Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


351 document(en) met "noch" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ons Vera heeft me ooit heel wat laten lezen, amai mijn frak, daar kunt ge kop noch staart aan krijgen, en dan wou dien halve gare, dat ze er nog naar luisterde ook

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Bij Radeis worden conflicten verinnerlijkt noch opgelost

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De daden die dan gesteld worden, hebben weinig literaire inhoud: noch van het boek, noch van de muziek, noch van de toneelstukken kan men een korte inhoud geven

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ik hoor stemmen opgaan over een groot gezelschap in het Raamteater, maar ik zie dat niet, noch doorzijn persoon, noch door de mogelijkheden die daar liggen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De Vlaamse pers liet het afweten, aan de progressieve, noch aan de conservatieve kant wou men voor een 'vuile' tekst van Claus iets doen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het Karl Valentin-spek-takel, Het Laxeermiddel) en anderzijds tragedie-vormen (van Geloof, Hoop en Liefde over Ah Kiou tot De Pelikaan). Gertrud was nauwelijks ernstig te nemen noch vanuit een...komische, noch vanuit een tragische "gezichtshoek

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De uitwerking die dit thema vandaag krijgt is zonder subtiliteit noch dubbele bodem

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Monsaert Rechts onder: Look back in Anger (Toneelstudio 50 -Arca, 1958) Klassevijand, Lysistrata, De Belgische Cirque, Concert à la carte, Noch yis noch vlees

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
brothers" (Brian Auger in Street Noise). Maar noch de ruimte en haar gebruik, noch de tijd en zijn acciden-teringen hebben voldoende expressieve kracht om een reële basisstructuur voor deze

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Daarna "hakte hij," aldus Bert Ghysels, "alle kabels door". Het theater zoals het hier gemaakt werd, interesseerde hem niet (meer), noch in zijn artistieke pretenties, noch in het pseudo

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Zonder programmatiesubsidie van stad noch staat is Open Theater langzaam uitgedoofd, op enkele sporadische tekenen van leven (o.a

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Toch schrijven we hier onze poging tot portret, wetende dat we niet volledig zullen zijn, noch in veldbreedte, noch in diepgang

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Een passantenwereld bevolkt met louter ruggen ("Am ganzen Körper bin ich nur noch Rücken"). Alles ademt een zielige misère, ruikt naar muffige middelmatigheid

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Toen ik Laban leerde kennen - en dat zal ik nooit vergeten - vroeg ik hem: hoe komt het dat u die schitterende matière van u alleen 'aan deze kant' gebruikt, dat men noch in Frankrijk, noch bij ons

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
De dennebomen noch het perspectief kloppen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
vegetatieve eenheid ™ noch goed noch slecht, slechts zijnde -- die, aldus tenminste Lindsay Kemp, achter de myriaden verschijningsvormen kan worden vermoed en teruggevonden en waarmee -- soms, over de...een te groot financieel verlies, raakt kant noch wal

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Een voorstelling die mij toen -- het was mijn eerste kennismaking met Grips zélf -- erg ontgoochelde: was dit dan die gangmakende 'revolutionaire' groep ? Noch in dramaturgie, noch in spel

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Er worden kosten noch moeite gespaard: voor het Antikenprojekt onderneemt men een reis langs de eilanden van de Middellandse Zee, Shakespeare zoekt men in Engeland zelf op, voor alle acteurs is er een

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Wielopole-Wielopole getuigt van een totaal artistiek engagement dat echter op geen enkel moment leidt tot hermetisme, noch vervalt in louter estheticisme

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zelfs indien dit soort theater nooit de pretentie noch de intentie had de rol van artistieke avant-garde te vervullen, toch is het wel degelijk een beweging geweest die het Vlaamse theater vernieuwd...Om de glamour van de musical én van de, via het personage van Gusta Galère opgeroepen, variétéwereld weer te geven, zijn duidelijk noch artistiek, noch materieel voldoende middelen voorhanden...een publiek als lijfelijke getuige optreedt-- blijkt men niet in staat noch een realistische, noch een nieuw-tragische syntaxis te vinden om over het gewone dagdagelijkse doodgaan te spreken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK