Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


250 document(en) met "Minister" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Toenmalig minister van Cultuur Renaat Van Els-lande zaaide cultuurspreiding over Vlaanderen en Gent oogstte het NTG

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
De minister laat niet na de uitheemse theatercultuur nog eens extra te favoriseren door de oprichting van het Vlaams theatercircuit, dat bijna uitsluitend buitenlandse produkties promoot...schrijft de minister dat het NVT een uniek fenomeen is, dat tegelijkertijd het geld van de overheid aanwendt om te investeren in de toekomst...Om deze redenen betwijfel ik of de Minister over de nodige morele en vakkundige eigenschappen beschikt om het hoge ambt van Minister van Nederlandse Cultuur waar te nemen

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
die eerste jaren na het in voege treden van het decreet, werden door minister De Backer op advies van de toenmalige RAT met gulle hand ongeveer alle beschikbare middelen uitgedeeld...Brussel Uit de recente beslissingen van minister Poma m.b.t...Vandaag weigert minister Poma de indexaanpassing van 6% aan: Bent, Vormingstheater (Vuile Mong), BKT, Zwarte Komedie, HTP, Schooljeugdtheater en Poëzien

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Over het belang van de toeschouwersinteresse citeert Minister Dewael in zijn beleidsnota vader Mo-zart die er zijn zoon toe aanmaant het grote publiek niet te verwaarlozen...kunnen alleen maar hopen dat de Minister en zijn staff zelf de nodige creativiteit aan de dag zullen leggen of alleszins de vrije ruimte zullen geven aan die creativiteit...Brinkman, de Nederlandse minister van Cultuur vatte het cultuurbeleid ooit als volgt samen: "De overheid organiseert ter wille van het algemeen belang een in wezen anarchistische tegenkracht". Precies

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ik kan alleen maar hopen dat de minister van cultuur een goede loodgieter wordt...gedeeltelijke decentralisatie van het Franse cultuurbeleid onder (nu alweer ex-) minister van cultuur Jack Lang...Een permanent gesprek tussen de minister van cultuur en cultuurdeskundigen van alle sectoren dient zonder verwijl georganiseerd te worden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
omdat het onzin is; daar geldt dezelfde regel als voor de criticus: de minister moet iemand zijn die zich persoonlijk inzet voor de zaak en daar dan ook zelf beslissingen in neemt

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
En de minister klopt zich op de borst als bij de algemene bezuinigingen "de kunsten relatief zijn ontzien", (het gaat hier om 0.18 procent van de rijksbegroting). Wat de overheid voor kunst...De raad adviseert de minister maar is onderbezet en fungeert vooral als doorgever, als geld-verdeler

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
De minister begon met een handig gedraaid citaat van Strindberg waarin deze pleitte voor géén staatssteun aan de kunsten omdat alleen op die manier "de natuurlijke selectie volgens welke de besten

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Op woensdag 4 juni werd in de Vlaamse Raad door de "Vlaamse premier" Gaston Geens - dus niet door de verantwoordelijke minister, Patrick Dewael - bekend gemaakt dat Theater Poëzien, BENT, Merkems

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
ik het eerder opnam voor minister Poma en het werd hem in mijn column niet duidelijk of mensen als Jan Fabre en Anne Teresa De Keersmaeker er werden gerekend tot de artiesten wier mediocriteit en hang...Minister Poma laat geen herinnering na aan een beleid dat schitterde van intelligentie...Misschien is hij in vergelijking met zijn voorgangers bevoorrecht: welke Minister van Cultuur in Vlaanderen kreeg ooit zoveel voorbereidend denkwerk over beleid toegespeeld als hij

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nu, het Conservatorium Brussel lag op vijf minuten, en een samenwerking lag dus voor de hand, maar zo simpel gaat dat dus niet: Conservatoria behoren tot de bevoegdheid van de Minister van Cultuur

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Fons Van Impe van het kabinet had een minister, Van Elslande, die kon luisteren, en die deed dan ook wat...Van de minister, je weet wel, Poma, kreeg ik zelfs antwoord...Misschien dacht de raad en de minister dat ik naar een gezelschap zou gaan dat ze niet welgevallig was

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
het kader van deze actie reisde hij het land af om geschikte ruimten te vinden, overlegde met gemeentebesturen en ging zelfs met de minister van Landbouw onderhandelen over de recuperatie van...Tijdens dit onderhoud, rustig babbelend met de minister, rolde Coluche zich in alle kalmte een hasj -sigaret... Tot in maart 1986 presenteerde Coluche dagelijks een razend populair

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Gelezen "Men zegt nu: 'Mijnheer de minister, u schrapt vijf gezelschappen...Minister Patrick Dewael in De Morgen, 16 juni 1986 "Shakespeare zegt in Hamlet dat de akteur een kroniek van zijn tijd is. Het is een illusie om te denken dat het publiek door een toneelstuk

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Hij noemde minister Van Mechelen in het openbaar "die smeerlap met zijn vlinderdasje", hij uitte in de klas kritiek op de leiding van het RITCS en stond vaak op Amsterdamse planken, wat door een...overdruk van maken en op het bureau van de nieuwe dynamische minister leggen

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De programma-verklaring van de huidige Vlaamse minister van cultuur gaat uit van dezelfde principes als die welke we in dit hoofdstuk formuleerden...de verantwoordelijke minister de door De Grauwe gevreesde cultuurtsaar zou zijn

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Maar stel dat er op de post van minister van cultuur iemand uit het vak zou zitten, die kunst au sérieux neemt, is er dan geen politiek denkbaar waarbij met hetzelfde budget de kunst gepromoveerd...Ook een minister van cultuur die uit het vak komt en bereid is voor zijn zaak te vechten, blijft onderhevig aan een politieke druk waaraan hij zal bezwijken

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De paradoxen zijn veelvuldig: in het advies wordt speciale aandacht besteed aan kinder- en jeugdtheater; ook in de stellingen van minister Dewael vinden we dit accent terug...Hoe valt dit te rijmen met minister Dewaels recente nota over meer cultuur in het onderwijs

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Misschien ontpopt de nieuwe minister zich als de Jack Lang van België...Hij maakte ook keuzes, nu is hij geen minister meer en het beleid wordt weer omgegooid

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Toenmalig Minister van Cultuur Rika De Backer bracht nogal wat warme gevoelens op voor deze jonge theaterturken en daar profiteerden de anderen mee van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK