Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "pragmatisme"Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Tegenover Achim Bennings pragmatisme van de voorbije tien jaar koos Peymann voor een resolute aanpak: "Zo, bekijk het maar eens, dat is het soort theater dat het nieuwe Burgtheaterensemble zal brengen

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Ik vind het eerder vervelend als een seizoensrepertoire louter uit pragmatisme wordt opgbouwd

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De sporadische regies van Senne Rouffaer hebben, ondanks alle - en vooral in de jaren 80 getoonde - lovenswaardige intenties, wegens een soort pragmatisme, vrees ik, nooit geleid tot een geheel eigen

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
eenentwintigste eeuw, een oorlog verder, eclectisch pragmatisme, sneldenken, beursberichten, oppervlakkigheid

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Pragmatisme en droom In zijn analyse van de verkiezingsuitslag van 24 november dringt ook Luc Huyse aan op ideologische verdieping: "Het alternatief is het herstel van de ideologische band met...Pragmatisme is niet uit den boze...Andere soorten pragmatisme noemt men beter electoralisme

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Dat klinkt heel wat genuanceerder dan het louter populistische pragmatisme dat de Antwerpse schepen van Cultuur voorstaat

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
En omdat pragmatisme hem nu eenmaal wezenlijk vreemd was, moest hij dus op termijn wel ontgoocheld worden door een theatergemeenschap vol goede bedoelingen, maar een gebrek aan courage, visie

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Niet dat ik pragmatisme voor 'l'artiste' verwerp, integendeel

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Uit pragmatisme wordt er nu internationaler gewerkt, maar laten we eerlijk zijn: er zijn genoeg huizen waar debutanten hun grote broers uit binnen- en buitenland ter verrijking aan het werk kunnen

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Wat op dat moment hoogstens een interessante voetnoot leek, werd tijdens het festival plots relevant als wegwijzer naar een nieuw soort pragmatisme: 'Purely in the context of my own work I would

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Iedereen is ambivalent en wordt getekend door een tweespalt, door de afwisseling tussen pragmatisme en euforie

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Nee, dit is geen vrijbrief voor een ongebreideld pragmatisme, wel een pleidooi voor minder 'klaagcultuur' en meer verbeeldingskracht - voor nog méér beweging in een landschap dat alles bij elkaar

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Het feit dat, althans in sommige grote steden, nauwelijks wordt opgetreden tegen een dergelijke verslaving heeft dan ook niets met tolerantie te maken, maar eerder met pragmatisme...Het gaat hier dus om een puur pragmatisme keuze in het handhavingsbeleid, niet meer dan dat

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
Vervallen we hier in een liberaal-individualistisch relativisme of zelfs een opportunistisch utilitarisme – de gewoonlijke bezwaren die worden gemaakt aan pragmatisme...Wat speculatief pragmatisme probeert te articuleren, zijn onvoorzienigheden (contingencies): mogelijke relationele verschuivingen van contexten die nog niet gevangen zitten in hun ordening van reeds...Het zou kunnen dat speculatief pragmatisme niet meer is dan een tactiek op maat van de huidige gevechten die individuen in het globale vrijemarktkapitalisme voeren

Nr. 109, December 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
41 We hebben geen geld, dus moeten we nadenken ‘Speculatief pragmatisme’. Het is the talk of the town, maar watishetnu,enwatkunje ermee

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
De ondertitel van het boek, Experience as Dance, is – vermoed ik – een knipoog naar de grondlegger van het Amerikaanse pragmatisme, John Dewey, schrijver van Experience and Nature en grondlegger van


Development and design by LETTERWERK