Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "TOT EN MET JE 18DE" • Resultaten 21 tot 38 worden getoondNr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Dan laat je zangers en publiek enkel opboksen tegen een, in dit geval 18de eeuwse, referentiecode, die ze eigenlijk niet kennen en die enkel een extra barrière op weg naar de essentie van het werk...Le Nozze di Figaro op de hoogste verdieping van de Trump Tower in New York: hij wilde komen tot een referentiekader met dezelfde betekenis en dezelfde verbondenheid met een nationale, historische en...Theater dat niet 'bruikbaar' is voor de maatschappij waarin het tot stand komt en dat de toeschouwer niet zeer expliciet confronteert met bepaalde problemen of wantoestanden, vindt hij vrijblijvend en

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
uitgesproken aan de overkant, ons alsnog tot aanbeveling kan strekken met betrekking tot het hier en nu...Diaghilev was de drijvende kracht achter de legendarische Ballets Russes (1909-1929) en ook Nijinski's mentor en minnaar, aan wie hij met huid en haar aan overgeleverd was...egoïstisch, is als het ware uit zijn eigen lichaam getreden: hij "scheidde (...) lijf en lichaam van elkaar/ en praatte met lawines". Nijinski die in de sneeuw gaat wandelen en bijna het ravijn inloopt, die

Nr. 46, Januari 1994 • 
De onderwerpen lenen zich daar ook toe: het leven in een vissersstadje aan de Oostkust van Engeland in Peter Grimes en het zeemansbestaan op een oorlogsschip op het einde van de 18de eeuw in Billy...Als acteur was hij op zijn best waar hij niet al te enthousiast voor de dag moest komen, want dat ontaardde tot molengewiek en een overspannen gestiek...Hij is veruit de meest complexe figuur, in hem komen alle filosofische, politieke en emotionele aspecten van het stuk tot leven

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Dit is een ondeugd die in het operamilieu schering en inslag is en moeilijk te rijmen valt met serieuze artistieke bekommernissen...Het is een van de weinige zangers die met zijn niet bepaald flaterende fysiek een personage tot leven kan wekken en een ruimte effectief kan bespelen...De belangstelling voor humane aspiraties, dromen en verwachtingen en het mededogen met hen die mislukken en resigneren, maken de bescheiden moderniteit uit van Brittens oeuvre in een tijd waarin

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
De cijfers zijn relatief omdat voor Antwerpen en Lissabon niet duidelijk is of en hoe overheadkosten op het theaterbudget drukken en of de begrotingen kloppen met de eindresultaten...Weliswaar richtten beide participanten een vennootschap op, de Sociedade Lisboa 94, maar je ontkomt niet aan de indruk dat de rechtsteekse invloed van stad en staat tot in de kantoren van Lissabon 94...Bij de grote nationale projecten werd gezocht naar een goed evenwicht tussen oud en nieuw, tussen eigen en buitenlandse stukken al dan niet overgoten met een Portugese dramaturgische saus

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
En wel over de meest perfide belichaming van lust: de belichaming die geen lichaam meer nodig heeft, die zich afspeelt buiten de reële beleving ervan en zich enkel tot het domein van de fantasie en de...ook daar dus een spel van macht en verraad, strijd en overwinning; geweld als catalyserende kracht en de dood als ultieme drift; maar altijd met stijl, en met veel cynische humor...Dat is ook hier af en toe het geval, vooral in de scène met de blauw geverfde dubbelganger van Valmont: een beeld als een raadsel (het blauw van de aristoctratie, de droom, of de vrouw in de strop, de

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
dit aforisme verbindt Nietzsche de dood van God met het verlies van een oriëntatie-ruimte, met het verlies van een omvattend en houvast gevend perspectief...Dit en delwrs is als het openvouwen van planten, insekten en vlinders in de tableaus van 17de- en 18de-eeuwse publikaties over natuurlijke historie...Terwijl de danser in de 17de en 18de eeuw in de ruimte werd 'geplaatst', is er nu een opeenstapeling van dieptebeelden die door hun snelheid en suggestie van gelijktijdigheid als een videoclip, dus

Nr. 55, April 1996 • Jan Goossens • Het theater in de woorden
Ooit schreef Koltès dat het theater samen met de gevangenis en het slagveld één van de enige plaatsen is waar je nog twee mensen die mekaar eigenlijk nooit zouden moeten ontmoeten, kan samenbrengen en...Want als de personages van dealer en klant volslagen ongeloofwaardig overkomen, wat doe je dan met de laatste woorden van de klant -'Wel dan, welk wapen...Op basis van wat geschuifel met voeten kunnen de dealer en de klant erg moeilijk tot geloofwaardige en fascinerende personages uitgroeien

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Met hun onzichtbaar hoofd en geslacht worden de lichamen van de dansers tot een fictie...Kijken en voelen Het is een waarheid als een koe dat dans, en hedendaagse dans in het bijzonder, met het lichaam te maken heeft...Terwijl hij naar zichzelf kijkt (en je kijkt natuurlijk met hem mee) in een televisiemonitor

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Ook Eidos:Telos is met zijn overdaad aan geluid en beweging overweldigend en bedwelmend, en al raakt het niet je ziel, de trilling van de over het podium gespannen snaar lijkt de realiteit zelf te...Met toneelmachines en hulpmiddelen werd een illusie gecreëerd die totaal was en zich niet vermengde met het reële...Volgens Bergson gaan concentratie van duur en beweeglijkheid samen met immaterialiteit en heterogeniteit, met het verdwijnen van de homogene ruimte

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
En later raadt Forsythe zijn dansers aan om af en toe rust te nemen tijdens het dansen; je moet uit de spanning kunnen stappen...Je zou je door minder laten opjagen, maar Forsythe beantwoordt de vragen met een ontstellend gemak, tussen een hap en een slok door, nu eens zeer abstract pratend over 'separate models of body...Dan zou je van je stoel willen springen en roepen: 'kom dan, geef je, ga er nu eindelijk eens tegenaan'. Deze reflex is allicht een stille erkenning van het feit dat er in de perceptie van een

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Geschiedenis en theater: de speler en de chroniqueur Is het toeval dat Guy Cassiers en Raimund Hoghe in hun werk bezig zijn met de herinnering...Leven in en uit de dood, dood in leven; Benjamin verschijnt als de alchimist die uit afval tot leven wekt, die mensen wekt uit een collectieve droom... Wie deze onderhandeling over leven en dood...Deze heeft immers het postpositivisme opgewaardeerd van ideologische tot wetenschappelijke praktijk, en heeft zich daardoor tot doel gesteld historische feiten te produceren 'zoals die werkelijk

Nr. 75, Maart 2001 • Marleen Baeten • Het Litteken Lip
zafir: En daaronder stond: ginvid: Door hen met hen en in hen, zal het litteken lip verschijnen...Wat begint als een mop, gaat al gauw over in een episch verhaal met western-allures en Duizend-en-één-Nacht-ingrediënten...Het kenmerkt de relatie van de acteur tot de tekst en tot zijn spel

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Joris Lamers • De locatie zou een park kunnen zijn...
Toen ik begon met theatermaken was een van mijn grote fascinaties dat theaters, schouwburgen altijd zo stoffig waren en of dat nou nodig was...Een combinatie van de ideale 18de-eeuwse back-to-back-stage en van alle moderne verworvenheden...En dan komen er bisschoppen met grote mijters uit de zijkant

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
De Vere betekent dat men een tijdlang samenwerkt op alle mogelijke gebieden, zonder agenda’s, en dat je ook samen op de scène staat met mensen met wie je dat al zolang wou...Je zou je als gezelschap kunnen beperken tot de producties die je per jaar moet maken en tot het vervullen van je plaatselijke functies – wat al vaak onvoldoende gebeurt – en dat je er daarnaast sàmen...Als je met anderen erover spreekt beginnen ze over geld en andere moeilijkheden, maar als wij met Discordia écht een voorstelling wilden bewaren, ook al gebeurde dat op kleine schaal, dan kon dat toch

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Niet-christenen in West- en Centraal-Europa zouden toen met die 'apartheid' best tevreden geweest zijn, zoals de massale emigratie van sefardische joden uit Spanje en Portugal naar het Osmaanse Rijk...millet - de bouw van kerken en kloosters, de decoratie ervan met muurschilderingen en iconen, de geestelijke literatuur...om die gemeenschap de rug toe te keren en zich te identificeren met een andere (wat in de praktijk courant gebeurt), om zich te identificeren met meerdere gemeenschappen, maar ook en vooral -en hier

Nr. 83, Januari 2002 • (advertentie)
EMIO GREC0(PC (l/NL) & BRUGGE 2002 (D/B) Both Sitting Duet Doublé Points: Bertha Young People, Old Voices choreograaf Jonathan Burrows en componist choreografie en regie Emio Greco en...PSK Afdeling Muziek -1B7 TOT EN MET JE 18DE JAAR KRIJG JE EEN GRATIS K-KAART...MET DE K-KAART KRIJG JE JE TICKETS TEGEN HALVE PRIJS

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
om het met Wagneriaanse pun te zeggen: muziek is het'middel' en dramatische expressie het 'doel'. Muzikale business-talk voor gevorderden, want hoe maak je zo'n strategie efficiënt...Dat ook in onze contreien de eis tot theatraliteit met eigenzinnige ripostes beantwoord wordt, bewijzen Peter Vermeersch, Eric Sleichim, Thierry De Mey en Walter Hus: vier erfgenamen van de vroegere...En laat het nu net deze anti-narratieve muziekstijl zijn die met haar zoutloze harmonieën, ritmische armoede en melodische spaarzaamheid het vertellerige muziekgenre bij uitstek -opera- op z'n kop


Development and design by LETTERWERK