Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Prinses Hoe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Je gunt me de zeldzame vreugde, Tasso, om je zonder woorden te zeggen hoe ik denk...Ik ving het amper op, in lettergrepen, En weet compleet hoe de prinses nu denkt...Prinses Hoe troostend is het een vriend, die voor korte tijd wil verreizen, een klein geschenk te geven

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
ze nu demonstreerden hoe het realistisch-imitatief acteren (beiden waren overtuigende copieën van Marilyn zelf) volledig binnen hun mogelijkheden lag...Het bood wel een soort spektakelstijl die zichzelf te pletter rijdt: de toeschouwer vraagt zich af waar dit heen leidt in de volgende produktie, hoe de acteurs zich hierbij een artistieke ontwikkeling...Cymbeline was dat het lispelen van de schone prinses, in Maria Magdalena het zeuren van de dochter, in De Hamletmachine de verkoudheid van de Hamletfiguur

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Hetzelfde doet Decorte in de eerste scène, waar de prinses en Leonore, haar vriendin, met een lelijke maar erg chique zomeroutfit en verbrande ledematen, kransen vlechten...Het kan aan haar meer geprononceerde spel liggen, maar de prinses is alleen minder truttig dan met haar vriendin, zeker als ze blijft zitten...De prinses wijst Tasso af, na een aanvankelijke genegenheid, maar een verklaring wordt niet gegeven, het zijn enkel individuele verduidelijkingen van de personages: de prinses in haar doorzichtige

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Hoe problematisch het historisch verbond van hof en klassieke revival wel geworden was, kan ook Goethe, die zelf in de wereldliteratuur om en bij de laatste der hofdichters is geweest, vast niet...Hoe uiteenlopend ook in tendens en onthaal bij het publiek, zij wijzen er op dat ook klassieke stukken voor ons niet meer uitsluitend immanente schoonheid uitstralen, maar dat achter hun rug of op hun...Wat er ook van zij, naar het einde toe verdwijnt hij wel degelijk in zijn eigen schepping, ziet hij zichzelf in de rol van kruisvaarder Rinaldo en de prinses als de tovenares Armida, die hem belaagt

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Belangrijke teksten, stuk voor stuk, en enkele interessante confrontaties, met name Oom Wanja, in een regie van Jean-Pierre De Decker, dat hoe dan ook vergeleken zal worden met Jan Decortes versie...dramaturgische democratie'. Bij de Witte Kraai kan Gombrowicz Yvonne, prinses van Bourgogne, in zijn grim- Foto's Herman mige, morbide fantasie in het beste Sorgeloos geval perfect overeenstemmen met Sam Bogaerts

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zeg me hoe laat het is! Zeg-me-hoe-laat-het-is!! Marquise rechtop en koud: Je hebt nog tijd om 't te weten... Buiten 'n laatste geweldige beet van de zaag...Ga zien hoe Lamme Fox...Reeds jaren liggen jullie twee te wachten en te wegen hoe, hoeveel, hoelang, hoe dun, hoe dik

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Handke gebruikt de scène om, in eerste instantie, te tonen hoe werkelijkheden, individuele en sociale, door de taal geconstrueerd worden en, daarna, in machtsverhoudingen gaan functioneren...Maar altijd is er op de achtergrond: wat is er gebeurd, hoe heeft hij dat gedaan, hij doet dat zo, ik zou nu wel eens wat anders willen zien dan dat hij aldoor van zijn ene been op het andere stapt...Er is dat verhaal van Gerardjan Rijnders die in de beginjaren van Globe tegen een befaamd acteur zegt dat hij wil dat die vijf minuten wacht, waarop die man, totaal in paniek, vraagt: 'Hoe dan

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
voor prinses spelen). Het merkwaardige is dat uit gesprekken bijkt dat Gilis hiermee meent dat hij het stuk dichter bij zijn publiek brengt, terwij het net andersom is: al deze elementen onderstrepen...Ook hier hadden ze aan Starkadd het juiste object: de toeschouwer ziet hoe Hegenscheidt Koning Lear combineerde met Hamlet, Macbeth, De Vliegende Hollander en De Meesterzangers van Nürenberg

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Als ik zag hoe ze vaak samen van school kwamen, hoe hij haar soms een plaatje bracht om te beluisteren... Nou, dan weet je wat er aan de hand is. En dan dat ritje met de bromfiets waar hij...Hoe meer ge leert, hoe meer ge later zult verdienen...Hoe lang is het geleden ? Emma Mag ik weten wat er aan de hand is? Hilde Ik hoop dat hij nu geen stommiteiten doet, ma

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Prinses werpt zich in zijn armen) Prinses Ik wil naar een casino gaan...Jules en prinses lachen, Jules begint prinses op te vrijen...Prinses Hoe doe je het dan

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Het resultaat is een heerlijke mengelmoes met kwakende kikkers, een wolvin die twee kinderen zoogt, een appel en een boom en een liefde van twee jongens voor een meisje die, hoe kan het anders...Chris Nietvelt deed, ditmaal als object-prinses, mijn hart weer sneller slaan; Bart Slegers en Frank Focketyn zijn in hun gekibbel, getwijfel, gestrategeer rond de

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Leonce und Lena is het verhaal van kroonprins Leonce van het rijk Popo en prinses Lena van het rijk Pipi die mekaar ontvluchten en zodoende elkaar in de armen lopen, een komische parabel die met...Prachtig om mee te maken hoe Gert Voss die eenvoudige, in hun symbolische betekenis erg doorzichtige handelingen tot een intrigerend spel maakt...Een begeesterend voorbeeld van hoe ook repertoiretoneel vernuftig, stekelig, humoristisch en verrassend kan zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Hoe belangrijk, hoe elementair is het aanleren van zo'n basistechniek naast wat je van iemand als Jan Decorte meekreeg...Het is natuurlijk niet alleen mijn verdienste: het is voornamelijk door Jan Decorte en de manier waarop hij daar met mij omgesprongen is, wat hij mij daar geleerd heeft, hoe hij mij daar geregisseerd...Hoe was de ervaring om je daar als beginnende actrice te integreren en hoe werkte dat systeem in de praktijk

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Hoe is het met uw vader...En om hoe laat was ik hier...Prinses Zeg het niet, alsublieft Achiel Zijt ge bang voor de waarheid

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Hoe langer het de keuze uitstelt en uit de twee ruiven blijft eten, hoe nijpender het zijn eigen situatie op termijn zal maken, hoe moeilijker het ook een artistiek wederwoord zal kunnen geven op het...een...? 5. Hoe absurd deze utopische prognoses misschien ook zijn, één ding is duidelijk: er zijn bewegingen/ gistingen aan de gang in het theater-veld en de terminologie waarmee de kritiek ze...Walter Benjamin schreef ooit: 'Hoe meer (...) de maatschappelijke betekenis van een kunst afneemt, des te meer vallen kritische en genietende houding bij het publiek uiteen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne, prinses van Bourgondië, geschreven in 1935, is het verhaal van een lelijke prinses (volgens de gangbare normen) die een verstandsverloving aangaat met een prins...Hoe voller de portefeuille, hoe leger de beurs...Details houden de toeschouwer daarbij alert voor de absurditeit van het gegeven: een om het uur rokende klok, of op snurkgeluiden reagerende lampen - hoe luider men snurkt, hoe feller ze gaan branden

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
de Heilige Geest, zei de dichter, omdat dat een duif is. Hoe kan ik jouw ziel wat vragen ? vroeg ik...En hoe deed hij dat ? vroeg ik de dichter, die dit vertelde...En deze bloemen dan, bromde de gastheer, zijn ze niet mooi ? En kun je ze niet ruiken ? O jawel, zei von Schleissinger, ze zijn buitengewoon schoon, maar hoe ruiken ze dan ? Lekker

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
hoe alles uiteindelijk zijn beslag krijgt...sens sprookje De prinses op de Erwt van een zekere Toch...Hoe zoekt u de zangers ? Ik neem aan dat u bijna gedwongen bent jonge zangers te kiezen

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
Aan zijn patriottische gevoelens kan evenmin getwijfeld worden, die waren heftig genoeg: de tekst van de opdracht aan de schoonzus van de koning, prinses Amalia Maria Anna, zelf een geboren Homburg...En of je nu de Faust als autobiografische bekentenis leest of als analyse hoe verlichting en duivelspakt in elkaar verstrengeld liggen, nergens zul je dat nostalgisch heimwee naar verlorengegane

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Nee, waar ik aan dacht terwijl de mensenvriend praatte - en dat was wat mij tot tranen toe bewoog -Was hoe het verre geklingel der koebellen Bij het vallen van die avond Niet leek op de...Om te beginnen is er verrassing, dan de ontzetting voor de doodskist... de familie bij de dodenwacht, ontroostbaar en anekdoten vertellend, jammerend hoe jammer het toch is dat je gestorven bent...En doetje denken aan hoe weinig je aan haar gedacht hebt... en ze hield zoveel van je... hoe ondankbaar ben je jegens haar geweest... 'ZIJ' legt hem zachtjes op de grond


Toon volgende resultaten