Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


141 document(en) met "Menselijk Lichaam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Men zou kunnen zeggen : een studie in menselijk gedrag...Zij was bezig elke cel van haar lichaam te vernieuwen...Een andere belangrijke overeenkomst met het theater van het absurde is het spel met de taal, als aanduiding van de onmogelijkheid tot échte communicatie en wederzijds menselijk contact

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
gebruikte om de mogelijkheden van het lichaam als instrument uit te breiden...Zone zoeken twee onhandige, wereldvreemde wezens een doorbraak in het menselijk bestaan om hun eigen plaats te vinden...Links :Marc Vanrunct Foto K. Verstockt Boven : Pierre Droulers Onder : Piramide op de Punt Ze ondervinden dat hun lichaam een prachtig

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
toonde Grotowski heel nieuwe regionen van expressiviteit, die konden worden opgewekt door onnatuurlijk stemgebruik en virtuoos benutten van de plastische, atletische mogelijkheden van het lichaam...Het menselijke lichaam onderwierp zich aan waanzinnige regels...Daarnaast wordt een menselijk gedrag ontmaskerd: men lacht bij haar veel, maar steeds groen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het hele eerste deel verloopt in stilte: de muziek is die van het menselijke lichaam: het hijgen, het tikken van armen tegen de vloer...; in die hele eerste beweging ook, worden zinnen op de grond...naast het lichaam wegglijden... Het licht volgt het spel van combinaties en belicht nu de ene dan de andere stoelengroep...Alceste is me plots ontroerend menselijk; Philinte zou mijn beste vriend kunnen zijn en Celimène... Ach, Celimène

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
De creaties van het Epigonentheater duiden op een onderzoek naar de gronden van het menselijk handelen zonder in realisme, psychologie of symbolisme te willen verzeilen...Het totale beeld was een soort Dali-schilderij: uit een groot lichaam zijn een paar schuifjes getrokken waar bij nader toezien alleen maar smurrie in zit

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ze maakte ons bewust van de mogelijkheden van het lichaam...Ze ging uit van het organische, van de relatie tussen lichaam en ruimte...Ik had altijd gedacht dat als je met het lichaam bezig was, men een taal zou kunnen vinden die het zonder woorden stelde, maar ik verstond er geen bal van

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Die materialiteit wordt afgetast : objecten maken geluid, een lichaam kan bewegen...Hij wordt zeker even sterk bijgestaan door Chris Thys, een actrice die haar lichaam gebruikt om expressief te zijn: iets wat men bij het NTG te weinig ziet...Ze zijn op weg naar een goede vertolking, hebben zorg besteed aan hun personage, nagedacht over wat er gebeurt, maar ze zijn blijven staan, net voor het punt waar het echt boeiend, echt menselijk

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
fysiognomiek) ,van het menselijk lichaam en formuleerde vanuit zijn bevindingen een systeem voor het beheersen van de lichaamsbewegingen...Ook jonge Amerikaanse avant-garde-dansers als Dana Reitz of Molissa Fenley luisteren eerder naar de taal van het lichaam dan dat ze een 'idee' zouden willen uitwerken...Dit is hoogst ongewoon in de Amerikaanse traditie waar de choreograaf, alleszins in de beginfaze, zijn lichaam gebruikt om zijn bewegingstaal te creëren

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Zij struikelt over een lichaam, dat het lijk van haar minnaar blijkt te zijn...De donkere draad doorheen het geheel is in feite het failliet van het menselijk contact, het onvermogen tot communicatie

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Aan de rand van het kamp komt een jonge zwarte het lijk van zijn 'broer' opeisen, maar omdat die werd neergeschoten, kunnen de werfleiders het lichaam niet vrijgeven...een wrange tekening van menselijk vampirisme," d.i...Julien Schoenaerts in De dood lijkt me niet zo'n groot punt, interview met Roger Arteel inKnack, 8 mei 1985,p. 143 "Het theater laat toe de meanders van het menselijk leven te bevaren

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
De acteurs (allemaal schitterend) tonen de stand van zaken met hun lichaam...lijkt het er een ogenblik op, dat er toch één van hen over een miniem sprankeitje menselijk fatsoen beschikt

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Agressie Een alomtegenwoordig fenomeen is de centrale aanwezigheid van geweld en agressie en de keerzijde daarvan, menselijk leed, op de scène...Haar blik glijdt langs de-muur, vooruitlopend op het traject dat haar lichaam zal volgen...Botsing van het lichaam met de muur waaruit de danseres de kracht put voor haar beweging

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
interesseren voor dit aspect van het menselijk gedrag...verschillend (de rust van het beeld versus de onrust van het lichaam), maar wel beide a-historisch, losgesneden uit de geschiedenis van de auteur Heiner Müller...Even dreigt de acteur te mislukken, als ik de indruk krijg dat hij al aan zijn expressief hoogtepunt zit (het trillende en zwetende lichaam, de gesmoorde schreeuw, we kennen het van Van Hove maar het

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Bart Sle-gers bijvoorbeeld zal, voor mij, wel altijd de verscheurde kommandant zijn uit Russische openbaring (H. Muller): zijn gescheurd lichaam trillend van angst, dampend van ingehouden razernij en...afkrabben van elke vernislaag op het menselijk gedrag; een gevoel voor ritme en montage, later ook het gevoel een ruimte in theatrale ruimtes te herschikken; vooral beheerst Bogaerts de kunst acteurs tot nieuwe

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ik ben het die jou uit de modder gehaald heeft door het prestige van mijn blik, van mijn lichaam, van mijn kledij...Jonathan Ik herinner mij zijn lichaam niet meer...Je zal de wereld laten zien aan een nieuw menselijk wezen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
lichaam (af en toe staat ze recht, ondersteunt de woorden met de pook van het haardvuur) vertelt echter waar het bij de acteur op aankomt: uitstraling, présence...heb ik een gevechtssport, aikido, met een goeie leraar gevonden, waarin zowel de aspecten ruimte, souplesse, reflex, kracht, samenspel aan bod komen, als het coördineren van geest en lichaam...Ook Senne Rouffaer wantrouwt een strakke methodische benadering: "Alles wat een acteur doet, is verbonden met de rijkdom van het menselijk fenomeen

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Zeker voor Euripides, die vanuit zijn behoefte de personages zo "realistisch" en "menselijk" mogelijk voor te stellen, normaliter de rol van het koor tot een absoluut minimum beperkte, hebben...en ze haar kindermoord inziet (de leeuwekop blijkt Pentheus' hoofd te zijn), heeft ze zich een paar keer om haar as gewenteld waardoor het lange witte kleed als een streng rond haar lichaam

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het zou mooi worden als de papieren mensen van Etcetera het voor het zeggen zouden krijgen over mensen die kunst maken met hun lichaam, met hun verbeelding, met hun behendigheid en met hun slimheid...Bij de Vlaamse voorstellingen voel je meer het naar voor halen van het primaire in het menselijk gedrag...Zo heeft de doodsdag met mij alle figuren die in mijn lichaam leefden weggemaaid". (1) Marianne Van Kerkhoven (1) Geciteerd in: André Rutten, Twee planken en een hartstocht, 1986

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Dat kan alleen op de scène, maar zegt tegelijk iets over de realiteit, over de rollen die als kledingstukken aan ons lichaam plakken...Vandaar ook de vraag hoe diep het menselijk engagement wel is, en of het verder gaat dan een laagje kleding

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De enige eis die gesteld wordt, is die van de authenticiteit, het kunnen functioneren los van mode- of stijl-apriori's; en die eerlijkheid is voor mij een ambachtelijk gegeven: het menselijk lichaam...beweging is uniek want volstrekt anders dan elk ander lichaam in beweging". "Centraal in de opleiding staan het lichaam en de beweging...Decroux ('het gedifferentieerde lichaam; precisie, geometrie, stilering, gecultiveerde beweging'), de dynamische training ('het totale lichaam; impulsiviteit, continuïteit, direct'), de psychotechnische


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK