Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Raad der Wijzen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen...Der Gross-Cophta, een posse die Goethe zelf verloochende, werd door Augusto Fernandes (Hamburg) aanvaardbaar gemaakt door de acteurs zwaar te laten chargeren en door een ingenieuze ruimtebehandeling...ten overvloede, ik meng me niet in jullie beleid maar reserveer wel het recht een ommissie aan te wijzen). Goede wensen en groeten

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zij hebben allen een raad van beheer, deze benoemt de directeur...Zulk een raad van beheer belet dus dat er van bovenaf rechtstreeks kan tussengekomen woren...Ik wil er ook op wijzen dat de acteursionen lager zijn dan in Vlaanderen

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik heb dat reeds in de gemeenteraad van Antwerpen en in de Vlaamse Raad gezegd: er komt bij, maar ik weet nog niet hoeveel...Enkele dagen later zit diezelfde zaal bomvol wanneer een Duitse groep Nathan der Weise speelt in het Duits...Van Elewijck, één van de de vaders van het decreet, heeft in de Vlaamse Raad gezegd dat het een sociaal decreet is. Ik vind dat het een cultuurdecreet moet zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
het theaterdecreet), Leona Detiège en nu Bob Cools, want sinds de fusie der gemeenten is de burgemeester zélf verantwoordelijk voor het departement van cultuur...dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen...Tekens aan de wand Wie voeling heeft met deze stad en met het leven van haar theaters ziet nochtans duidelijke seinen, tekens die erop wijzen dat de geslotenheid en de alleen-oog-voor-zich

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
het ontslag van Gouverneur Kinsbergen als voorzitter van de raad van beheer van het KBvV, wijzen wel in die richting...De aanstelling van Panov wordt door dienstdoend voorzitter en zaakgelastigde Marcel Van Der Bruggen verklaard als "een optie voor heroriëntering van het KBvV" (vanaf nu ook van een kroontje boven zijn...Van Der Bruggen poneert verder: "Panovs zelfvertrouwen en zijn enthousiast vertrouwen in de mogelijkheden van de groep en van de dansers die blijven en die terugkomen, lijkt een factor die inderdaad

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Met de wel gekozen titel "De Macht der teaterlijke Dwaasheden" creëerde Jan Fabre een voorstelling die doodsvervelend, voorspelbaar, ziekmakend en pervers is in zijn totale opzet...De leden van de Raad zijn zich allen bewust van hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de Minister in verband met het te voeren beleid ten overstaan van het theater-gebeuren in Vlaanderen en dit...Mag ik u erop wijzen dat de meeste van de volgens u ontbrekende sectoren rechtstreeks of onrechtstreeks zeer expliciet in deze Raad vertegenwoordigd zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Alexan-der Baervoets beschrijft de Franse dans, toen en nu...Alleen de titels van de balletten al wijzen in die richting...Het publiek had zich duidelijk geamuseerd --een Duitser noemde het "ein tolles Stück"-- al wist het misschien geen raad met de Boodschap van Hymen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Hij heeft toch voldoende in zijn eigen produkties aangetoond welk een sterk muzikaal element de spreekstem is. En als men Grotowski te exotisch vindt, kan men de hele acteursbent alleen maar de raad...Maat voor Maat liep spaak op de vocale gebreken van Bob Van der Veken en met De Kunst der Komedie bereikte zijn werk een lusteloos dieptepunt: het toonde een wat zielige Vittorio Gassmanimitatie van...Pessimistisch zijn we niet, want we hebben altijd vertrouwen in de kleine tekens, die wijzen op mogelijke oplossingen

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
reeds deel uitmaakten van Globe - en twee Vlamingen - de regisseur Sam Bogaerts (Witte Kraai) en Paul De Bruyne, de eigenlijke artistieke leider, zoals die door de Raad van Bestuur van Globe werd aangesteld...Dat maakt van de tekst nog eens een schot in het ijle: want hoe breekt hij impliciet met acteer-wijzen die al niet meer bevredigen...En ten slotte F/Het peleton der Favorieten van Paul De Bruyne in een regie van Kees Hulst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
De raad van wijzen heeft beslist een geheime samenkomst te organiseren op de plaats van het ongeluk...enerzijds en de raad der wijzen van deze gemeenschap anderzijds, te aanvaarden: artikel 1: De genaamde PAN, verbindt zich te verbinden... ja, nee... enfin... in ieder geval, zonder uitstel tot een rechtmatig...Het is te zeggen, gebouwd volgens de regels, voorschriften en wetten der natuur of de gebruikelijke... vormen... van onze gemeenschap, artikel 3: Het getrouwde paar zal gekleed gaan... gaan punt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Vlaanderen die er had op kunnen wijzen dat zowel het tema, als de aankleding, als de uitwerking, als de opvatting van de personages, aanvaardbaar waren voor die generatie...Maar ook daar bleef de fundamentele discussie "volstrekt afwezig". Hij denkt dat de regionalistische samenstelling van die raad (waar de vertegenwoordigers van Gent in het voorstel van T 68 een...mate bepalend te doen worden voor het artificiële leven van het personage, en ik denk dat dit in de loop der jaren mede een constante is geworden aan het Vlaamse theater dat niet tevreden is met het

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Nathan, Achim Racket, Roberto Rossi, Joachim von der Heiden...raad-der-directeurs-van-advies). Het Jeune Théâtre wordt betoelaagd uit een soort projectenpot die, in vergelijking met de onze, beter gespijsd is, en waarop een ander adviesorgaan toeziet (voor 51...Die raad (de Raad van Advies voor de Toneelkunst) is samengesteld uit kollega's die mijn vel willen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Brunat Rechter Guérin, in naam van het volk van Romans eisen wij, dat wij, in onze hoedanigheid van ambachtslieden, zitting krijgen in de grote raad van Romans...Brunat, welke buitengewone, boventallige leden wilt u aan de grote raad toegevoegd zien...Ga scheep in de haven van Sukkeldam en vaar over de zee der leugens, en wie dan aankomt, is de koning der uilskuikens, Laroche Zoetelaars, kroegbazen, hoteliers en marketentsters

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Theater Der Welt '89 werd net zoals dat van tien jaren geleden een interessant en mooi festival, feilloos met 'Deutsche Gründlichkeit' georganiseerd, en met geestdrift gevolgd door een telkens weer...MASKE DER REVOLUTION' in vier talen na en door elkaar te laten herhalen...aards, laureaat van vorig jaar), Wittgenstein Incorporated (Peter Verburgt), Winterslaap (H. Verburg). Deze teksten zijn omwille van verschillende redenen uit de lijst der kanshebbers verdwenen : meer

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
De handtekening van de intendant werd toevertrouwd aan een gevolmachtigd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur...Ik moet maken dat dat tot stand komt wat de Opdrachthouder en de Raad van Bestuur met de Vlaamse Opera voorhebben...de loop der maanden werd mij steeds meer het personeelsbeleid toegeschoven, o.a

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...Redenen genoeg om het ontwerpdecreet van de Vlaamse Executieve als 'onbespreekbaar' af te wijzen...De Staten-Generaal der Nederlanden was een forum voor de opstand van de geuzen tegen een tirannieke Spaanse bezetter, in de 16de eeuw

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
België, bijdragen bevatten van Ingrid Van der Veken en Jacques De Decker...Dan moet de overheid kleur bekennen en laten zien dat ze de theaters wil steunen die ingaan tegen de regels der consumptie...Om zich terdege over de werking en de artistieke resultaten van de Vlaamse gezelschappen te informeren, zou zo'n Raad van Advies dus naar alle voorstellingen moeten gaan kijken

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Die wees je dan op het belang der internationale betrekkingen, de broederschap der volkeren en het desbetreffende theater kende met zijn blaffend telefoontje weer haar socialistische plicht...Bij Der Auftrag in Bochum (1982) was ik overdonderd door het decorgeweld van Erich Wonder (regen, vuurwerk, sneeuw, half-doorzichtige doeken, een vleugel als klokkeslinger, een zwarte panter, etc...voorstelling van Der Lohndrücker (1989) kon ik mij niet zo goed vinden in de eindeloos uitgesponnen worsteling met het reë-ele socialisme

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Die onzalige discussie over de Raad van Advies : niemand vraagt zich af welke de democratische functie kan zijn van een adviesorgaan, en welke middelen zo'n adviseurs nodig hebben om zich van die...Allereerst moet men zich afvragen waarover precies zo'n raad moet adviseren : over het beleid, over de invulling van dit beleid (erkenning) of over de materiële toepassing ervan (subsidiëring). Nu...artistiek leider en de installatie van een Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne, Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo Simons, Guido van Hoof, Pierre Mertens en Tijl Eyckerman zetelen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Pavel Chernykh (Onegin) heeft het daar een heel stuk moeilijker mee en zou het liefst alleen maar uit longen en stembanden bestaan, zo lijkt het; met de rest weet hij zich geen raad...1925 verbood Kemal-Atatürk, de verlichte dictator van de nieuwe republiek Turkije die zijn land in de westerse vaart der volkeren wou brengen, alle kloosterorden, liet alle tekke's sluiten en scheidde...Deze wat uitgebreide situering om te wijzen op het toch wel ongewone karakter van deze pro-duktie "met kinderen bestemd voor volwassen oren". Een voorstelling die aldus de aankondiging, "voor het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK