Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Met Route" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
De verwantschap met het toneel beperkt zich tot de overeenkomst van een stekelbaarsje met een haai...dit op met rauwe holle kreten, met uit-de-tijdse operabravour, met potige gesticulatie à la King Kong, een oerwoudnikker zoals wij die ons in kolonialistische zelfgenoegzaamheid inbeelden...Met elke theatermaker was hij in principe bereid op reis te gaan, zonder stafkaart of uitgestippelde route

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
Dat dat op dit ogenblik niet het geval is, heeft volgens mij evenveel te maken met de tamelijk gesloten theaterwereld en zijn onderlinge positioneringen als met de eerder academisch geschreven...Hij maakt je deelgenoot van zijn liefdes, zijn ontgoochelingen, zijn worsteling met het theater en wat het te bieden heeft aan het publiek, aan de samenleving...Er wordt dan rekening gehouden met: 2 uur voorbereiding 2 uur verplaatsing 3 uur in het theater 2u30 schrijfwerk 30 min administratief werk (reservatie, overleg met de redactie

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
Met de woorden die ik dan overhoud en met de woorden die ik weggooi...Een rijhuis met een poort en een inzetdeur, erachter een onoverdekte ruimte met auto's. Een jonge Marokkaanse stapt uit de poort - nonchalant, een blik naar links en rechts...En ze zijn talrijk, de vrouwen: de oude en de jonge, de dikke, de in het zwart geklede, de met grijze en bruine regenjassen, de met hoge hakken, de met loshangend haar, de modieus geklede, de

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Nova Zembla informeert bij het kabinet of de route die de adviesraad suggereert, nog kan worden gevolgd...Er wordt ook vermeld dat de vier gezelschappen met een som van ongeveer 5,5 miljoen aan alle decretale voorwaarden zullen moeten voldoen...Ik heb na het gesprek met de adviesraad het evaluatierapport nog eens grondig doorgenomen en stel het hier ter discussie

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Het werk van Jan Fabre - niet alleen zijn scenografisch, ook zijn plastisch werk - lijkt op een laatmodernistische manier geobsedeerd door het spel met omhulsel en vaak ontbrekende inhoud, met kleren...die de keizer maken maar de inhoud niet dekken, met de botsing tussen reële lichamen en hun valse functies, met schijn en werkelijkheid, met het aloude dubbelgangersduo dat Voorstelling en realiteit' heet...Op 21 januari 1793 zal dat op het Parijse schavot proefondervindelijk aangetoond worden met de onthoofding van Louis XVI

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Wat met een bepaalde materie gedaan kan worden moet nooit met een andere gebeuren...Volgens mij heeft dit allemaal vooral te maken met marketing en met positioneren, een eigen plaats creëren binnen de context van wat er geboden wordt...Waarom zou je anders kiezen om samen te werken met de artistieke leider van Szene, die worstelt met het uitstippelen van de koers van zijn festival in de schaduw van zijn grote broer, de Festspiele

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
De Beweeging gaf zelf de opdracht voor deze nieuwe creatie van Eric Raeves, compagnon de route van Marc Vanrunxt en twee jaar geleden erg succesvol op het festival met het verwante maar minder...Het eerste deel speelde zich af in een met gaas omspannen kooi van waaruit de danseres haar eigen lichaam 'ontdekte' met behulp van een zaklantaarn...aan de toeschouwer als die in het beschreven fragment enkel een associatie ziet met een kind dat met de handen schaduwfi- guurtjes maakt op de slaapkamerwand

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Waar de publieksparticipatie dus oppervlakkig lijkt te stroken met contact, nabijheid en met communaliteit van verwantschap met de vroegere performances, verraadt de aanpak van Plischke een veel...Het moge eveneens duidelijk zijn dat dit niets meer van doen heeft met een 'temps intensif' (Virilio), dat zich op een instantaan nu toespitst, maar integendeel met een uitgerokken 'temps extensif...Frankrijk is koploper van deze 'trend' met happenings in Menagerie de Verre, de reconstructies van 'founding father and mother' Steve Paxton en Yvonne Rainer door het ensemble Quatuor Knust, met o.m

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Om het even of het een tastbaar kunstwerk is, zoals een schilderij van Luc Tuymans, of een efemere installatie met nevelmachines van Ann Veronica Janssens; niet tastbaar maar met een hoge visuele...Bij Kloosterboer en Brohm heeft de kwaliteit meer met de sterke coherentie te maken dan met een innovatief aspect...Het heeft altijd met de benaderingswijze te maken, met de strategie die je volgt

Nr. 79, December 2001 • Hans Aarsman • Ruis
Een route is geen weg, een route is een verzameling wegwijzers...Twee keer een ongelooflijke dreun met de meetlat op de tafel gegeven met de hoorn er vlak naast...Niet met ideeën in je hoofd, maar met wat er voor je neus gebeurt

Nr. 85, Februari 2003 • (advertentie)
JONGERENFESTIVAL DE MUNT LA MONNAIE INFO & TICKETS: 070/23 39 39 www.demunt.be Opéra Œdipe sur la route + I voorstelling: 15-30-40 € Festival Pass: 4 voorsteliingen: 25-40-50...Weekend 21 -23/3/2003 • OPENDEURDAG (22/3) de Munt • OPERA Œdipe sur la route' de Munt • OPERA Weisse Rose" Ateliers van de Munt • CONCERT met Kazushi Ono° Flagey

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
De herdenking van die historische gebeurtenis was slechts een alibi om de streek kennis te laten maken met de dynamiek die cultuur kan teweegbrengen...Het is belangrijk dat we de culturele actoren in het gebied dat aan Anno'02 deelnam, kennis hebben kunnen laten maken met methodes, met zienswijzen, met een manier waarop je de dingen kan aanpakken...Flanders Fields Museum leper 2 Kunststo(f)f: tentoonstelling met een selectie van designers die experimenteren met nieuwe materialen, vormen en productietechnieken Curator: Hilde

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Ook beelden die niets met het menselijk lichaam lijken te maken hebben, zoals bijvoorbeeld beelden uit de abstracte kunst, zijn verbonden met het menselijk lichaam...Wat deze relatie lichamelijkheid-kunst betreft: op het verwijt dat veel postmoderne kunst obsessief bezig is met het menselijk lichaam, zou men kunnen antwoorden dat, samen met het verdwijnen...een animistische omgang met beelden, waar aan beelden menselijke eigenschappen worden toegedicht, is er geen sprake van een eenrichtingsverkeer tussen lichamen en beelden: de lichamen communiceren met

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Kan men -eens de deconstructie voltooid is en het veld bezaaid ligt met brokstukken- met de mokerhamer blijven zwaaien...En wat zal er gebeuren in deze context met die steeds groter wordende vierde wereld binnen onze maatschappij, met al diegenen die niet -zoals arbeiders- over een economische macht (met name, hun...niet alleen in wat er op de scène gebeurt, maar ook in de manier waarop met de techniek wordt omgegaan, met de promotie, met het publiek, eventuele coproducenten en overheden, in de keuze waar men wil

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
om: spelers van hier gaan (samen met hun Rwandese collega's) een confrontatie aan met de context ter plaatse, beleven op de scène die angst (die niet-westerse groepen die bij ons komen spelen wellicht...Ze hebben immers al zoveel mensen zien langskomen die even met hen praten en dan met 'een goed verhaal' terug weggaan: 'Vous venez prendre nos larmes et après, qu'est-ce qui se passé...Voor de allerarmsten en de ongeletterden hebben wij voorbereidend werk opgezet van ontmoetingen met organi- saties van overlevenden

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Globalisering bewerkstelligt met alle technologische middelen die ons vandaag ter beschikking staan een vorm van bodemonthechting: via internet, e-mail… ben je met alles verbonden, ben je een radertje...Vergeten we niet dat kunst evenveel met afbreken als met opbouwen te maken heeft, met construire evenveel als met détruire...Ik zou me op een gelijkaardige wijze nomadische auteurs kunnen voorstellen die, –samen met een groep of alleen, maar dan in voortdurend contact met die groep, - zwervend over de hele wereld over die

Nr. 98, Januari 2005 • Raymond Frenken • Springdance 2005\ notes : Tussen het alledaagse...
Zo lang maar duidelijk is wat bedoeld wordt met het ‘alledaagse’ in relatie tot een artistieke verwerking...Solo in de badkamer, met z’n tweeën in een slaapkamer, met z’n allen in de woonkamer...Het is een constant spel met vertrouwen en angst, met valsheid en oprechtheid

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
Die avond, terwijl hij slaapt, bindt ze vader stevig vast met een dik touw en verkracht hem met de strap-on dildo die ze die namiddag heeft gekocht...Zelfs wanneer iedereen die dit hoort honderd mensen in zijn of haar vriendenkring kan overtuigen om op te houden met kinderen krijgen, dan nog zal de menselijke soort overleven...Hij had nooit een antwoord verwacht, maar hij kreeg er een, en hij vergaf hen en er zijn zoveel dingen in de wereld die ik niet kan vergeven, maar met mijn ouders en met mijn dochter probeer ik te

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
Een naakte jongen met een papieren mijter op zijn hoofd betreedt de scène met skistokken...Een naakte jongen met een papieren mijter betreedt de scène op ski’s en met skistokken...Een naakte jongen met een papieren mijter op zijn hoofd betreedt de scène, met onder zijn armen het portret van Soemia en een oude tekstverwerker

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het onderscheid met Francesco Maria del Monte en Caravaggio is echter de graad van institutionalisering: waar Caravaggio in een huishouden te gast was, zijn hedendaagse kunstenaars te gast in een...Bepaalde gerechten zijn met bepaalde plekken verbonden – vis met snijbiet en aardappelen in Zagreb, salade met pompoenpittenolie in Graz, pasta met zeevruchten in Castiglioncello, frietjes met...En producenten zouden er, misschien ook samen met choreografen en dansers, meer bij moeten stilstaan hoe de kunstenaars beter in synergie kunnen worden gebracht met het plaatselijke gebeuren in de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK