Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Ontwerpdecreet"Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Op het ontwerpdecreet van Dewael kwam in eerste instantie weinig reactie los, men wachtte liever op de Vlaamse Executieve die de ambities van de 'oppositieminister' wel zou fnuiken...Naar mijn gevoel haalt de euforie van de erkenning hier de bovenhand op de realiteit van het ontwerpdecreet : er is de eis om enkel (relatieve) debutanten aan het werk te zetten, wat de werkplaatsen...Er zijn twee belangrijke conclusies te trekken uit het verloop van het de- bat over het ontwerpdecreet van cultuurminister Dewael

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Vanwaar toch altijd die nood om bestaande situaties te betonneren in regels en voorschriften ? De vraag is des te prangender, omdat het Ontwerpdecreet, dat straks

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Eén van de belangrijke vernieuwingen van het ontwerpdecreet is net de mogelijkheid voor een instelling om de haar toegewezen portefeuille naar eigen keuze te beheren

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Etcetera 32 werden de grote lijnen van dit ontwerpdecreet geschetst en een aantal knelpunten uit de doeken gedaan...Maar iedereen was het er met hem over eens dat men met het jongste ontwerpdecreet de boot gemist heeft voor een specifieke en noodzakelijke wetgeving voor het Hoger Kunstonderwijs

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De Staatsraden hadden echter wel opmerkingen bij het feit dat er in de vorige versie van het ontwerpdecreet geen duidelijke voorwaarden voor de erkenning bepaald waren

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Onder de verschillende administratieve veranderingen schuilt echter de echte omwenteling van dit ontwerpdecreet: alleen de in het decreet opgenoemde steden (of gemeenten met een...Omdat Brussel natuurlijk geen gemeente in Vlaanderen is, wordt de VGC als aanspreekpunt voor Brussel in het ontwerpdecreet vermeld

Nr. 76, Maart 2001 • 
Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
De indeling van de steden in categorieën in het ontwerpdecreet bepaalt m.a.w...Wat het ontwerpdecreet eigenlijk doet, is de hardheid van die vraag in een indelingsgrond omzetten en er tegelijkertijd een kwaliteitsbeoordeling aan koppelen


Development and design by LETTERWERK