Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


98 document(en) met "Verzameld+Werk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
de 'First Folio' (Shakespeares verzameld werk) is het niet te vinden

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
zag ik de Heroën en Poëten van de oude tijd om die bron verzameld...Nu vind ik veel van mijn vrienden in Rome verzameld

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Puttend uit het materiaal dat in deze periode (ongeveer één maand) verzameld wordt, zal dan, in Moeder Courage (INS-Kollektief) een tweede fase, het stuk

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ondertussen werd een allegaartje verzameld onder de naam van een nieuwe vzw GENOT (Gentse en Oostvlaamse theaters) met als objectief het bekomen van stedelijke en provinciale steun

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het onderwerp van het vierde bedrijf, toneel A is een familie, die rond een tafel verzameld is. Een groot deel van de actie bestaat in het schikken van de rekwisieten, en het plaatsnemen van de

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Gerardjan Rijnders' stukken zijn gebundeld in Gerardjan Rijnders, Verzameld Werk; deel 1: Komedies, Amsterdam, 1983

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Ondertussen had deze compromisloze theaterman een hele ploeg om zich heen verzameld: in München de scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in Bremen de acteurs Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Gedurende de tweede scène heeft zich vooraan op de rand van het podium een groep dames rond Daniel Gustav verzameld

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Lichamelijke verbeelding Jaak Van Schoor heeft Teirlinck persoonlijk gekend, is verantwoordelijk voor de toneeledities van Teirlincks verzameld werk en geeft ook les aan de Studio...11, p. 23 (2) Herman Teirlinck, Verzameld Werk, deel 9, p. 617 (3) Jaak Van Schoor, 'Fragmenten uit het hoger toneelonderwijs in Vlaanderen,' Teater, jg...idem, p. 8-9 (5) Herman Teirlinck, Verzameld Werk, deel 9, p. 199 (6) idem, p. 127 (7) idem, p. 120 (8) idem, p. 199 (9) Jaak Van Schoor, 'Fred Engelen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het applaus was nog niet uitgestorven of de punten werden verzameld door de heer Bertolucci, peetvader van de trans-avanguardia en geen broer van Bernardo B. zoals een Nederlandse collega-organisator

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Gelukkig zal de man pas zijn als hij naast het boek ook zijn primaire bronnen in een archief verzameld vindt en als hij verschillende visies/beelden kan confronteren

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Mijn optie was dat binnen de constellatie KNS-Nationaal Toneel, alles moest verzameld worden wat betekenis had in Vlaanderen

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Nooit uitbeelding van een 'verhaal' alleen, maar encyclopedie van wat aan dat hof, binnen die cultuur gedacht wordt en in kunstwerken verzameld

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Het grofste voorbeeld is de vertaling van het verzameld werk van Büchner door Arthur Adamov

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Dat alles liep uit op een stuk over een stelletje mensen aan de zelfkant, die in een stationsbuffet verzameld zijn

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Ze slapen op het zand, verzameld rond een kooi op wielen met daarin twee tijgers...De flesjes worden verzameld in bakken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Geciteerd in: H. Teiriinck, Verzameld Werk 9, Brussel, 1970, 614). De drie stadsgezelschappen moesten elkaar volgens De Gruyter om de vijf jaar aflossen als Nationaal Toneel en gaan spelen...1966, p. 922; vertaald in Teirlinck, Dramatisch Peripatetikon, Verzameld Werk, vol

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
voorstelling verzameld werden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ook achter de KNS-schermen rommelt het De acteurs, grotendeels verzameld in de ACOD, nemen de negatieve houding van directeur Yvonne Lex niet langer, en verzetten zich tegen herbenoeming


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK