Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


826 document(en) met "Onze+Lieve+Doden" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Ge sart me, Herkuul, naar 'n vechtpartij, Ik sta mijne' man tegen honderd Brabo's! Tijl Onze lieve Heer, hou den moed er in, en maak dat m'n tanden niet gauw verslijten...En hij begint z'n avondbeê: Onze Lieve Vrouwke van Vlaanderen, luister: Dees is een avond veel schooner dan de ander, want ik leef in verwachting van groot geluk...Tijl We vieren vandaag onze hemelvaart

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De bittere verwaarlozing van alles en iedereen wat onze eigen tijd vooraf is gegaan, heeft hem voortijdig doen verdwijnen uit het reliëf en het bewustzijn...1926) poneert Van de Velde: "Toneel moet onze woordvoerder zijn voor de actuele noden en ideeën...Zijn tekststructurele vernieuwing, zijn theatrale onderdanigheid, zijn apsychologische ontwikkelingsritmiek maakten hem tot een revolutionerend auteur, binnen onze nationale context uiteraard; zijn

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
De mogelijkheden die hij in Nanterre vroeg en kreeg zijn naar onze normen gewoon duizelingwekkend ; een subsidiepakket van om en rond 150 miljoen, een indrukwekkende staf medewerkers en een eigen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Reeds de eerste repliek in Bekende gezichten, gemengde gevoelens gaat daarover: "En we hebben -- in die schuilkelder heerste voortdurend zuurstofgebrek -- en we stonden naast elkaar en we drukten onze...Overal in Vlaanderen ontstaat toneel dat volledig anders is dan het collectieve, activerende acteurstoneel of het ABBAH-theater van onze grote en kleine kamergezelschappen...Maar, ze kunnen een overzicht bieden, een context voor de indrukken die ónze buitenlandse collega's bij bezoeken aan West-Duitsland of gastprodukties van onze theaters opgedaan hebben

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
moesten onze contacten maar weer eens verbeteren, op een andere manier dan dat ik een verbijsterde brief aan uw minister van cultuur moet schrijven om te vragen of het werkelijk waar is dat het

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Het verdient dus onze bijzondere aandacht dat er in het Gentse twee gezelschappen hun eigen werk onbevredigend vonden en onbevangen aan een herinterpretatie begonnen: het NTG vond dat Hamlet, waarmee

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Hij heeft voor deze eerste opdracht uit zijn ambtstermijn als directeur, een beroep gedaan op één van onze beste Belgische componisten

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Luister he vriend, ik kan veel verdragen, maar als ze nu in café's ook al met onze voeten beginnen te rammelen, dan zeg ik neen he...stilte) Mijnheer Van den Water, zei ze, het is delicaat, ik heb uw vrouw en mijn man betrapt, in onze wijnkelder, en niet voor een rondleiding, als u begrijpt wat ik bedoel, mijnheer Van den Water...Juul Ik probeer... Fie We gaan met Jeronimus klappen... Juul Ik niet, ik kan niet... Fie Het is onze enige uitweg, Juul

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Eigenlijk had het boek met dit artikel moeten beginnen: op duidelijke wijze wordt hier aangetoond dat er in de manier van programmeren van onze theaters (op enkele uitzonderingen na, zoals...Waar is ze, de consequente politiek van onze grote schouwburgen (alleen het NTG deed wel pogingen in die richting) om auteurs te 'maken'? De betere voorbeelden en hun resultaten liggen nochtans

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
vergelijkbare evaluatie van onze samenleving die (volgens hen) zichtbaar op de ondergang afstevent

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
hebben die twee stukken met elkaar vergeleken, eigenlijk onvergelijkbaar maar toch twee uitgangspunten van één auteur met 16 jaar ertussen, en mét onze problemen of de zaak niet te dicht bij de...Wat dat betreft is hij statuair, hij bevindt zich binnen de vooroordelen van onze samenleving en hanteert die ook...bespreken wel eens iets en dat vindt dan plaats in het repetitielokaal, dat ook onze vergaderruimte en ons kantoor is. Het is wel heel groot, met verschillende hoeken, er zitten wat mensen te werken

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
de mate dat we eerlijk blijven en dat we onze situatie juist kunnen verwoorden, kan dit goed theater opleveren

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Onze gezelschappen moeten hem maar eens wat gratis tickets sturen...Onze Filharmonie van Antwerpen had vorig seizoen 5%. Die 70% heeft alles met kwaliteit te maken, waardoor ze in het buitenland gevraagd worden tegen een bepaald honorarium...het buitenland zijn vooral onze groepen bekend die buiten het decreetsysteem vallen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Ze stellen vragen over onze preconcepties

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ten eerste loopt Bond zo niet het risico zijn publiek te verliezen en ten tweede is geweld het symptoom bij uitstek van onze maatschappij

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
zijn we samen onze carrière begonnen...Decleir Toen ik hem als lesgever in de Studio ontmoette, waren wij volop in onze 'Sturm-und-Drang*-perio-de en dat klikte heel goed met zijn ongelooflijke wil om dingen te doen...Weer vier jaar later werd onze samenwerking steviger, en mijn ondertussen wat zoekgeraakte zelfvertrouwen opgevijzeld in het Raamtheater

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar wij waren jong, wij hadden onze politieke overtuigingen, maar konden ons aan geen enkele partij binden...Hier gaf het een schok en het Vlaamse Volkstoneel kon gebruik maken van een typisch Vlaamse kwaliteit: onze acteurs zijn niet té beschaafd, zodat ze een grote directheid hebben...Het heeft ook met poëzie te maken: de tekst concentreert onze wrevels en onze vreugdes

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
onze jonge tijd waren er redenen om je tegen de bestaande situaties af te zetten...Een van onze jonge koreografen is een stage gaan volgen bij Merce Cunningham

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De vertoning ontrolt zich als een mechaniekje ; het raderwerk van de vaudeville-structuur draait duidelijk en technisch helder voor onze ogen voorbij, maar daar blijft het dan ook bij...Maar het publiek van Labiche leefde trager dan wij en was niet dolgedraaid door vertelsnelheden als die van onze wekelijkse Dallas...Men zou wensen dat onze actrices dit gingen bekijken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Mama eindigt met het oude hoopvolle schema dat vandaag in onze werkelijkheid geen bevestiging vindt (een onzekere blik van de actrice aan het slot als enig in vraag stellend gegeven kan de rest van de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK