Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "Overleg Cultuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Franstaligen voor het Centrum belangstelling zijn gaan opbrengen, juist als ontmoetingsplaats om met elkaar overleg te plegen...Jarenlang was hij ambtenaar bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, in 1980 werd hij conservator van het Kasteel van Gaasbeek, functie die hij tot eind 1982 waarnam naast

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de hen, vanuit hun cultuur, aangeboren pathos, wordt plots een door personages gespeelde pathos en is daardoor niet meer zo geloofwaardig...Gangmaker is het Overleg Nederlandstalig Professioneel Poppentheater (ONePP) waarin het onderling gekrakeel niet uit de lucht is. De ONePP werpt zich op als gesprekspartner van de minister van Cultuur...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
hebben geen budget en zijn voor elk project volkomen afhankelijk van het geld dat moet komen van het ministerie van WVC (Weivaartzorg, Volksgezondheid en Cultuur, vroeger CRM) waarmee we gelukkig een...Wij zijn een onafhankelijke stichting maar doordat we volledig gesubsidieerd zijn door de rijksoverheid, plegen we veel overleg met het ministerie...Om een voorbeeld te noemen: er is sinds kort een informele overleg-club van theater- en festivalorganisatoren uit Europa, die tweemaal in het jaar een weekend bijeenkomen, om gezamenlijk plannen te

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De laatste twee jaar een erg naar binnen gerichte club die workshops organiseert in de lijn van het PARA-theater van GrotowskL 'Actieve Cultuur' is de huisslogan van het moment (Zie Etcetera...De Nederlandse gastvoorstellingen in de Stadsschouwburg worden nog steeds geprogrammeerd in overleg met Elckerlyc, dat ook de meeste abonnementen aanbrengt

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Samen gaan zitten, de koppen bijeen steken, om overleg te plegen over toekomstmogelijkheden van theateractiviteiten in eenzelfde stad, dat weigert A echter...De huidige Raad van Advies voor de Toneelkunst heeft de minister van cultuur ertoe aangezet "rode kaarten" uit te delen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Je haalt Stein en Mnouchkine aan, maar bij de opera kan je toch moeilijk spreken van een opstelling buiten de officiële cultuur...Het is niet de eerste keer dat een cultuur totaal ten onder gaat...Kunnen de mensen die de artistieke cultuur hebben voortgebracht, modellen ontwerpen voor een samenleving

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
geschetste dynamiek ontstond natuurlijk een groeiende behoefte aan bemiddeling en overleg, vertegenwoordiging en vertaling naar de overheid toe, begeleiding en documentatie...Victor De Ruyterprijs Dit jaar werd door de Stichting Theater en Cultuur voor de derde keer de Victor De Ruyterprijs georganiseerd, een wedstrijd waarin schooltheatervoorstellingen uit het...schooltheater'', dan zal de Stichting Theater en Cultuur hiermee een zeer essentiële bijdrage tot het Vlaamse theater leveren

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Al wat cultuur heet en zichzelf niet kan bedruipen, moet weg...de cultuur heb je de ronkende frases, de hogeborstzetterij, het hoog-opgeven over het zoveel betere buitenland: allemaal verwijzen ze naar utopische, niet bestaande idealen...Wie in gierige termen denkt over cultuur, zal al zijn grootse visioenen nooit verwezenlijken bij gebrek aan een infrastructuur, aan een garant voor continuïteit en traditie

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de...Compromis Deze mankementen waren eigen aan het concept van de OvV dat veel te vlug, zonder voldoende overleg en vooral zonder kennis van zaken ontwikkeld was...Zeker, wat voor cultuur uitgegeven wordt, ligt laag, maar het ziet er niet naar uit dat daar binnen afzienbare tijd verandering in komt

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
30 (4-6-86) vraagtekens geplaatst heeft bij de zware hypotheek die het Cultuurpact op de samenstelling van de RAT legt: "Er dient nader overleg gepleegd over de manier waarop de Raad wordt...kunnen hopen op een lucide minister van cultuur die het wettelijk kader en de werkingsprincipes bijstelt

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
de globale politieke en culturele context is de positie van het Nederlands te Brussel versterkt en het respect voor de Nederlandse cultuur vergroot...Dat geeft aan vele (jonge) Vlamingen de kans tot een attitude van savoir-vivre, zonder meteen te moeten overschakelen naar het Frans en de Franse cultuur...Aan de andere kant geldt de publicitaire aanwezigheid van de Nederlandstalige theaterscène ook als een efficiënt propaganda-effect voor het niveau van onze cultuur naar de Franstalige en

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Cultuur over de situatie van het nederlandstalige theaterleven te Brussel...Daarenboven is aan de expliciete vraag naar "overleg om de steun aan het theaterleven te Brussel een meer globale gestalte te geven" (advies van 23 november 1983) nooit echt gevolg gegeven

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
als cultureel is. Na de communautarisering van de cultuur is de wetgever in de Franse Gemeenschap duidelijk een andere rol gaan spelen inzake culturele materies...De eerste minister-presidenten van de Franse Gemeenschap, die verantwoordelijk waren voor cultuur, zouden in hun beleid ook een groot belang gaan hechten aan het tot stand...Overleg tussen de Gemeenschap en de theaters Op dit ogenblik bestaat er nog geen permanente structuur voor dit overleg

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Dus werd beslist de Staten-Generaal van het Jonge Theater in 1994 als volgt te organiseren: - twee dagen overleg voor alle jonge artiesten (op 21 en 22 februari). Het doel was het werk van de...een dag openbare voorstelling van de vragen en eerste antwoorden uit genoemd overleg, ten overstaan van de theaterwereld en de overheid (op 26 februari in Théâtre Varia). De eerste twee dagen...Minister van Cultuur om te zeggen dat de minister op 26 februari niet zou kunnen komen omdat hij in Lissabon moest zijn om samen met zijn collega's van de Europese Unie de culturele hoofdstad van Europa van

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Zij spelen hun verzuchtingen door naar VDP, die hen vertegenwoordigt in het overleg met de vakbonden — bijvoorbeeld voor het afsluiten van de c.a.o...Wij gaan zelfs de richting uit van de zogenaamde 'cybercultuur' . Het is een nieuwe multimediale cultuur die geboren wordt en te maken heeft met computer en virtual reality

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
De voornaamste veranderingen situeren zich in de manier waarop cultuur aan bod komt in de media: cultuur als evenement, als consumptie-artikel...Deze commerciële ingesteldheid speelt niet alleen mee in de selectie en presentatie van cultuur aan het publiek; ze is ook terug te vinden in de tijd die de criticus verwacht wordt te spenderen aan...Er wordt dan rekening gehouden met: 2 uur voorbereiding 2 uur verplaatsing 3 uur in het theater 2u30 schrijfwerk 30 min administratief werk (reservatie, overleg met de redactie

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Het programmaboek stelt het initiatief voor als volgt: 'Aan vier organisaties die in Brussel op een hoogsteigen manier met cultuur omgaan heeft het festival een carte blanche gegeven...Deze kleinschalige organisatie, die de Arabische cultuur beter bekend wil maken bij alle geïnteresseerden van Belgische of niet-Belgische oorsprong, heeft zich in zijn vreugde over het krijgen van een...Door ook de buitenlandse partners en produkties expliciet te koppelen aan een Brusselse initiatiefnemer, in overleg met de festivalleiding, is er minder kans op een presentatie in het ijle

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Ik ben daarom zeer boos dat het laatste decreet voor de culturele centra volledig onbewaakt tot stand is gekomen, zonder enig overleg met de kunstensector...Bruno Verbergt: Ik treed minister Martens bij als hij zegt tot één Raad voor Cultuur te willen komen...Als ik zie wat er naar onderwijs en cultuur gaat, dan zouden beter deze tussenschotten eens opgehaald worden

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Het minste dat je kon verwachten was dat er betere en juistere taakomschrijvingen waren meegegeven en dat er grondiger overleg had plaatsgevonden tussen de verschillende schrijvers...Na de oorlog kwam cultuur onder de bevoegdheid van het (nationale) Ministerie van Onderwijs, totdat in 1958 het eerste Ministerie van Cultuur het licht zag...Hiermee ging ook de eerste linguïstische splitsing van de Belgische cultuur gepaard, de opdeling in een Vlaamse en een Franse sectie

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Het isolement dat Marx bij de kleine Franse boeren in het midden van de 19de eeuw vaststelt, brengt hem ertoe om dit gebrek aan onderling overleg en organisatie te koppelen aan de onmogelijkheid van...Het is mede hun ervaring van de westerse omgang met hun cultuur, die voor mij in de jaren negentig tot drie grote, zij het vaag afgelijnde denkrichtingen in het interculturele discours (met inbegrip...een Chow Chow x Labrador en is het dus geen 'echte' hond, maar een kruising), draagt de culturele hybride nu eenmaal de 'onzuiverheid' in zich (aangezien men over cultuur nog steeds in termen van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK