Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


811 document(en) met "NOOIT" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bij iedere scène vormt die toeschouwer het station om tot een funktioneel kader voor de dramatische handeling: het station is nooit een station...Tot in België is dat gezelschap nog nooit geraakt...komedies zijn medeburgers alleen maar wat amuseren door ze voor schut te zetten ; hij had evenwel nooit de bedoeling om maatschappelijk geëngageerd te schrijven

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
moeten er dus een andere naam voor bedenken, waaruit nooit kan worden afgeleid dat er tussen 'traditioneel-burgerlijk' en 'theater' ook maar enige band zou kunnen bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
De beweging wordt nooit mechanisch dankzij de bravoure waarmee de ritmes zolang aangehouden en zo subtiel gewijzigd worden

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
De vraag 'waarom' kan bij deze produktie nooit gesteld zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Alles begint natuurlijk bij Mallpertuis waar men niet inziet dat men de grote rolbezetting van Richard III nooit (financieel en artistiek) kan opbrengen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
De overige mannen zijn schimmen: Paul Röttger loopt hier nog altijd rond even onovertuigend te zijn als in de vorige produkties (al wordt het nooit zo erg als in Tartuffé). Fred Vaassen interpreteert

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Je lacht groen om de groteske exploten van zijn Richard, maar pijn doet het nooit, daarvoor is de voorstelling te mat

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Waar goed theater nooit weg is Zoals : 13 en 14 januari: Het Trojaanse Paard - "Torquato Tasso" 24 januari: Baal - "Kalldewey Farce" 27 januari : Het Raamtheater - "De

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Mime ligt al tussen theater en dans in, maar zelfs al gaat het zijn act al zo sterk abstraheren en wordt de beweging op zich een belangrijk element, toch wordt het nooit zuiver dans

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
een voorstelling worden steeds veel vragen opgeworpen, nooit dringt men antwoorden op

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Pina Bausch heeft zich nooit door een stuk grenzen laten voorschrijven of het nu Blaubart heette, Die sieben Todsünden of Mac-beth, steeds heeft ze er iets van haarzelf uit gemaakt, dat zich sterk van...Ze onderbreekt nooit, laat ieder tot het einde fantaseren, ook als iets duidelijk de verkeerde kant opgaat...Deze papiertjespatience komt nooit uit, maar soms ontstaan reeksen die wel zinvol zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ook heb ik nooit als rang of als bezit gezien wat de natuur of het geluk me gaf...Zijn gemoed brengt wat wijd verstrooid is bijeen en zijn gevoel beleeft wat nooit is beleefd...Maar al bezit hij veel, geeft veel, aan zijn borst kan men nooit rusten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Nooit staat iets voor zichzelf of op zichzelf

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De bloedeloosheid van nooit volkomen slagen en zelden helemaal mislukken...Kritiek mag nooit drammerig worden, niet vanuit de geestdrift en niet vanuit de afkeer

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar geluk, dat nooit". En de goden kan het geen moer schelen...Als wij exacte boekhouders waren geweest, dan hadden wij nooit theater gemaakt", verzucht hij

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Binnen een volmaakte stilstand wordt aldus van tijd tot tijd uit pure balorigheid een hoopgevende produktie geboren, maar die nooit een echte golfbeweging doet ontstaan

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Maar het kan best zijn dat dit voor een buitenstaander niet zo duidelijk is, ook al omdat het hem nooit met zoveel woorden werd uitgelegd

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Julien Schoenaerts en Jo Demeyere laten zich niet in de boot nemen voor iets wat niet door en door theatraal is. Verder is het wel duidelijk geworden dat de "nonsens" nooit zoveel betekenissen heeft

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Doch die hartstocht kan met allerlei nevenverschijnselen gepaard gaan, die zelden of nooit geformuleerd worden omdat ze zo triviaal zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK