Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Van Halewyck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Was de verwerking of zelfs het afwerpen van de ballast van het verleden altijd het geval, het alleenrecht van het heden is nieuw, althans in ballet...met hulp van computerprogramma's, anderzijds wordt het toeval via de associatie & improvisatietechnieken van de dansers 'live' toegepast om de alles overheersende onvoorspelbaarheid van de natuur te...Het dansende lichaam II) dat in het voorjaar 1996 verschijnt bij Van Halewyck/Klapstuk

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Want, zo speculeert Verschaffel, in uitspraken van bijvoorbeeld Wittgenstein, Loos of Van de Velde vinden we het spoor van een verlangen naar een vorm van bouwen die niet vals, opzichtig, gewild...Een van de essentiële passages van het boek, waar aan de hand van een bespiegeling over het dodenmasker scheidslijnen getrokken worden tussen het monumentale, het plechtige, het sublieme, komt op het...Pieter T'Jonck Figuren / Essays werd uitgegeven door aa50, Van Halewyck en De Balie, en wordt in België verdeeld door Uitgeverij Van Haiewijck, Leuven en in Nederland door Uitgeverij De Balie

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
69 Van Bogaert, Pieter, nr 54 p 9 Van den Borre, Caroline, nr 54 p 16, nr 56-57 p 42 Van den Dries, Luk, nr 54 p 22 Vanhaute, Dirk, nr 56-57 p 63 Vanhoutte, Kurt, nr 56-57 p 33 Van Imschoot...Paul Derksen leidt fragmenten uit Rudolf von Labans inleiding van Choreutiks in, nr 55 p 22 Van saters en eiknimfen, een inleiding van Josse De Pauw op De Zondvloed, uit ETCETERA XIV I 58...Beton nr 28-29, uitgave van aa50, Van Halewyck en De Balie, 1995, (door Pieter T'Jonck) nr56-57 p 69 Statements, lezingen, algemene essays Schrijven in beweging

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
En niet enkel grijpt het plein terug naar de eerste, Italiaanse bepaling van architectuur als theater, ook de zaal van Les Abbesses grijpt, over de opeenvolgende transformaties van de traditionele...Maar nu is gebleken dat, wellicht onbedoeld en per ongeluk, maar geheel in de geest van het ontwerp van Vandenhove, de zaal van Les Abbesses niet gedoofd kan worden...gebruik enkele passages uit 'Over theatraliteit' in: 'Figuren / Essays' (aa50/Van Halewyck, 1995). Théâtre de la Ville 'Les Abesses' - Charles Vandenhove, Parijs / Birgit

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Het portret van Louis XIV was niet alleen een afbeelding van de sterfelijke persoon van de koning, het was ook het portret van het koningschap als functie, ja van de koning als staat...blikken van solidariteit met ons uitwisselde...' In deze scène stelt Zizek 'is alles aanwezig, de volledige dispositie van macht - het 'unheimliche' mengsel van opgelegd genot, de instantie van macht...Van Halewyck, Leuven, 1997

Nr. 70, December 1999 • Personalia
Eerstdaags verschijnt zijn boek De allermooiste foto van de wereld bij Uitgeverij Van Halewyck...Ivo Kuyl is docent aan het RITS (Brussel). Rudi Laermans, redacteur van Etcetera, doceert cultuursociologie aan de K.U.Leuven en is actief als essayist-criticus...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Leest men de andere essays en interviews in het betreffende nummer van Sampel, dan kan men zich niet ontdoen van de indruk dat ze alle in dienst staan van het verbreiden van de opvattingen van Claire...Niet alleen het verhaal van Crets, maar ook het opstel van Chris Keulemans en Ellen Walraven maakt deel uit van dat 'cordon sanitaire'.(16) Het brengt verslag uit over het traject van enkele jonge...De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 1995 (3). 9 Voor deze argumentatie zie vooral: ld

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
navolging van Critchley geeft Van Bastelaere als voorbeelden van zo een troeblerende instantie: de idee van het Goede bij Plato, de God van Paulus en Augustinus, de morele wet bij Kant, de 'joden' bij...Daarom is dit opstel een van de belangrijkste van de bundel, niet alleen voor wat het zegt over de poëtica van Van Bastelaere, maar ook voor de waarde die het aan de poëzie van Pernath toekent: 'een...Van de straat over de markt naar liet podium, Uitgeverij Van Halewyck, 2001 - Peter Sloterdijk, Essai d'intoxication volontaire, Calmann-Lévy, 1999 1. Rudi Laermans, Communicatie

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
De Bourla is heel nauw verbonden met de verwachtingen van een burgerlijke elite', zegt Luk Van den Dries tegen Stefaan De Ruyck van Het Toneelhuis( Wie slaapt vangt geen vis, p. 158). De imposante...Hiermee sluit ik aan bij de Thersiteslezing van Eric Corijn (Etcetera 79), die blijkbaar ook door de artistieke leiding van de bottelarij ter harte genomen wordt (zie het gesprek op p. 10 van dit...Luk Perceval over theater en leven, Van Halewyck, 2001 Miek Rijsbosch, Art 23* Cultuurparticipatie, over toeleidings- projecten voor mensen met een laag inkomen

Nr. 83, Januari 2002 • De geboorte van de actrice Madonna: Up...
binnenkort: 2 uitgaven naar aanleiding van 2o jaar Etcetera Van het kijken en van het schrijven...Teksten over theater Een 25-tal teksten van Marianne Van Kerkhoven Uitgave Van Halewyck, op initiatief van de Etcetera-redactie Presentaties op 8 november (Concertgebouw Brugge) en 12 november...uitgeverij Van Halewyck etcetera 83 OOO 57

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Rancunedemocratie
begrijpt, dierbare Vlamingen, dat er ten noorden van Uw landstreken, een heus bananenkoninkrijk in wording is, waarin Uw bendes-van-Nijvel zijn getransformeerd tot genootschappen van in driedelig...Teksten over theater Een 25-tal teksten van Marianne Van Kerkhoven Uitgave Van Halewyck, op initiatief van de Etcetera-redactie Presentaties op 8 november (Concertgebouw Brugge) en 12 november...uitgeverij Van Halewyck etcetera 83 OOO 53

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Ruis vertrekt wel van het leven van Wi-nogrand maar verwijdert zich daar veel verder van; af en toe verwijst Aarsman in een zin naar uitspraken van de Amerikaanse fotograaf, maar op zo'n manier dat...TEKSTEN OVER THEATER (uitgeverij van halewyck), waarin 28 teksten van marianne van kerkhoven gebundeld worden...Teksten over theater Een 25-tal teksten van Marianne Van Kerkhoven Uitgave Van Halewyck, op initiatief van de Etcetera-redactie Presentaties op 8 november (Concertgebouw Brugge) en 12 november

Nr. 83, Januari 2002 • Oscar Van Woensel • In het theater moet de theatermaker de...
Wat ik ermee wil zeggen is dat het veroordelen van anderen of van de daden van anderen misschien wat ongepast is in de wereld waarin wij werken...Teksten over theater Een 25-tal teksten van Marianne Van Kerkhoven Uitgave Van Halewyck, op initiatief van de Etcetera-redactie Presentaties op 8 november (Concertgebouw Brugge) en 12 november...uitgeverij Van Halewyck etcetera 83 OOO

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
me eigenlijk opnieuw in de positie van recensent, hoewel van de rapporten van die prospectie slechts 'binnenshuis' gebruik werd gemaakt...Wim Van Gansbeke bezorgde de redactie dit sonnet met 'Envoi' toen hij inging op de vraag om een inleiding te schrijven op de tekstenbundeling van Marianne Van Kerkhoven, Van hel kijken en van het...Teksten over theater, Uitgeverij Van Halewyck, 2002

Nr. 85, Februari 2003 • (inhoud)
Rud Vanden Nest over Het Leven en de Werken van Leopold II (Raven Ruëll / KVS/de bottelarij) Carrière van een nachtmerrie Marianne Van Kerkhoven over de levensloop van de Groupov-productie...Twintig jaar berichten over theater, dans et cetera Theaterpublicaties vzw / Van Halewyck, 2002, 208 pp...Teksten over theater Uitgeverij Van Halewyck, 2002,276 pp, 22 euro

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
De advocaat van nOna sprak naar aanleiding van het weghalen van zes kunstwerken uit de tentoonstelling wel over een 'verminking' van de tentoonstelling...Over censuur en vrije meningsuiting (Van Halewyck, 2000) begonnen, besloten we een klein archiefje uit te bouwen met nieuwsberichten die tijdens de voorbereidingsperiode (zomer 1999 - winter 2000...De directeur had niet opgetreden in naam van 'het principe van de vrijheid van expressie'. Nog in Scandinavië was de Zweedse cultuurminister van plan om de 'bestaande cen-suurwetgeving' aan te

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
Hij hoort vooral tot l24 9®B etcetera 88 de kerngroep van mensen die van opera houdt, zoals je ook een harde kern van jazzliefhebbers hebt of van gregoriaans...Hoe groot de haat van kunstenaars tegen deskundigen ook moge zijn - kijk maar naar de onwaardige reacties van Delvoye of Thierry de Cordier op Frank vande Veires analyse in Yang van het wereldje van...De Meyer zegt ook zinnige dingen over het zich voortdurend wijzigende middenveld (waar de 'machtselite' van Van den Broeck precies geen vat meer op krijgt, tot vreugde van iedereen, behalve van Van

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Theatraliteit losjes gebundeld Bij uitgeverij Van Halewyck verscheen vorig jaar de essaybundel De verspeelde werkelijkheid, verkenningen van theatraliteit...De Belders betoog, hoe via het omhelzen van de mechaniek van de metafoor het domein van het theater en het alledaags gebruik van het begrip theatraliteit elkaar kunnen verrijken, is veel te...Ellen Walraven DE VERSPEELDE WERKELIJKHEID VERKENNINGEN VAN THEATRALITEIT, Van Halewyck, Leuven, 2002

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Ook daar is de verleiding groot om zich tevreden te stellen met de theatrale bewerking van de imaginaire verschijningsvormen van de politiek en de veel moeilijkere symbolische orde van...die zin raakt zij de traditie van de Griekse klassieken, waarin de kleine familiegeheimen altijd geplaatst worden in de grotere kosmos van de wereld van de goden en van de menselijke...Kerkhoven, Van liet kijken en van liet schrijven, Van Halewyck, Leuven 2002 etcetera go i99 37

Nr. 97, Juni 2005 • Bram Smeyers • De psychologie van de archetypische minnares
Pourveur wijst erop dat niemand de oorspronkelijke, verlorengegane functie van de acropolis terug in ere zal herstellen, maar toch kan men genieten van de schoonheid van het bouwwerk en zijn ‘verloren...dit geval zijn het niet de codes van een klassiek stuk die worden gewrongen in die van het hedendaagse theater, maar wel de codes van een hedendaagse dramaturgie die worden gevangen gezet in die van...Verspeelde Werkelijkheid/Verkenning van Theatraliteit, 2002, Uitgeverij Halewyck Paul Pourveur: Décontamination, 2003 Paul Pourveur: Het soortelijk gewicht van Sneeuwwitje, 1996


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK