Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "The Open Thea-tre"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
MEDEA auteur: Euripides, bewerking: Tabori, vertaling: Tom Blokdijk, groep: Ro Theater, regie: Tabori, decor: Marietta Eggmann, spelers: Evert de Jager, Glenn Durfort, Joan Francis, Jaap Hoogstra, Thea...Poppentheater kreeg een modieus tintje door het toevoegen van een aantal ingrediënten als muziek, een open ruimte, objecten i.p.v...Als je die theaterrealiteit van vandaag, februari 1983, met open ogen bekijkt en ze confronteert met de uitspraak van Arne Sierens dat we "binnen de 5 jaar een tweede Aktie Tomaat zullen meemaken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Terwijl ze met Stein te Bremen het repertoiretheater ontwikkelden, hadden wij onze ogen gericht op de avant-garde, op Chaikin, Grotowski, The Open Thea-tre, André Gregory, The Manhattan Project...Ja dan breekt de hemel open, koppel je daar meteen dingen aan vast

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
deze veelzijdigheid dramaturgisch te verantwoorden is, is een open vraag...Tenslotte de zekerheden: Tiedrie zal zich met Thea Doelwijts Prisiri Stari politiek duidelijker kunnen profileren

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Jeroen Visser; produktie: Byrd Hoffman Foundation; spelers: Thea Korterink, Felix John Kuypers, Cindy Lubar, Scotty Snyder, Sheryl Sutton, Louis Vervoort, e.a...Muller is zeer open," (Hij herhaalt dit met grote nadruk) "zéér, zéér open en uiterst goed geïnformeerd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Tegelijkertijd creëert dit decor op het visueel niveau een parallellie met de tekst: het oeverloos naast elkaar praten van holle 'personages' correleert met de ijle diepte van het open decor achteraan...Zoals continenten verscheurd worden, zo ook spat de familiale cel, doorkliefd door conflicten, ongenadig open...Marianne Van Kerkhoven REPLIEK Genot en NTG In Etcetera 4 lazen wij in een open brief van de vzw GENOT onder meer dat het NTG, ik citeer: "... door eigen vrije

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Plots gaat de deur open en personages stappen binnen...Langzamerhand zal de actie, die de bestaande orde verstoort, ook de soli- diteit van de doos doorboren: de zijwanden gaan eerst open, en in de laatste akte valt ze zelfs...Daarnaast heb je het Cultureel Centrum Berchem, dat de bereidheid heeft haar zalen open te stellen voor het eigen (en ander) nieuw talent en zich daar langzaam een weg in zoekt, maar nog te jong is en

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Ik moet zo open mogelijk staan voor hun ideeën en moet vooral reageren met een 'ja, maar...'." Waar ging u verder dan de regisseurs ? "Een klein voorbeeld: sommige regisseurs vinden...Het is een oude thea-terdroom om zoiets te realiseren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
bevinden ons op een open weide waar de gilden en hun meesters een zangwedstrijd zullen houden...De kracht van Kantor ligt nog steeds in de sterke plasticiteit van de thea-terbeelden, in de decadente sfeer die opgeroepen wordt door personages gereleveerd uit zijn onderbewuste kindertijd, in het

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Tot slot kunnen/moeten we van de lage appreciatie voor het kindertheater nog zeggen dat zij vaak ook terecht is: meer nog dan in het "grote-gewone-mensen-thea-ter" stelt men zich...Vooral het eerste deel kon overtuigen, omdat hij daar van Roberto Platé een mooi open plein had gekregen waar aardig met dramatisch licht kon gewerkt worden...28 juli), waar het Nieuw-poorttheater instaat voor de thea-terprogrammatie

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Daedalus (Regie Guy Cassiers) In het laatste deel van Daedalus echter gooit Cassiers alles open...te bepraten dat de weg open staat om ze een poot uit te draaien door ze een zo groot mogelijke hoeveelheid bedrukt papier aan te smeren...Meer nog dan tijdens het colloquium, komen in de studie de verschillen tot uiting tussen het thea-terbeleid (en het hele theaterleven) in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De klemtoon van het tweede boekdeel valt feitelijk op het essay van G. Sergooris over de heropleving van de opera, waarin hij de stelling verdedigt dat de opera slechts door een meer radicaal thea...tralisme van zijn culinaire structuur en dito publiek kan verlost worden, en op de knappe, afsluitende diagnose van L. Van den Dries die enkele kenmerken van de huidige thea-teravant-garde probeert in kaart te...van cour naar jardin te wandelen en voor deze traversee een open doekje te krijgen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Thea-tertoerisme - een fenomeen dat bij ons eerst echt ingang vond met de jongste bloeiperiode van de Nationale Opera - is een vertrouwd gege- ven: tot zestig procent van de Staatsoper...De cirkel staat bij Ta-bori voor "de ideale, democratische communicatievorm" en zijn huis wil niet in de eerste plaats een thea-ter-produktiecentrum zijn, maar veeleer een trefpunt "voor mensen die...Maar echt grote weerklank kreeg eerst de Wiener Festwochen-produktie anno 1986, Anima, gespeeld in open lucht aan de oevers van de Donau

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Waarom een eenheid ? Het programmaboekje antwoordt: "In de drie thea-terprodukties die in deSingel te zien zijn, plaatst Wajda het probleem van de dialoog centraal...Uitgangspunt daarbij is altijd de Poolse context, waar een open dialoog nog steeds (en al zo lang) een even primaire behoefte vormt als eten en drinken

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Eén van de ramen staat zelfs open...De voorstelling formuleert een eerste aarzelend antwoord op vragen als : hoe hou je als theatermaker de scène open voor het heden ? Hoe laat je het "daarbuiten" van de wereld inslaan in het...Doorheen het verhaal, de plot, worden talloze andere draden geweven die een 'verstrooiende' werking hebben, draden die niet binnen de gangbare thea- tercodes gevat kunnen

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Theaterdirecteuren, beleidsverantwoordelijken en andere belanghebbenden verdedigen verkrampt hun eigen zaak waardoor elke open discussie vastloopt...Decorte, 1991:73) Door naast de geïnstitutionaliseerde thea-terinfrastructuur allerlei jeugdclubs en cafés te bespelen, door zijn frivole optreden in Sterrenwacht en een 'bedenkelijke

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Soms spat de scène even open in een helder - 'gewelddadig' (Marguerite Duras) - licht...Hoewel India Song dus oorspronkelijk bedoeld was als toneelstuk, publiceerde Duras de tekst in 1973 met de vermelding 'tekst thea- Blessing - Luc Tuymans ter...Een open tekstsysteem - dat zich kenmerkt door fragmentatie, suggestie, meerduidigheid - heeft echter vooral nood aan 'verdichting' om de verbeelding van de toeschouwer te kunnen aanspreken

Nr. 74, December 2000 • Bart Van Wamzeele • Voor het verdwijnt en daarna
Voor je het weet loop je misschien met je ogen wijd open in de meest wrange gevoelens of struikel je zonder pardon in de psychologische diepten van het benauwend exhibitionisme dat het toneel kan zijn...Thea- My Dinner with André - Cie De koe & Tg

Nr. 82, Juni 2002 • Elke Van Campenhout • Het minimale tonen
De intimiteit die Sato Endo hiermee aanraakt is een intimiteit die zich niet opdringt, maar zich installeert in wat ik nog het best kan omschrijven als een stuurse, maar open voorstelling...Endo gebruikt ten volle de mogelijkheden van een open ruimte, die zich langs alle kanten uitstrekt...Ook hier weer is het het doorgedreven minimalisme van de thea­trale tekens, dat de enscenering opentrekt tot ver buiten de theatergrenzen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
schouwburg' en 'liet podium' netjes onderlijnd, een verhaaltje met ridder Ton en prinses Thea (heeft u 'm?) in de hoofdrollen, waarbij ridder Ton heel veel uitleg geeft aan de onwetende prinses Thea, die onder...En Thea, als je een prins ziet met een harnas op het podium... weet dan, dat hij verkleed is als een prins...De wonderlijke theatert(r)ip van Ton cn Thea, Kunst in Zicht, 2003 Gesteld dat De wonderlijke theatert(r)ip van Ton en Thea al een antwoord zou zijn op een vraag vanuit het onderwijs, dan nóg

Nr. 91, April 2004 • Clara Van den Broek, Lucas Vandervost • Heel het leven van een mens is...
Maar op dit ogenblik is er geen anarchie, geen echte zoektocht meer in het thea- etcetera 91 ()!) O 17 ter...Met open bedoel ik niet 'extravert'. Acteurs die die openheid echt goed kunnen bedrijven, zijn vol schaamte


Development and design by LETTERWERK