Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "Ring voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tabori haalt er anders ook zijn neus niet voor op: sex noemt hij de "structurele metafoor voor drama" en in zijn versie wurgt Medea haar ex-man tijdens een laatste kus...Ik zou slechts een vergoeding geven voor het transport, voor hun verplaatsingen en maaltijden, opdat ze die niet van hun werklozensteun zouden hoeven te betalen...het origineel volledig opzij gezet en verminkt werd, onherkenbaar is. De interpretatie staat nergens centraal; het origineel wordt slechts als kapstok gebruikt voor Elvis of voor weet ik veel wie

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante...Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden...Enkele realistische scènes leggen het loodje voor grote beelden en lichte truuks als het gebruik van junk-materiaal moeten plaats ruimen voor het grovere geschut van vuurwerk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen deed het merkwaardige feit zich voor dat het INSAS, de franstalige tegenhanger van het RITCS, Grotowski uitnodigde voor een gastcollege, waar ook zijn levend model, de acteur Cieslak, verscheen...Acteurs die de opdracht hadden op een nacht een acteur zo te verrassen dat zijn reactie voor mij een sleutel kon zijn voor de scène, Dat wil zeggen dat je op dat moment acteurs hebt die niet uit de...Tot mijn verbazing heeft de pers in geen artikel of recensie oor gehad voor de muziek van Alsina, die speciaal voor onze spektakels werd geschreven, opgenomen in klankstudio's in Parijs, alles heel

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Verheezen heeft gekozen voor een doorgedreven stile-ring, zowel in het decor - een prachtige doorzichtige constructie van Hartwig Dobbertin - als in de acteerstijl - langzaam, beheerst, afstandelijk...Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Müllheimer Theatertage De Müllheimer Dramatikerpreis 1983, een jaarlijkse prijs voor nieuwe duitstalige stukken, werd toegekend aan George Tabori voor Jubiläum

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij wou dat de school geleid werd door vier dekens: een deken voor het spel (Walter Tillemans), een deken voor de lichaamsbeweging (Lea Daan), iemand voor de taal (professor Willem Pée) en iemand voor...Hij stond open voor alle mogelijke nieuwe ideeën...Die Parochie is voor mij wat Dublin voor Joyce was

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Zolang er een publiek voor dit genre bestaat, zal dit theater winstgevend zijn en dus is niemand gerechtigd het regels voor te schrijven...Nero staat nu voor de keus, verwoord door Burrhus: "U moet kiezen u hoeft maar voor te schrijven/Deugdzaam tot hiertoe kunt u dat altijd blijven/De weg is uitgestippeld u kan niet anders handelen...Annuaire du spectacle de la Communauté française de Belgique 1982-1983 L'annuaire du spectacle is het theaterjaarboek voor franstalig België, verschijnt voor de tweede maal en is gemodelleerd

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Toch ligt de kracht van Fabres theater voor een groot deel in eer andere spanning, gedragen door de acteurs op de scène...Voor hem is de macht, zoals de titel aanduidt, een zaak van de kunst: vanuit een haat-liefde verhouding met het theatermedium, toont hij de conventies van het illusoire spel en probeert die te...Uit het laatste stuk en uit interviews onthouden we de interesse voor opera, nog onbekend terrein

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
zorg besteed zou worden: regisseur Leo Madder kreeg een extra-repetitietijd; voor de scenische vormgeving werd een beroep gedaan op kunstschilder Ysbrant; de publieksruimte werd op een voor de KNS ongewone...Wie zich met kindertheater bezighoudt ondervindt daar hinder van: hij wordt slechts voor half versleten, niet au sérieux genomen of krijgt amper belangstelling...De auteur, wiens belangstelling voor het Belgische theater gewekt werd via aan scriptie die hij maakte over het werk van De Ghelderode, verbleef in 1981 voor het eerst gedurende een paar maanden

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Enkele dagen voor de première schreef Mozart voor hem twee eenvoudige aria's, en zo werd Silla een hoofdrol die het met het kleinst aantal noten moest stellen...Volgens dezelfde methode componeerde hij ook de aria's voor de andere partijen: voor Giunnia beschikte hij over Anna de Amicis, een beroemde zangeres, die hij prompt voorzag van vier aria's "met de...bevat voor acht troosteloze regeltjes tweehon-derdeenentachtig maten muziek (de register-aria in Don Giovanni bevat voor dertig regels 172 maten muziek)", (p. 160) Hildesheimer wordt helemaal wanhopig

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
De waardigheid die een koning van Thebe volgens de traditie moet hebben, is onmiddellijk van de kaart geveegd als we voor het eerst de gemaskerde Oidipoes uit de poort van zijn paleis zien verschijnen...Voor de vreselijke laatste scène gaat Gosch er met de grove borstel op los: Oidipoes komt met veel to-neelbloed te voorschijn...moet wie in de zaal zit-vertelt hij Oedipoes voor mensen van vandaag, voor al die mannen en die vele vrouwen die de oeroude mythe als het ware dagelijks thuis beleven

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
april leverde de Munt (alweer) een schitterende Mozart-enscene-ring af: "La Finta Giardiniera", in een regie van Karl-Ernst en Ursel Herrmann...Vóór het podium een clavecimbel en een piano voor de begeleiding, wat stoelen en een paar tafels, met daarop her en der verspreid prenten- en fotoboeken, partituren en een paar rekwisieten...de ateliers van de Nationale Opera is men geduldig bezig met het "aankleden", blad voor blad, van de jonge berkeboompjes

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Toeschouwer 1 Ik heb te veel oog voor de werkelijkheid om daar op in te gaan...Weet u wat dat voor een viool was...Genoeg voor brood

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
juli 1936, ruim een maand voor zijn dood, vertelde Federico García Lorca in een interview over werk dat hij voor het theater in voorbereiding had...Daar valt niet aan te ontkomen voor wie er iets van over moet brengen, hetzij in een vertaling voor een lezerspubliek, hetzij in een "vertaling" voor toeschouwers...Op grond van de Spaanse tekst is haar openingszin op verschillende manieren te interpreteren: als "De lucht is voor mij, oktobermaan", of "De lucht is voor mij oktobermaan" of "De lucht is voor mijn

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Shakespeare) en Oidipoes (Sophocles). De tekstselectie verloopt zichtbaar grillig, en het vervolg brengt de curve nog meer in de war: opnieuw Handke voor Een stuk van twee dagen en van Norén Nachtwake...Teksten zijn voor Joosten en Perceval publiek domein waarmee alles gepermitteerd is. Men knipt, plakt en scheurt...Men kan dat misprijzen voor de tekstpoëzie noemen, of reductionisme, liever heet het tekstbewerking, en zelf betitelen ze zich graag als scenaristen, het distilaat een scenario

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Meestal wordt door de beroepsgezelschappen tegelijk exclusiviteitsrecht betaald, waarbij contractueel vastgelegd wordt voor hoelang en voor welke regio het alleenspeelrecht geldt...Beide ruimtelijke ingrepen (spiegelsymbool en depouille-ring) zorgen dus voor een desoriëntering, in de perspectief of in het ruimtelijk houvast...Joosten geeft dus in grotere mate het middenveld vrij, kleurt ook minder negatief, is vriendelijker voor het kwartet en vooral voor Noréns alter ego John: hij is de enige die in deze

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Op deze dag heeft er ene geweest van Madame haar brand azuranze voor opmaak zeer goed voor mij...sterven om 10 1/2 ure voor het eerst een pastil genomen voor mijn hart 's avonds tijdens het slapen gaan een hevige crisis gekregen en geweldige pijn in de maagstreek en schouder...Hij gaat rijlessen volgen voor een brevet voor met de auto te mogen meerijden

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Hetzelfde geldt voor de receptieve produktiecentra waar een schamel budget van 15 miljoen fr...38 (29-9-86) betreffende de grondslagen voor een nieuw theaterdecreet"; "Advies nr...Voor de Afdelingen is dat vooral beleidsmatige bekwaamheid, voor de Werkgroepen praktijkkennis

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Hoe heeft u deze sprong gemaakt ? "Oorspronkelijk wou ik schilderen, en daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd...Klopt de indruk dat u persoonlijk een voorkeur heeft voor klassieke stukken ? "Inderdaad, maar het is geen vooropgezet programma geweest...een vreselijk facet: de harmonise- Alexander Lang foto L. Monsaert ring van alle tegengestelden

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Van de andere kant is er enigszins begrip op te brengen voor de gekwelde technici die een paar dagen na hun Berlijnse première definitief de knoop doorhakten en de voorstelling voor het Holland...Explosion of a memory, p.49) Tot voor kort was dit voor mij abracadabra...Nee, dan heb ik meer sympathie voor de Hava-na-rokende en Chivas Regal-drinken-de Muller, die op de avond van de verkiezingen voor zijn grootbeeld kleuren t.v

Nr. 30, Juni 1990 • KAMEROPERA ANTWERPEN TRANSPARANT,,
voordelig abonnementensysteem Jaarlijkse show in Westrand-Dilbeek Voor alle informatie: 02/267.20.78 (naam en tel...opgeven indien antwoordapparaat) Dansstudio Rockit Baron de Vironlaan 130 1710 Dilbeek Gelegen vlakbij de Ring - Uitrit Dilbeek Kwaliteit op de boekenplank Het Achterland...200,- Parade Op de top van de citadel over Alex Van Roven Carlos Tindemans ; 598,- Dans voor waarden over Jeanne Brabants Rina Barbier ; 598,- VTI


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK