Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Pastorale"Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De pastorale passages uit De Koopman van Venetië maakt b.v

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
verspreiding en de dominantie van de muzikale tussenspelen en de pastorale spelen in de hand gewerkt hebben

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Er zijn dus slechts twee bedrijven, met zelfs zeer weinig actie, maar met veel gelegenheid tot dans: eerst de zeer klassieke pastorale vorm en daarna de typisch romantische vorm van de feeërie, twee

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Verloren strijd tegen de verveling, tegen de vernieling van pastorale overvloed, tegen bodemloze frustratie

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
zijn dramaturgische uiteenzetting gaat Klaas Tindemans uitgebreid in op het pastorale taalgebruik als een verhullend machtsdiscours...de tuinmanscène wordt, volgens Klaas Tindemans, geen allegorie gegeven van hoe een wijs bestuurd land er zou moeten uitzien (namelijk als een goed onderhouden tuin), maar wordt het pastorale...Dit inzicht in de werking van taal en het idee over de ontluistering van het pastorale taalgebruik had tot meer kunnen leiden dan nu te zien is op de scène

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Zij gaat zich wat meer bewegen, en ze gaat helemaal op in het landschap als de nachtegaal zingt -voor Syberberg het moment om met Beethovens 'Pastorale' kunst en natuur met elkaar te verenigen

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
En ook dit nog: ook de boerendans in het allegro van de pastorale is een dans van doden, "Mirth of those long since under earth, Nourishing the com" (T.S.Eliot). Meer dan enig ander element illustreert

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Dan plotseling komt Beethovens pastorale Zesde symfonie door de luidsprekers -hier wordt niet meer, zoals bij Thomas Mann, het humanisme van de Negende ondervraagd, maar die lieflijke Szene am Bach...Het lichaam lijkt van zijn wonde bevrijd, maar het lijdt des te meer (als in een droom is de wonde voortdurend zichtbaar voor de gekwelde koning zelf). De pastorale droom in Ein Traum, was sonst...Laten we tenslotte niet vergeten dat Beethovens Pastorale ook de beschrijving van een storm bevat, die hem tot bij de rand van Adrian Leverkuhns demonische muziek heeft gebracht

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Wil ze volledig samenvallen met het beeld dat ze toont, met de pastorale orde...achterwand het terrein van animator Seth Tillett, druk in de weer met de pastorale schilderijen wier uitstalling de apotheose van de voorsteling vormt

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Waar komt dat vandaan, dat bijna pastorale verlangen dat in visioenen spreekt – in het bijzonder bij mij, opgegroeid in suburbia, wonend en werkend in de Vlaamse Ruit


Development and design by LETTERWERK