Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Vereniging en in de Commissie"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen...Rem-bert (4X), Streven (5X), De Goudbloem (5X). Beginnende en kleine groepen zien het Landjuweel als 'een onderonsje van de groten'. Het is ook niet ondenkbaar dat de Koninklijke Commissie van...Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...De vereniging zal ter zake een begeleidende functie vervullen en als documentatiecentrum fungeren voor groepen en verenigingen, adviezen formuleren, animatieprojecten en produkties mogelijk maken...De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
spelleiding en regie: Eric De Volder Muziek: Hans Muller Kostuums: Claudine Grinwis Een voorstelling van "Het Theater van de Niets", in een coproduktie van de Vereniging Kunst is Modder en het...Woensdag 14 maart Op deze dag heeft de schouw gebrand om 9.30 u, en de Brandweer heeft ter plaats geweest bij mij thuis en de politie ook dus voor de schouwbrand...zo Zo gaat de wereld maar door en blijft het zo Komen en gaan Ziedaar ziedaar de alledaagse gang in deze wereld Komen en gaan Komen en gaan Komen en gaan Komen en gaan, SCENE

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
benoemd uit deskundigen op het gebied van de toneelkunst en uit vertegenwoordigers van de directeurs van instellingen voor toneelkunst en de toneelauteurs...De Raad wordt samengesteld met eerbiediging van de wet en het decreet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt...Verder: alle adviezen aan de minister zijn openbaar en de belangrijkste ervan worden integraal gepubliceerd (samen met de volledige ad-viezenlijst, in 1987 voor de ganse RVK: 1.380

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Dié Brusselse instelling, die zich theoretisch het best als beleidsmaker kan profileren, namelijk de Nederlandse Commissie voor Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, is politiek uitgeblust en...Het beleid van de NCC is veel meer gericht op de socio-culturele sector, via de gemeentelijke Trefcentra -- gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap, personeel en werking zijn betaald door de NCC -- die...Paleis, de Vlaamse vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten -- en daarnaast opereren er (Vlaamse) receptieve organisaties in de gemeentelijke culturele centra, het meest opvallend in Sint-Pieters

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Enkele jaargangen na Gent en Antwerpen -- er is ondertussen veel veranderd -- pakt Etcetera de theaterstad Brussel aan, hoofdstad van Europa en van de Vlaamse Gemeenschap...Met vele vraagtekens, net als in de aansluitende bijdragen van Luk Van den Dries -- de gezichtshoek van de 'veldwerkers' in het Brusselse theater -- en Klaas Tindemans, die stilstaat bij de afkalving...De Ruyter was een man met enorme ondernemingslust en initiatiefzin, maar willens nillens bleef hij de concessionaris en afhankelijk van het dwingende compromis: programmeren in functie van de volle

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Gelukkig ontfermen onze buren zich ook over de beklagenswaardige Vlaamse auteurs zodat, in analogie met de Ako-prijs en het Theaterfestival, ook Koeck, Christiaens, De Volder, De Pauw e.a...Maar hoe dan de gretigheid te begrijpen, waarmee de auteurs in kwestie zich het ideeën- en vormmateriaal van toch niet zo normvaste auteurs als Genet en Muller toeëigenen ? Hinkt de beoordeling door...En hierin heeft de auteur van het stuk een zeer handig mechanisme gevonden : de koning legt onmiddellijk de vinger op elke clichématige karakterisering, elke (toneelmatige) overdrijving die de hertog

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...De aanpassingen betreffen vooral de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring, de delegatie aan de Vlaamse Executieve om de erkenningsprocedure te bepalen en de invulling van de...De nieuwe artikelen en de wijzigingen mogen dan al de bedoeling hebben de Staatsraden deze keer gunstiger te stemmen, ze bevatten heel wat technische onnauwkeurigheden en dreigen ook inhoudelijk heel

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Er stonden vier punten op de agenda: de Adviescommissie voor Hulp aan Theaterprojecten, de Culturele Instellingen en de coproduktie, de nationale en internationale verspreiding, de pers...Er zijn acht commissieleden en ze zijn benoemd voor vier jaar "op basis van hun bekendheid en het belang dat zij stellen in de dramatische creatie". De Commissie moet bovendien de verschillende...Op de eerste vergaderdag van de Staten-Generaal werd de soms wel erg nauwe band tussen jonge gezelschappen en leden van de commissie aan de kaak gesteld

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
het Amsterdamse Concertgebouworkest), de Vereniging van Volksconcerten (de huidige Filharmonische Vereniging van Brus- sel) en het Paleis voor Schone Kunsten van...Via de ondersteuning van musea en de hulp bij de bouw of restauratie van accomodaties (theater-, concertgebouwen) en de structurele sponsoring van culturele- en kunstencentra maakt het kunstinitiatief...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
De emancipatie van de performer en de toename van het freelancen (ten koste van ensemblevorming) zijn de twee zijden (de arti- stieke en de economische) van een zelfde...Waarom laat zij zich leiden door of creëert zij zelf het opbod en de 'terreur' van de dossiers, die vanwege de indieners almaar uitgebreider worden opgesteld en duurder gelayout en vaak geschreven...dan wordt het de prioritaire taak van de commissie om de bestaande regels, die een vastlegging zijn van een reeds voorbije realiteit, te overtreden en nieuwe tendensen een kans te geven; dan wordt het

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Geïmproviseerde dans is een spel van lichaam en geest met de anatomie, de creativiteit, de fysieke krachten, de ruimte, de tijd en de sensaties die daarbij ontstaan...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken...niet-commerciële galeries zoals de Vereniging (Gent), het NICC (Antwerpen) en Galerie W 139 (Amsterdam). Hij is één van de vier kunstenaars die Victoria uitnodigde om de komende vier jaar een 'Traject

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
De scheiding tussen toneel en publiek heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Griekse amfitheaters en verbonden is met de politieke geschiedenis en de organisatie van de publieke ruimte...De bewustwording van de beperkingen van de westerse theaterarchitectuur brachten Marokkaanse theatermakers ertoe om de theatergebouwen te verlaten en de straat op te trekken...Mijn aanwezigheid in de Vereniging en in de Commissie is daar een voorbeeld van

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Kris Verdonck zetelt eveneens in de Commissie ter Bevordering, Bevraging en Bewaking van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap...Commissie ter Bevordering, Bevraging en Bewaking van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap ‘De mens kan fouten maken, dat onderscheidt hem van de computer...Sinds enkele maanden bereidt de Commissie ter Bevordering, Bevraging en Bewaking van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap zich achter de schermen voor op een voorname taak

Nr. 113, September 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
elk nummer staat een thema centraal: van kunst en publiek tot de kunstlobby en van kunst en digitalisering tot de waarde van kunst...Sandra Jongenelen buigt zich over de plannen van de Commissie Cultuurprofijt en Claudine de With en Arjo Klamer signaleren bureaucratie bij de private cultuurfondsen...Interviews met Jan Maarten Boll van de Vereniging Rembrandt en Hendrik Driessen van museum De Pont en een dubbelinterview met de drijvende krachten achter sponsoradviesbureaus LeenaersVerloop en


Development and design by LETTERWERK