikale nummers fungeren...En toch geeft deze niet-vorm de juiste relatie tussen de personages weer

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Morgen vorm ik 't ministerie

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
intrinsiek onrechtvaardig omdat hij, door wat hij deed evenzeer als door wat hij niet vermocht te brengen (evenmin als de overige tijdgenoten), kleur en vorm en zin en richting heeft gegeven aan wat zonder...parlementarisme, net in die jaren tastend naar een partijconcrete vorm en waarvoor Het Vlaamsch Volkstooneel, dat deze tekst creëerde, werd opgevat als propaganda-instrument), zolang de Vlamingen zich niet gedragen...Als dramatisch auteur 'sentimenteel' in Schillers trant, blijft zijn vorm onecht, gedraaid, gekunsteld, een tijdelijke uitkomst die geen organische verbinding tot stand bracht omdat elk Gestalt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De meesten onder ons, vooral de zwaartillende betweter, huldigen de diepvriezer als ideale verblijfplaats en het telefoongesprek als meest gepaste vorm van communicatie...Al dansend geraakt men in een staat van ontheffing: "Aan de top wordt sport een vorm van liefde". Hun dansfiguren hebben dan ook meer gemeen met vliegen dan met dansen...Deze indruk is echter misleidend: het gaat duidelijk niet om een routineklus, Decleir investeert elke avond enorm veel energie, en, ten tweede, deze fabels hebben in deze vorm, maar ook op zichzelf

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Hoe is anders die agressie, die blinde wraakzucht, dat hartstochtelijk verzet te verklaren tegen alles wat maar een beetje vorm dreigt te krijgen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De beste tekst die Pierre Mertens aan Gilles besteed heeft, is in het programmaboek te vinden in de vorm van een essay

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Wigman was voorstander van de absolute choreografie en weerde daarom elke vorm van begeleiding uit haar werken...Ze verwierpen elke vorm van ver doorgedreven techniek, uiteraard omdat ze die in hun beperkt aantal uren van bedrijvigheid op dansgebied niet machtig konden worden

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Geen enkele vorm van theater kan zijn illusies, zijn schijnwereld afbreken...Je weet gewoon wat voor klerezooi dat daar was en wat voor verschrikkelijk doel dat diende, maar als vorm, als stijl was dat niet slecht, niet dom...De huiselijkheid in een meer stekelige vorm leek me het best geïllustreerd met een rij cactussen en een paar potjes mos

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik ben tegen elke monopolie-vorm

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Hoe onduidelijk ook de zin van die arbeid, alleen arbeidend (en mekaar beconcurrerend) krijgen de arbeiders enige context en kunnen zij vorm geven aan hun fantasieën, maar ze komen wel kreupel en...Bij Chaplin worden conflicten verinnerlijkt, waardoor hij vorm geeft aan de tragische mens...Waar heeft het zijn zuiverste vorm gekregen in architectuur en stedebouw

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Op het einde van de jaren zestig maakte hij naam in Greenwich Village met spektakels die vooral opvielen door hun uiterlijke vorm...De vorm, de manier, de stijl hadden duidelijk de bovenhand op de inhoud...Misschien kunnen we een gereduceerde vorm in Los Angeles opvoeren, ik weet het nog niet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK