Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Naast Bourdieu"Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Bourdieu ziet een veld als een relatief autonome sociale ruimte die werkt volgens een eigen logica...Dit veld van culturele produktie wordt volgens Bourdieu afgebakend door twee polen: aan het ene uiteinde vinden we de commerciële massaproduktie, aan het andere eind de beperkte produktie voor een...Het gaat hier dan vaak om regionale correspondenten die naast het lokale theatergebeuren nog verslag moeten uitbrengen van de gemeenteraad of de aanleg van een plaatselijk zwembad

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Decorte, 1991:73) Door naast de geïnstitutionaliseerde thea-terinfrastructuur allerlei jeugdclubs en cafés te bespelen, door zijn frivole optreden in Sterrenwacht en een 'bedenkelijke...Bourdieu, De regels van de kunst

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Naast een economisch kapitaal zouden bijvoorbeeld wetenschappers of artiesten zich kunnen beroepen op een erkend symbolisch of cultureel kapitaal, een vermogen aan aanzien eerder dan een aanzienlijk...Bovendien gaat het primair om een geloofsconstruct, zoals trouwens ook Bourdieu niet ophoudt te benadrukken...Deze zienswijze verruilt het organisatorisch naast elkaar bestaan van geld en kunst, wetenschap, politiek,... voor een hiërarchische verhouding waarbinnen de economie bij wijze van spreken alles

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het enigmatische geluid van didgeridoos van de aboriginals uit Australië naast moderne Europese klassiek, wervelende percussie uit Rwanda naast muzikale composities uit de tijd van Keizer Karel...Het verdient aanbeveling om naast landkaarten die Noord bovenaan hebben, ook kaarten uit te geven met Oost, West en Zuid boven...Everlyne Nicodemus gebruikt de inzichten van de Franse socioloog Pierre Bourdieu om de manier te beschrijven waarop de kunstmarkt omgaat met zgn

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Naast zijn politieke engagement blijft Claude ook actief als literair essayist...Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
om het met Bourdieu te zeggen: 'De 20ste-eeuwse kunstliefhebber ziet het eigen oog als een gave van de natuur, terwijl het het produkt (sic) is van de geschiedenis...Daardoor alleen al kan hij de maatschappij niet naast zich neerleggen

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Nu wordt de dynamiek van het veld volgens Bourdieu bepaald door "la lutte permanente a l'intérieur du champ". Vanuit deze logica van permanente strijd is het normaal dat tijdschriftenmakers ook...Met zijn publicaties en publieke interventies heeft Rudi Laermans de voorbije decennia de Vlaamse podiumkunsten vertrouwd gemaakt met de cultuursociologische analyses van Pierre Bourdieu...Naast Bourdieu is de systeemtheorie van de Duitse sociale wetenschapper Niklas Luhmann een belangrijke methodologische onderbouw

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
stellingenoorlog is, overigens een opvatting die in een ietwat andere versie ook het oeuvre van Pierre Bourdieu schraagt...Naast allochtonen zijn vooral kansarmen de geviseerde doelgroep...Pop en rock, mode, film, jazz, strips, de misdaadroman,...: in al deze domeinen bestaat er naast de populaire main-stream een breed gevarieerd pallet van artistieke 'uitdiepingen'. Dat, vooral dat

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Natuurlijk kan je allerlei kritische bedenkingen formuleren bij de lichtjes euforische conclusies: dat de culturele elite altijd wel nieuwe distinctiemechanismen zal ontwikkelen (Bourdieu); dat het...Kunstenaars en culturele instellingen opleggen om een 'sociale mix' te bereiken - en dan nog liefst bij elk van hun initiatieven - is echter totaal naast de kwestie: het helpt noch de (potentiële

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
onderzoeksleider Pierre Bourdieu hoe bewust werd uitgegaan van het naast mekaar zetten van verschillende, ook onderling niet met elkaar te verzoenen discours: 'à In manière de romanciers tels que Faulkner...kan bereikt worden door complexe enkelingen behorend tot een bepaalde groep of gedachtegoed naast elkaar te zetten of de toeschouwers minstens die idee mee te geven van de potentiële mens...Epiloog i Oefenen in het innemen en naast elkaar laten bestaan van een veelheid aan standpunten ten aanzien van mensen (personages) en gebeurtenissen, het verantwoord omspringen met

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Bourdieu) beschouwde, heeft niet geleid tot een verandering van de sociale topologie van het theater...de kringen van het theater wordt er naast het streven naar zelfregulering nog een andere poging gedaan om het isolement te doorbreken, door het zoeken naar een nieuw politiek en maatschappelijk

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Bourdieu verdient postuum een wederwoord, omdat hij zich in diverse publicaties zeer expliciet en hard heeft uitgesproken tegen actor-netwerktheorie...Enkele inzichten van Bourdieu worden behouden en vervolgens gecombineerd (...) empirische bevindingen aan de meest uiteenlopende theoretische invalshoeken gekoppeld...Dit stelde Gielen zelf in verband met Bourdieu (rond 'doxa') vast

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Met Pierre Bourdieu kunnen we spreken over een ‘structurele hypocrisie’ van de hedendaagse, culturele productie: het kritisch, politiek en sociaal relevante is een leitmotiv geworden, een...Blijkbaar kan kunst steeds minder worden aanzien als de geïncarneerde ‘andere’ naast de bestaande maatschappij

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Structuren Naast de artistieke kwestie is een tweede wrijfpunt terug te voeren naar structurele verschillen...Voor socioloog Pierre Bourdieu was kritische reflectie een essentieel instrument voor transformatie en lang vóór hem sloeg Aristoteles die tragedies het hoogst aan waarin een plotselinge omslag...Omgekeerd krijgt elke leer- ling in de Koninklijke Balletschool Antwerpen (KBA) les in hedendaagse dans en improvisatietechniek en is er in de hoogste jaren een optie ‘moderne dans’ naast


Development and design by LETTERWERK