Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Minister Coens-eerder"Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
De Koninklijke Muntschouwburg diende, gezien zijn statuut als Nationale Instelling, bij twee nationale ministeries ondergebracht te worden en hangt als dusdanig af van de Ministers Coens en Bertouille...Bovendien zetelen in deze Raad van Beheer nog twee regeringscommissarissen (een voor elke minister) en een afgevaardigde van het Ministerie van Financiën, die over een vetorecht beschikken

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Misschien ontpopt de nieuwe minister zich als de Jack Lang van België...Hij maakte ook keuzes, nu is hij geen minister meer en het beleid wordt weer omgegooid...Poëzien zou volgens hem eerder een 'edukatieve dienst zijn', vertelt Robert Van Yper (administratief direkteur). Drie weken later stuurde Dewael een brief aan Coens dat de scholen meer aan kuituur

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
de toespraak van Minister Dewael op het Kleutertheaterfestival in Tielt - zie ook Etcetera 17) om aan het gehele jeugdtheater meer armslag te geven, blijven de rijkssubsidies in deze sector miniem...Een belangrijk deel van de eigen inkomsten van de jeugdtheatergroepen moet gehaald worden uit schoolvoorstellingen: dat deze laatste-na de ingrepen van Minister Coens-eerder aan inkrimping dan aan

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Rudi Clause: "Het feit dat er in Vlaanderen inderdaad nog geen plaats was waar men pedagogisch kon leren werken met theater en men dus over de grens moest; en de invoering door minister Coens van een

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Gerardjan Rijnders, Pick-Up Binnenkort zal de Vlaamse Raad zich moeten uitspreken over het decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs zoals het werd geformuleerd door Minister Daniël Coens...Minister Coens wil wellicht een en ander geregeld zien voor het einde van zijn ambtstermijn...van Minister Coens

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Even hing men aan de alarmbel, toen in december duidelijk werd dat op het kabinet Coens nog een nieuw decreet in de maak was, nl...Op dat ogenblik lag het in de bedoelingen van minister Coens de hervormingen reeds vanaf volgend academiejaar in voege te laten treden, maar de besluitvorming loopt via kronkelwegen


Development and design by LETTERWERK