Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


93 document(en) met "ontwerpen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
1963 tot 1969 te Bremen, waar hij ontwerpen maakte voor opera en operette...Toen Mortier dan directeur van de Munt benoemd was, stelde hij me eerst voor om de decors te ontwerpen...Welke elementen in La Clemenza sluiten bij deze filosofie aan ? KEH: Vooraleer ik ben gaan ontwerpen, ben ik naar de zaal van de Munt gegaan om het allemaal eens goed te bekijken

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
demonstratie ter beschikking stelt en de behoefte een spel code te ontwerpen waarin en waardoor de acteur zijn innerlijk bewustzijn waarneembaar weet te maken

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Om de Vlaamse inzending enigszins als een geheel te kunnen presenteren, werd gekozen voor 'constructivistische' ontwerpen, wat in de verantwoording bij de catalogus als volgt wordt omschreven: "een

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Er zijn zovele knappe ontwerpen in de moderne literatuur, om van de wereldliteratuur niet eens te praten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Hierbij werd hij geholpen door de ontwerpen van Achim Freyer, die voor verschillende personages schitterende karikaturale kostuums heeft ontworpen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Als posthume hulde drukken wij hier twee nooit eerder gepubliceerde teksten van hem af: Onbekende Bewoners, omdat het een van zijn gaafste ontwerpen is, een synthese bijna van de hem eigen thematiek

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Beroemd werd hij niet alleen als medestichter van de Deutsche Werkbund, een voorloper van het Bauhaus, maar ook omdat keizer Willem II publiekelijk had laten blijken van zijn ontwerpen niets te moeten

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Maar we zijn er in de loop der tijden in geslaagd duizenden ontsnappingsmechanismen te ontwerpen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
wereldtentoonstelling van Chicago speciaal te ontwerpen Zijne Majesteit Koning Albert von Sachsen vergeleek de hersenbanen met een spoorwegnet en was

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Voor de eerste produktie, Don Carlos, met decors van Frigerio, heeft Oechslin alles zelf moeten ontwerpen én tekenen, het personeel werd pas later aangeworven

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Kunnen de mensen die de artistieke cultuur hebben voortgebracht, modellen ontwerpen voor een samenleving

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Met behulp van schetsen en schilderijen worden scènische ontwerpen gemaakt die dan via acteer-materiaal veranderd en 'levend' gemaakt worden

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
1981 werd ze reeds gevraagd een choreografie te ontwerpen voor de GRCOP, de experimentele groep van de Parijse Opéra...1981 al werd Lucinda Childs aangezocht door het Museum of Contemporary Art-in-wording van Los Angeles om een choreografie te ontwerpen voor de reeds lopende programmatic Het museum wil namelijk alle

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het was voorbereid door opeenvolgende ontwerpen en voorstellen: van minister Frans Van Mechelen (CVP) in 1972, van volksvertegenwoordiger Jos Van Elewijck (SP) in 1973, van minister Jos Chabert (CVP

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Hier stoot men op ontwerpen van impressionisten als M. Wrubel en K. Korowin, Art Nouveau-ontwer-pen van o.a...Het hoofdstuk over het constructivisme vangt aan bij de ontwerpen van K. Malewitsch voor Sieg über die Sonne uit 1913...Het voor deze tijdsspanne tentoongestelde materiaal valt onder te brengen in twee "tendensen". Een eerste groep wordt gevormd door ontwerpen die eigenlijk niet meer zijn dan het overbrengen van een

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het geheel is een ontwerp van de Nederlandse kunstenaar Peter Struycken, bekend om zijn ontwerpen met repetitieve kleur- en vormstructuren die per computer uitgewerkt worden

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Aan ons als toeschouwer, of als verantwoordelijke voor de nieuwe ontwerpen, of als deelnemer in de creatieve impulsen die van dit soort projecten uitgaat, om te bepalen in hoeverre de nieuwe

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Xavier Crols heeft naar de oude ontwerpen een nieuw geheel gemaakt

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Hij had voor Ajax verschillende ontwerpen gemaakt; die vond ik niet goed


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK