Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Prototype van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Aan mijn lijstje prima arbeidersklasse-verhalen, dat onder andere bestaat uit Het gezin van Pamel, Op Hoop van Zege en Groenten uit Balen, is sinds kort Het Schroot van de Vera-Cruz van Jo Coppens...De figuur van Tante Tilly, de simpele schoon-zuster van Stan, is het prototype van die dramatische tactiek...Dat geurtje van daarboven komt uit de richting van het ministerie van cultuur dat zich persoonlijk heeft ingezet om dit gezelschap een tournee aan te bieden in Vlaanderen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
bed van Franca Rame en Dario Fo, in feite vijf monologen na elkaar (oktober 1978), De Herkuis, eigen script onder supervisie van Tone Brulin (april 1980) en Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt...Mistero Buffo, als vrije produktie van start gegaan in de kleine zaal van de Muntschouwburg te Brussel (16 november 1972), werd na de stichting van de LN.S...Na de scheiding werd dat vanaf de eerste produktie van De Mannen van den Dam duidelijk in Het Spel van Angèle en Adèle (6 februari 1976) dat over Belgische toestanden handelde

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Met Proloog verdwijnt het prototype van een bepaald soort politiek toneel dat termen als 'debatlijn', 'perspectief' en 'doelgroep' in de dramaturgie introduceerde...Die democratisering werd een van de basiskenmerken van de werkwijze van Proloog...En zo kwam het dat we niet eens van het bestaan wisten van een prachtig 'vormingstheaterstuk' als Les Paravents van Jean Genet

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Artikel 312 van het Wetboek van Strafvordering geciteerd tijdens de dag over theaterkritiek in Gent ter omschrijving van de taak van de recensent...Bij Mesrine gaat het niet om het prototype van de schelmachtige schurk, maar om zijn gedragspatroon binnen de gangsterstructuur - zoals de handelingen van een kunstenaar binnen een bepaalde...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Field Dance lis meteen één van de gaafste choreografieën van Childs, waarin we haar techniek tot op het bot ontbloot kunnen bewonderen, ook al omdat ze hier van het kader van de opera Einstein ontdaan...Bij ontleding van dit prototype komt men tot een verrassende gelijkenis met Available Light...dit Rise uit Relative Calm (1981, muziek van Jon Gibson), dan betekent dat meteen een volledige overname van de programmatic van Holland Festival van dit jaar

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De van kracht en levenslust bruisende Jupiter van Hacks is bij de Mannen van den Dam een bronstige stier van het allooi "Ik wil de grootste hebben". Alkmene onderwerpt zich vrijelijk aan hem, de benen...Enkele van zijn meest invloedrijke ensceneringen waren: Marieken van Nijmegen, Tijl (A. van de Velde), Lucifer (Vondel), Beeldekens uit het Leven van Sint-Franciscus van Assisië (M. de Ghelderode...Edmund, bastaardzoon van Gloucester en prototype van de gewetenloze verrader, acteert erg kruiperig, sluw, wat vooral in de scènes met de vervalste brieven wordt benadrukt

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Binnen de door Sam Bogaerts herwerkte herneming van de succesproduktie Het Park van Botho Strauss bouwde ze haar personage Heima - prototype voor de gemiddelde, wat sullige huisvrouw-zo overtuigend op...het weergeven van een bepaalde realiteit; een decor dat getuigde van een grote inventiviteit, een grote verbeelding maar waar je toch fragmenten van een realiteit in aanwezig vond; met de behandeling van...Mannen van den Dam De Mannen van den Dam was een gezelschap zonder hiërarchische structuur, met een grote inbreng in het beleid van alle acteurs

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Dood van een handelsreiziger' (NTG) - Bob Van der Veken & Herman Coessens - Foto Luk Monsaert NTG Gent Dood van een Handelsreiziger 1948: Arthur Miller, 33 jaar oud...Een reusachtige sanseviëria rijst vanuit de hoek van het burgerlijke woonkamertje (een kijkkastscène van Jan Vanriet) op tot in de nok van het dak...Het wat naargeestige verhaal over een bosnimf die een Schotse boerenzoon verleidt is erg gedateerd, maar is een, zoniet hét prototype van het romantische ballet

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Een toneelstuk dat reminiscenties oproept en een enscenering van Van Hove/Versweyfeld die dat op haar beurt ook doet: de enscenering van Zuidelijk Toneel creëert een hoogst merkwaardige ontmoeting van...Het prototype van dit slag 'artiesten' weet Katelijne Damen schitterend weer te geven in de gestalte van 'Josie Star'. Luk Perceval beweerde wel in enkele interviews dat hij met Wilde Lea geen...Alle muziekfragmenten en dansjes uit die productie waren geen dansjes en muziekstukjes meer, ze waren deel van het geheel, van het verhaal, van het gevoel, van de onmacht, de verslagenheid, de

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Dat mag niet verwonderen: dit werkstuk is zowat het prototype van wat de componist 'de oorlogsstijl' noemt en een veelbetekenend overgangswerk tussen het verdwijnende madrigaal en het toenmalige...Geïnspireerd door het werk van architect Daniël Liebeskind en onmiskenbaar een ontwerp van de jaren negentig, heeft deze mastodont van een decor veel weg van een terminal van een ruimtestation...Hun installatie is noch duplicaat noch reconstructie van een dansvoorstelling, maar een gewichtloze maquette van het brein van choreograaf William Forsyth

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
het zuiden van Frankrijk, in de krant las over de inname van de moslim-enclave Srebrenica, was daarbij ook het korte getuigenis van een medewerkster van Artsen zonder Grenzen die vertelde hoe een wenende...tweede plaats van zijn eigen rol; het moment van 'op de scène gaan' wordt zolang mogelijk uitgesteld; op die scène telt de frisheid van het reactievermogen en de zelfwerkzaamheid van de speler en niet...de week van het beëindigen van dit artikel ging Ernest Mandel dood, de marxistische econoom, erfgenaam van Trotski, die door alles heen in de mogelijkheid van de revolutie bleef geloven en die in mijn

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Er wordt van uitgegaan dat Fabre door de grote exposure van herhaling een abtraheringsproces a la Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning van de nulgraad en van de grenzen van de verschillende...Vooral Sweet Temptations wordt het prototype van een dramaturgie van de chaos, een voorstelling die zich afspeelt in een tijd en wereld zonder grenzen...disciplineringstheorie rond acteren en de theorie van het sublieme kunnen terugprojecteren op de paradox voor de toneelspeler van Diderot) en waarin het motief van het 'sociale insect' en van de 'macht' dat inherent is aan

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
le voyeur — In de teksten van Moravia die mede aan de basis van deze voorstelling liggen, wordt keer op keer de onverschilligheid van een specifiek soort van kijken tegen het engagement van de taal...Maar misschien draait Le Pouvoir juist rond de onmogelijkheid van deze banaliteit, de zinloosheid van dit in alle betekenissen van het woord 'ordinaire' van onze levens...Le Désir schuift soms abrupt, soms haast onmerkbaar van het register van het traditionele toneelspelen naar de axioma's van de post-Brechtiaanse podiumkunst, van de bekende rechttoe rechtaan

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Verhelsts loterijbol heten die balletjes: mes (van vlees), vlees(boom), glanzend vlees, sculpturen van vlees, geharnast vlees, handschoen (van vlees), Veronica, zakdoekjes van vlees, lichaam, organen...Red Rubber Balls: ‘tot ook die zee van bloemen in die zee van vlees verdrinkt en ook die zee van vlees weer in die zee van vlees verdrinkt en ook die zee van vlees weer in de zee van vlees verdrinkt...De passage is immers een citaat uit het schilderij Het ongeloof van de Heilige Thomas van Caravaggio (of uit De ongelovige Thomas van Gerard van Honthorst, van Guernico, of van zovele anderen

Nr. 78, Januari 2001 • Domien Van Der Meiren • X-rated
Een begrip van alle tijden, ware het niet dat deze toneelmakers vandaag de dag 1001 keuzemogelijkheden hebben...Geef ons de kans om te zeggen: 'k zou 't begot nie weten... Of zoals één van de personages van diezelfde Vanluchene opmerkte:' Wat moet ik mij vragen stellen...op zoek naar de mythes van de 21ste eeuw... Of zoals Obelix ooit uitriep in opperste extase na het vinden van de lauwerkrans van Caesar: Broeva

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
De ontwikkeling van de Maghrebijnse theatervormen in Frankrijk Het théâtre beur is één van de vele manifestaties van de culturele actie van de jonge beurs...het fundamentalisme) en zijn oorzaken, en van daaruit met de oorzaken van de menselijke wil tot dominantie (van de Andere, van de vrouw) en controle (censuur e.d...Hajera vormt het prototype van de verdrukte: ze is zwart, Arabisch én Berbers, verbannen en van het vrouwelijk geslacht

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Een torsie van het lichaam, het spannen en ontspannen van een buikspier, het strekken van een van de leden: het zijn allemaal minimale bewegingen die een ogenblik sporen nalaten op de huid, die zich...de verwachtingspatronen van de gevormde kijker.1 Bij Pez staat die deconstructie van de visualiteit in functie van iets anders: zichtbaarheid verlenen aan de bewegingen als dusdanig van een lichaam...Toch is de cowboy een prototype van mannelijkheid, en daarmee heb ik gewerkt

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
het werkproces van The Woman Who Walked into Doors was van bij aanvang een discrepantie aanwezig tussen Kris Defoorts 'lezing'van het hoofdpersonage Paula Spencer en die van Guy Cassiers: daar waar...Sittings staat - zoals eigenlijk in het hele werk van Peter van Kraaij - de idee van 'de potentiële mens' centraal: 'de verschillende mogelijkheden die in iemand sluimeren en die afhankelijk van...Ruis vertrekt wel van het leven van Wi-nogrand maar verwijdert zich daar veel verder van; af en toe verwijst Aarsman in een zin naar uitspraken van de Amerikaanse fotograaf, maar op zo'n manier dat

Nr. 92, Juni 2004 • Jeroen Peeters • "Het ongeziene kijken: Omtrent visualiteit, blinde vlekken...
Diverse takken van de culturele studies hebben de voorbije decennia bijgedragen tot een benadering van wetenschap als een vorm van cultuurkritiek, teneinde dode hoeken van eeuwenlange culturele...Prototype van de kijktechnologie is Brunelleschi's camera, waarvan talrijke types van 'kijkdozen' zijn afgeleid...Met technologische zintuigen trachten we de grenzen van onze perceptie en dus van onze kennis van de wereld te verleggen

Nr. 98, Januari 2005 • Bojana Cvejić • To come never undone
Maar alle mogelijke referenties aan de romans van Masoch, aan de intriges van Liaisons dangereuses of aan Philosophie en boudoir van De Sade verdwijnen al snel – wanneer we het beeld van naderbij...Een ketting van mechanische loopherhalingen –van de bovenkant van een pols van een rechtopstaande man die mechanisch begint te draaien als de wijzer van een klok, tot de aanzwellende en invallende...De maatschappelijke ceremonie van de begerende blik van de toeschouwer wordt zo teniet gedaan: in plaats van een cognitieve dramaturgie, overheerst hier een dramaturgie van sensatie zonder gevoelens


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK